Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Erillisopinnot

Erillisopinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka eivät johda tutkintoon. Opintoja voidaan käyttää esimerkiksi aiemman tutkinnon täydentämiseen tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseen.  Erillisopiskelija voi suorittaa Aalto-yliopistossa yksittäisen kurssin tai laajemman kokonaisuuden.

Opinnot ovat opiskelijalle maksullisia: 15 euroa/opintopiste.

Hae erillisopiskelijaksi: lomake

Erillisopiskelijaksi ottaminen vaihtelee Aalto yliopistossa kouluittain. Jos olet kiinnostunut hakemaan erillisopiskelijaksi tarkista erillisopiskelijaksi oton periaatteet alta ja selvitä opintotarjonta WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/etusivu.html.

Tutustu myös avoimen yliopiston tarjontaan: http://avoin.aalto.fi/fi/

Insinööritieteiden korkeakoulu

Voit hakea erillisopinto-oikeutta kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun kursseille, mutta hakemus saatetaan hylätä esimerkiksi puutteellisten esitietojen vuoksi tai, jos kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille. Hakuaika on jatkuva, mutta lähetäthän hakemuksesi ajoissa ennen kurssin alkua. Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat:
• virallinen opintosuoritusote
• kopio tutkintotodistuksesta ja työnantajan lausunto mikäli hakuperusteena on ammattipätevyyden lisääminen
• hyväksymistodistus tutkijakouluun, mikäli kyseessä on tutkijakoulutus

Hakemukset palautetaan Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelupisteeseen, PL 14100, 00076 AALTO (käyntiosoite Otakaari 4, huone K103). Lisätietoja: reeta.kalliomaki [at] aalto [dot] fi, puh. 050 347 5786.

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkakoulun kandidaatti- ja maisteritason opintoihin ei oteta erillisopiskelijoita. Tarkista Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston tarjonta, mikäli olet kiinnostunut kauppatieteiden opiskelusta. Mikäli sinulla on kysyttävää erillisopinnoista opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi (opiskelijapalvelut@aalto.fi.)

Erillisopinto-oikeus voidaan myöntää puuttuvien HT/KHT-tutkintoja varten tarvittavien opintojen suorittamiseksi. Lisätiedot löydät  täältä.

Lisätietoja vaadituista opinnoista tilintarkastajan tutkintojen (HT/KHT) osalta löydät tästä.

Kemiantekniikan korkeakoulu

Aalto CHEM:iin voi hakea erillisopiskelijaksi mikäli esitiedot ja –taidot riittävät ja opintojaksoilla on tilaa. Kursseille, jotka ovat rajattu vain Kemian tekniikan korkeakoulun tai tietyn pääaineen opiskelijoille ei myönnetä erillisopinto-oikeutta. Lisätietoja ja hakemusten lähettäminen mahdollisine liitteineen: opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Hakemus pitää toimittaa viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkamista.

Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu voi hylätä hakemuksen esimerkiksi, jos hakijalla ei ole tarpeellisia esitietoja, laitoksella ei ole resursseja ottaa kurssille erillisopiskelijoita tai jos kurssi on sisällön puolesta tarkoitettu pääaineopiskelijoille. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta mielellään hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Hakemukset palautetaan Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluihin, PL 15400, 00076 Aalto. Lisätietoja antaa sari.salmisuo [at] aalto [dot] fi, puh. 050 408 4540.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Voit hakea erillisopiskelijaksi Sähkötekniikan korkeakouluun mikäli sinulla on riittävät esitiedot ja opintojaksoilla on tilaa. Hakemukset sekä kysymykset liittyen erillisopintoihin voit lähettää osoitteeseen opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi.

Taiteiden, suunnittelun ja arkkitehtuurin korkeakoulu

Aalto ARTS:iin voi hakea erillisopiskelijaksi mikäli esitiedot ja –taidot riittävät ja opintojaksoilla on tilaa. Arkkitehtuurin laitos ei ota erillisopiskelijoita. Ennen hakemuksen täyttämistä varmista ko. opintojakson tarjoavalta koulutusohjelmalta mahdollisuuksistasi hakea siihen ja mahdollisista hakemuksen liitteistä (esim. näyteportfolio). Lisätietoja ja hakemusten lähettäminen: opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Hakemus pitää toimittaa viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkamista.

 

Vaihto-opiskelu

Iloksemme Aalto-yliopisto on vuosittain noin 800 kansainvälisen vaihto-opiskelijan kohde. Aalto-yliopiston tavoitteena on monikulttuurinen akateeminen yhteisö, jossa kansainvälinen liikkuvuus on jokaisen aaltolaisen arkipäivää.

Aaltolaiset maailmalle - Go Global

Aalto-yliopiston opiskelijana tulevaisuutesi on suurella todennäköisyydellä kansainvälinen. Siksi on tärkeää, että sinulla on mahdollisuudet kansainvälistyä jo opintojesi aikana. Voit opiskella tai harjoitella ulkomailla, osallistua vieraskieliseen opetukseen omassa yliopistossa tai toimia aktiivisesti monikulttuurisissa ryhmissä ja projekteissa. Näin sinun on mahdollista kartuttaa niitä tietoja ja taitoja, joita varmasti tarvitset siirtyessäsi työelämään.

Kansainvälisen kokemuksen kautta kasvatat niin omaa henkilökohtaista kuin ammatillistakin osaamistasi. Opit käyttämään vieraita kieliä ja tutustut muihin kulttuureihin. Saat kokemusta monikulttuurisissa ryhmissä työskentelystä ja vahvistat tulevan urasi kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Ylipäätään opit erilaisia tapoja opiskella, työskennellä, ajatella ja elää. Lisäksi ulkomailla luodut uudet kaverisuhteet ja kontaktit rikastuttavat elämääsi upealla tavalla.

Yliopisto luo puitteet mahdollisimman helpolle vaihto-opiskelulle.  Koulut ylläpitävät ja solmivat vaihtosopimuksia omien alojensa yliopistojen kanssa. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa. Vaihtoa tuetaan myös myöntämällä apurahoja vaihto-opiskelua varten.

Tavoitteena on, että opiskelijavaihto integroitaisiin entistä tiiviimmin opinto-ohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen olisi mahdollisimman matala. Lisätiedot Intosta tai korkeakoulujen yhteisestä Facebook-kanavasta Aalto University students go abroad.

Vaihto-opiskelua koskevaa neuvontaa annetaan korkeakouluittain, ohessa korkeakoulujen yhteystiedot. 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lisätietoa vaihdosta korkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fi)

Muotoilu, Elokuvataide ja lavastustaide, Media, Taide
Yhteystiedot: exchanges-taik [at] aalto [dot] fi

Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri
Auli Puhakka, auli.puhakka [at] aalto [dot] fi

Kauppakorkeakoulu

Lisätietoa vaihtosta korkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fI)
Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminta, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, taloustiede, tieto- ja palvelutalous, viestintä,

Yhteystiedot: outgoing-biz [at] aalto [dot] fi

Kauppakorkeakoulu, Mikkelin yksikkö

Lisätietoa vaihdosta yksikön Into-sivuilta (into.aalto.fi)
Bachelor's Degree Program in International Business - also called the BScBA Degree Program - located at the Mikkeli campus of the School of Economics

Yhteystiedot:
Annamari Vahvaselkä, annamari.vahvaselka [at] aalto [dot] fi

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lisätietoa korkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fI)
Biotuotetekniikka, kemian tekniikka ja materiaalitekniikka

Yhteystiedot: international-chem [at] aalto [dot] fi

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lisätietoa vaihdosta korkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fI)
Kiinteistötalous, geomatiikka, energiatekniikka, konetekniikka, kuljetusvälinetekniikka, rakennustekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikka

Yhteystiedot: exchanges-eng [at] aalto [dot] fi

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lisätietoa korkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fI)
Automaatio- ja systeemitekniikka, bioinformaatioteknologia, elektroniikka ja sähkötekniikka, tietoliikennetekniikka

Yhteystiedot: outgoing-elec [at] aalto [dot] fi

Perustieteiden korkeakoulu

Lisätietoa vaihdosta korkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fI)
Informaatioverkostot, teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka ja tuotantotalous

Yhteystiedot: exchanges-sci [at] aalto [dot] fi

Vaihto-opiskelijaksi Aaltoon

Aalto-yliopisto on jo Suomen kansainvälisimpiä yliopistoja. Meillä opiskelee 2700 kansainvälistä opiskelijaa yli sadasta eri maasta. Tavoitteena on aidosti monikulttuurinen akateeminen yhteisö. Jos haluat vaihto-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon, kannattaa ensin selvitellä oman kotiyliopiston hakuprosessi.

 

JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Opinto-oikeutta voi hakea yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuopintokokonaisuus). Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä perus- että jatkotutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat.

Jotta opiskelija voisi hakea joustavaa opinto-oikeutta kohdeyliopistosta, hänen tulee saada hakemukseensa puolto kotiyliopistosta. Puoltaessaan hakemusta opiskelijan kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opinto-oikeuksista ja suoritetuista opinnoista JOO-sopimuksessa määritellyn korvauksen kohdeyliopistolle. Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa JOO-opinnoista JOOPAS-portaalista (www.joopas.fi)

 

Kieli- ja viestintäopinnot

Kielikeskus on Aalto-yliopiston palveluyksikkö, joka järjestää opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavan kielten ja viestinnän opetuksen. Kielikeskuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille kieli- ja viestintätaidot, jotka luovat vahvan pohjan menestykseen opinnoissa ja työelämässä.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista (into.aalto.fi)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.08.2018.