Elektroniikka ja sähkötekniikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelman opinto-opas 2017-2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
aumagazine_elec_sahkopaja_robottikasi_previkat_9-2-2015_photo_mikko_raskinen_002_460x259_fi.jpg

Langaton netti, aktiivisuusmittari, robottiauto, arkipäivän elektroniset vimpaimet, kvanttitietokoneet, nanotekniikka, tulevaisuuden energiaratkaisut, avaruusmatkailu – mitä olisi elämä ilman sähköä?

Atomitasolta avaruuteen

Sähköä ja sen sovelluksia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän terveyteen, viihtyvyyteen, viestintään ja yhteiskunnan toimintaan liittyvissä ratkaisuissa ja teknologioissa.

Olet tulevaisuuden sähköinsinööri, jos sinua kiinnostaa esim. yrittäjyys, tekniikka ja keksiminen. Haluat kehittää uusia laitteita tai olla osana ratkaisemassa hyvinvoinnin, yhteiskunnan ja ympäristön haasteita.

Tutustu meihin_kandi.jpg

Ohjelman kuvaus

Millaista elektroniikan ja sähkötekniikan opiskelu on? 

Ensimmäisenä vuonna luodaan teoriaan perustuva osaaminen, minkä jälkeen opiskelu muuttuu soveltavammaksi ja käytännönläheisemmäksi. Sähkötekniikka yhdistää mielenkiintoisella tavalla matematiikkaa, fysiikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmointia! Opetusmenetelmät riippuvat opetettavasta aiheesta; käytämme mm. perinteisiä luentoja, laboratoriotöitä ja suunnitteluprojekteja, jotka valmistavat sinua työelämään.

Otaniemessä pääset heti kokeilemaan taitojasi ja luovuuttasi palkintoja saaneella sähköpajakurssilla. Siellä opiskelijat rakentavat ryhmätöinä erilaisia liikkuvia, lentäviä tai muuten äänekkäitä elektroniikkahärveleitä. Opintojesi edistyessä voit osallistua jopa satelliittien rakentamiseen!

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa maisteriopintoihin, joiden aikana erikoistut kiinnostustesi mukaan joko tutkimuspainotteiseen suuntaan tai käytännön insinöörityöhön. Mahdollisia polkuja löytyy useista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista.

Mihin tehtäviin elektroniikan ja sähkötekniikan diplomi-insinööri sijoittuu? 

Meiltä valmistuneille löytyy töitä. Voit työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä suurista organisaatioista pieniin tutkimuslaitoksiin sekä startup-yrityksiin. Työtehtäväsi voivat olla esimerkiksi tutkimusta ja tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai johtamista.

Opintojen rakenne

Opiskelijamme suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa pääaineenaan elektroniikka ja sähkötekniikka. Tutkintoon 180 op kuuluvat yhteiset perusopinnot 70 op, pääaineen opinnot ja kandidaattityö 60 op; sivuaineen opinnot 25 op sekä valinnaiset opinnot 25 op.

Perusopinnot muodostavat insinööriosaamisen perustan:

  • elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa 15 op
  • matematiikkaa 25 op
  • fysiikkaa 10 op
  • ohjelmointia 12 op
  • kieliä ja yrittäjyyttä 8 op

Tutustu opintoihin tarkemmin verkko-oppaassa.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa ohjelman suunnittelija Riikka Leikola riikka.leikola (at) aalto.fi, 050 512 2596.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.02.2018.