Kandidaattikoulutuksen hakukohteet

Aalto-yliopisto tarjoaa seuraavanlaisia kandidaattitason hakukohteita kauppatieteelliseltä, taideteolliselta ja teknillistieteelliseltä alalta. Voit muuttaa listausta haluamallasi tavalla joko aakkosjärjestykseen tai ryhmiteltynä Aalto-yliopiston kolmen koulutusalan mukaisesti.

Pääsääntöisesti yliopistoon pyrkivä hakee opinto-oikeutta kandidaattitason koulutukseen, ja opiskelupaikan saatuaan ja sen vastaanotettuaan on oikeutettu suorittamaan myös ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot.

Aalto-yliopistossa suoritettavia alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja ovat kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri, tekniikan kandidaatti sekä diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot.

 

Järjestely- ja suodatusominaisuudet vaativat Javascriptin