Bioinformaatioteknologia

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Kemian tekniikan korkeakoulu
Perustieteiden korkeakoulu
Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelman opinto-opas 2017-2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Ratkaistaan terveysongelmia tekniikan avulla

Bioinformaatioteknologia valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseen. Usean perinteisen insinöörialan keskinäinen vuorovaikutus tekee opinnoista poikkitieteelliset ja takaa niille laajan sovelluskentän.

Poikkitieteellisestä osaamisesta käytännön teknisiä ratkaisuja

Bioinformaatioteknologian opinnoissa vahva teknillinen osaaminen yhdistyy bio- ja terveysalan perusteisiin. Tiede- ja tutkimuspainotteisia opintoja yhdistää kiinnostus ihmiseen, sekä uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen.

Bioinformaatioteknologian opinnoissa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin. Opinnoissa tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi, esimerkiksi uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Tutustu meihin_kandi.jpg

Ohjelman kuvaus

Ohjelma on kolmen Aallon korkeakoulun (Perustieteet, Sähkötekniikka ja Kemian tekniikka) yhteinen ja siinä yhdistyvät näiden koulujen erityisosaamisalueet. Tekniikan kandidaatin tutkinnossa hankit vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan osaamisellesi. Pääaineopinnoissa omaleimaista bioinformaatioteknologialle on poikkitieteellisyys: matematiikkaa, elektroniikkaa, ihmisen fysiologiaa ja kemiallisten reaktioiden perusteita opiskellaan samaan aikaan ohjelmoinnin ja fysiikan kanssa.

Opinnot koostuvat luennoista, laskuharjoituksista, laboratorioharjoituksista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. Opintojen aikana opitaan tarpeellisten tietojen lisäksi myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja sekä projektityöskentelyä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen

Kandidaatin tutkinnon aikana saat vahvan perusosaamisen luonnontieteistä, ohjelmoinnista ja biotieteiden perusteista. Bioinformaatioteknologian pääaineen suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintojasi Life Science Technologies –maisteriohjelmassa. Voit suuntautua muun muassa biologiseen kemiaan, bioinformatiikkaan, biomateriaaleihin, biofysiikkaan, lääketieteelliseen kuvantamiseen, bioelektroniikkaan tai neurokognitiiviseen tiedonkäsittelyyn. Halutessasi voit kandidaatin tutkinnon jälkeen jatkaa myös monissa muissa Aalto-yliopiston maisteriohjelmissa oman kiinnostuksesi mukaan.

Bioinformaatioteknologian hakukohteen kautta valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa pääaineenaan bioinformaatioteknologia. Tutkintoon kuuluvat kandidaattiohjelman yhteiset perusopinnot, pääaineen opinnot, sivuaineen opinnot sekä valinnaiset opinnot.

Opintorakenne

Perusopinnot (70 op) muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille.

 • Matematiikkaa 27 op
 • Fysiikkaa 10 op
 • Ohjelmointia 10 op
 • Biologisten ilmiöiden mittaamista 8 op
 • Signaalinkäsittelyn perusteita 5 op
 • Kieliä 5 op
 • Yleissivistäviä ja poikkitieteellisiä opintoja 5 op

Pääaineen kurssit muodostavat opintojesi ytimen.

 • Datatieteitä 10 op
 • Orgaanista ja fysikaalista kemiaa 10 op
 • Kvantti- ja biofysiikkaa sekä materiaalitieteitä 15 op
 • Fysiologiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa 10 op
 • Sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa 5 op
 • Kandidaatin työ ja seminaari 10 op

Tutustu bioinformaatioteknologian pääaineopintoihin (60 op) verkko-oppaassa.

Mihin tehtäviin bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri sijoittuu?

Bioinformaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka vahvistuu jatkuvasti. Alalle on ominaista, että innovaatioita ja niihin perustuvia uusia yrityksiä syntyy koko ajan. Terveysteknologia on Suomen suurin huipputeknologian vientiala ja myös ainoita merkittäviä teollisuuden aloja, jotka ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet suhdanteista riippumatta.

Valmistuttuaan diplomi-insinöörit toimivat mm. terveys- ja hyvinvointitekniikan alan yrityksissä tuotekehittäjinä, asiantuntijoina ja projektipäällikköinä. Monet etenevät myös erilaisiin johtotehtäviin uransa aikana. Oman osaamisen kehittäminen onkin oleellinen osa bioinformaatioteknologian asiantuntijuutta ja osa valmistuneista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon asti.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta

Bioinformaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä ohjelman vastuusuunnittelija Riikka Leikolaan, riikka.leikola (at) aalto.fi, 050 512 2596

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.