Elokuva- ja tv-tuotanto

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
unto_rautio_aalto_unt0713_web_fi.jpg

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja televisiotuotannon opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet elokuva- ja tv-tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on luova tuottaja, joka ideoi ja kehittää ideoita, osaa rakentaa luovan yhteistyön ilmapiirin ja tarjota elokuvan eri osa-alueiden tekijöille hyvät työskentelyolosuhteet. Pyrkimyksenä on opiskelijan oman ammatillisen osaamisen oivaltaminen ja valmiuksien antaminen oman taiteellisen kiinnostuksen kohteen löytämiseen.

Elokuva- ja tv-tuotannosta valmistuvat opiskelijat osaavat lukea elokuva- ja tv-käsikirjoituksia ja käydä niistä luovaa keskustelua käsikirjoittajan ja ohjaajan kanssa. He osaavat purkaa elokuvan käsikirjoituksen aikatauluksi ja laatia sille budjetin. Opiskelija tuntee kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon rahoituslähteet, ymmärtää jälkituotantoprosessi kulun sekä markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija hallitsee juridiikan ja neuvottelutaidon alkeet ja on tutustunut alan kotimaisiin sopimuskäytäntöihin.

Pääaineessa kandidaattiopintojen päättyessä opiskelija osaa kehitellä, rahoittaa ja tuottaa koti- ja ulkomaisia elokuva ja televisiotuotantoja. Hän ymmärtää ja osaa tarkastella muuttuvaa alaa kriittisesti ja analyyttisesti.

Koulutus pyrkii antamaan opiskelijoille mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen audiovisuaalisesta alasta ja sen toimijoista, sekä tuottamaan valmiuksia hankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuva- ja televisiotuotannon pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja televisiotuotannon kandidaatin opinnot rakentuvat elokuvataiteen yhteisille kursseille sekä elokuva- ja tv-tuotannon omille pakollisille ja vapaaehtoisille kursseille, joissa opetetaan elokuva- ja televisiotuotannon kaikkia osa-alueita. Opintopolku suunnitellaan opiskelijan kanssa HOPS keskusteluissa, mutta kaksi ensimmäistä opintovuotta noudattavat kaikilla yhteistä suunnitelmaa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeitä

Elokuva- ja televisiotuotannon pääaine valmistaa opiskelijoita toimimaan tuottajana koti- ja ulkomaisessa audiovisuaalisessa tuotannossa sekä sen ympärillä toimivilla aloilla. Valmistuneet elokuva- ja tv-tuotannon opiskelijat sijoittuvat kotimaisen elokuvatuotannon ja television palvelukseen tuottajiksi, linjatuottajiksi, tuotantopäälliköiksi tai apulaisohjaajiksi. Osa valmistuvista opiskelijoista hakeutuu tehtäviin rinnakkaisaloilla, esimerkiksi markkinointipäälliköiksi levitysyhtiöihin tai elokuvafestivaaliorganisaatioihin.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa työharjoittelujakso työelämässä joko elokuva- tai televisiotuotannossa. Opiskelijoiden kontaktit alan kenttään pidetään läheisinä.

Osaamisen syventäminen yhdellä tai useammalla sivuaineella on suositeltavaa. Kaikki oman laitoksen pääaineet ovat suositeltavia sivuaineita, kuten myös Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun yrittäjyys- ja johtamisopinnot tai Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tarjoamat tuotantotalouden opinnot. Opiskelijoita kannustetaan löytämään itselleen sopiva sivuaine myös annettujen esimerkkien ulkopuolelta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijat osallistuvat kandidaattiopintojen aikana kansainvälisille elokuvafestivaaleille ja opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan elokuva- ja tv-tuotannon pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Elokuva- ja tv-tuotannon opiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat analyysikyky, näkemyksellisyys, kyky hahmottaa kuvaa, ilmaisu-, ryhmätyö - ja vuorovaikutustaidot, itsetuntemus, luovuus, motivaatio, yleissivistys, paineensietokyky ja soveltuvuus alalle. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.