Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
unto_rautio_aalto_unt1715_web_fi.jpg

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaine antaa opiskelijalle kirjoitustekniset perusvalmiudet käsikirjoittajan työtehtäviin erilaisissa elokuva- ja tv-produktioissa. Koulutus perustuu sekä teoriaan että käytännön kirjoitusharjoituksiin. Koulutus perehdyttää opiskelijan taiteenalan ilmaisukeinoihin, tekniseen välineistöön ja tuotannollisiin käytäntöihin. Koulun harjoitustuotannoissa harjoitellaan käsikirjoituksen kehittelyyn liittyviä taitoja sekä ryhmätyötaitoja.

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle kirjoitustekniset ja tuotannolliset perusvalmiudet käsikirjoittajan työtehtäviin erilaisissa elokuva- ja tv-produktioissa.

Kandidaattiopintojen aikana opiskelija perehtyy elokuva- ja tv-tuotannon vaiheisiin ja taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija harjaantuu tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Opiskelija saa valmiudet ideoida ja konseptoida, sekä kehitellä ideoita valmiiksi käsikirjoitukseksi.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat tarinallinen, sisällöllinen ja visuaalinen ajattelu, dramaturgiset taidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, ymmärrys tuotannollisista vaatimuksista sisällön suunnittelussa, elokuva- ja tv-historiahistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus, perustava ymmärrys tekijälähtöisestä tutkimuksesta sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen ja dramaturgisen kokonaisuuden hallintaan, sekä ymmärtää käsikirjoituksen merkityksen elokuvan tai tv-draaman ytimenä. Käsikirjoittajan työhön perehdytään pienimuotoisissa harjoitteissa sekä koulun elokuva- ja tv-tuotannoissa, joissa opiskellaan elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan käsikirjoituksen kehittelyyn liittyviä käytäntöjä ja taitoja sekä ryhmätyötaitoja.

Koulutus perustuu sekä teoriaan että käytännön kirjoitusharjoituksiin, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut käsikirjoittaja kykenee toimimaan käsikirjoittajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon (TaM) johtavaan koulutukseen. Elokuva- ja tv-käsikirjoittajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa moninaisissa elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Käsikirjoittajat soveltavat ammattitaitoaan myös muilla soveltuvilla aloilla kuten radiossa, dokumenttielokuvan piirissä ja muun median sisällöntuotannoissa. Elokuva- ja tv-käsikirjoittajat voivat myös vierailla muilla visuaalisen taiteen ammattikentillä kuten ohjaajina ja tuottajina. Kyseisten oppiaineiden perusteet voi opiskella sivuaineena.

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat elokuvaohjauksen, elokuvaleikkauksen tai elokuva- ja tv-tuotannon opinnot. Muita suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi yrittäjyysopinnot, teatteritaiteen opinnot tai kirjallisuuden ja filosofian perusteiden opinnot yliopistossa.

Tehtävänimikkeitä

Kandidaatiksi valmistuneet voivat toimia esimerkiksi käsikirjoittajana, tuottajana, ohjaajana, show-runnerina, dramaturgina, apulaistuottajana.

Kansainvälistyminen

Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Opiskelijat ottavat osaa kansainvälisiin workshopehin, seminaareihin ja elokuvafestivaaleihin.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat draamallinen ja visuaalinen tarinankerrontataito, kyky ottaa vastaan palautetta ja kehitellä omaa työtä, mielikuvituksen rikas käyttö, kyky hyödyntää omia kokemuksia teoksen materiaalina sekä analyyttiset valmiudet ja käsitteellistämisen kyky. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.