Hae tohtoriohjelmiin

Voit suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteen, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja.

Hakukelpoisuus

Yleisestä hakukelpoisuudesta tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen säädetään yliopistolaissa (2009/558). Sen mukaan opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut:

  1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
  2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtorikoulutettavien valintakriteerit

Valintakriteereinä Aalto-yliopistossa käytetään hakijan tieteellistä ja/tai taiteellista jatkokoulutuspotentiaalia, tutkimussuunnitelman tasoa ja toteutettavuutta sekä hakijan mahdollisuuksia suoriutua opinnoistaan tavoiteajassa.

Korkeakouluilla on lisäksi omat valintaperusteensa, joissa määritellään tarkemmin hakijoiden arviointikriteerit. Valintaperusteissa selvitetään myös täydentävien opintojen määrääminen jatkotutkinnon suorittamiseen tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi sekä riittävän kielitaidon vaatimukset. Lisäksi valintaperusteissa määritellään ulkomaalaisten tutkintojen tasovaatimukset sekä ylemmän AMK-tutkinnon suorittanein hakijoiden edellytykset tulla valituksi jatko-opiskelijaksi .

Korkeakoulut järjestävät tohtorikoulutettavien valinnan koulun tohtoriohjelmaan yleensä kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Joissain ohjelmissa on jatkuva haku. Hakijan tulee tarkistaa hakumenettely korkeakoulujen Into-sivuilta.

Kauppatieteiden tohtoriohjelma (into.aalto.fi)

Insinööritieteiden tohtoriohjelma (into.aalto.fi)

Kemian tekniikan tohtoriohjelma (into.aalto.fi)

Perustieteiden tohtoriohjelma (into.aalto.fi)

Sähkötekniikan tohtoriohjelma (into.aalto.fi)

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma (into.aalto.fi)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.03.2018.