Haku tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin koulutukseen (3 v + 2 v), englanninkielinen kandidaattiohjelma

Haku englanninkieliseen Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan järjestetään 9.-24.1.2018. Hakijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoa. Valinta englanninkielisiin tekniikan kandidaattiopintoihin tapahtuu joko SAT-testin tulosten tai ylioppilas-, IB-, EB- tai RP-tutkinnon arvosanojen perusteella.

Valintojen aikataulu

Haku Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäisenä hakuaikana.

Valintojen aikataulu 2018

 9.1.2018

Yhteishaun hakuaika alkaa

 24.1.2018 
 klo 15.00

Yhteishaun hakuaika päättyy

 7.2.2018
 klo 15.00

Liitteet toimitettava viimeistään (lisätietoa ja poikkeukset)

 5.5.2018

SAT-testi suoritettava viimeistään (valintaryhmässä II hakevat)

 7.6.2018
 klo 15.00

SAT-testin tulokset toimitettava viimeistään (valintaryhmässä II hakevat)

 28.6.2018

Yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään

 10.7.2018
 klo 15.00

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika yhteishaussa ensimmäisessä sijoittelussa hyväksytyille

 31.7.2018
 klo 15.00

Yhteishaussa varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään

Kuka voi hakea?

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan voit tulla valituksi joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-tutkinnon tai SAT-testitulosten perusteella.

Valintaryhmä I

Voit tulla hyväksytyksi valintaryhmässä I jos olet suorittanut tai suoritat keväällä 2018 jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • IB-tutkinto Suomessa tai ulkomailla
 • EB-tutkinto Suomessa tai ulkomailla
 • RP-tutkinto Suomessa

Valintaryhmässä I valinta tehdään ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon arvosanojen perusteella. Hakijoiden tulee lisäksi täyttää hakukohdekohtaiset kynnysehdot.

Valintaryhmä II

Voit tulla hyväksytyksi valintaryhmässä II jos olet suorittanut tai suoritat keväällä 2018 jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • IB-tutkinto Suomessa tai ulkomailla
 • EB-tutkinto Suomessa tai ulkomailla
 • RP-tutkinto Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • AICE-tutkinto Suomessa

Valintaryhmässä II valinta tehdään SAT-testin tulosten perusteella.

Hakukohteet

Tällä hetkellä Aalto-yliopistossa on tarjolla yksi englanninkielinen kandidaattiohjelma tekniikan alalla. Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmassa on keväällä 2018 tarjolla kaksi hakukohdetta: Data Science sekä Digital Systems and Design.

Aloituspaikat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville

Aalto-yliopiston englanninkielisessä kandidaattiohjelmassa varataan aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville (nk. ensikertalaiskiintiö) valintaryhmässä I vähintään 70 % aloituspaikoista. Ensikertalaiskiintiöt ovat käytössä vain valintaryhmässä I.

Et kuulu ensikertalaiskiintiöön, jos:

 • olet suorittanut aikaisemmin korkeakoulututkinnon Suomessa
 • olet ottanut korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan suomalaisessa korkeakoulussa 1.8.2014 tai sen jälkeen

Hakukohteet ja kiintiöt 2018

 Hakukohde

 

 Aloituspaikat 

 Ensikertalaiskiintiö 

Opintopolku

 Data Science

 

 

Koulutus Opintopolussa

 

Valintaryhmä I

10

7

 

 

Valintaryhmä II

15

-

 

 

Yhteensä

25

 

 

 Digital Systems and Design 

 

 

Koulutus Opintopolussa

 

Valintaryhmä I

10

7

 

 

Valintaryhmä II

15

-

 

 

Yhteensä

25

 

 

 

Miten haen?

Tekniikan alan englanninkielisiin kandidaattiopintoihin haet valtakunnallisen korkeakoulujen kevään yhteishaun kautta kevään ensimmäisenä hakuaikana. Aalto-yliopiston tekniikan alalle ei ole mahdollista hakea syksyn yhteishaussa.

Kaikissa hauissa käytät valtakunnallista Opintopolku-palvelua. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan.

Valintaryhmä I

Valintaryhmässä I valinta tehdään ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon arvosanojen perusteella. Jotta voit tulla valituksi valintaryhmässä I, tulee sinun täyttää hakukohdekohtainen kynnysehto:

 • Data Science: L (lautatur) pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta
 • Digital Systems and Design: vähintään E (eximia) pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta

Taulukot IB-, EB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntamiseksi löydät alta. IB-tutkinnon suorittaneilta vaadittu taso matematiikasta on HL (higher level) tai SL (standard level). RP-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan, että matematiikka on suoritettu osana tutkintoa (”Leistungen in der Reifeprüfung”).

Todistuspisteiden laskeminen

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto).

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Todistuspisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

Ylioppilastutkinnon arvosana

  A  

  B  

  C  

  M  

  E  

  L  

 Matematiikka, pitkä

2

3

4

5

6

7

 Fysiikka

0

1

2

3

4

5

 Kemia

0

1

2

3

4

5

 Biologia

0

0

1

2

3

4

 Muut reaaliaineet

0

0

0

1

2

3

 Vanha reaali (ennen vuotta 2006) 

1

2

3

4

5

6

 Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli)

0

1

2

3

4

5

 Matematiikka, lyhyt

0

0

0

1

2

3

 2. kotimainen kieli, pitkä

0

0

1

2

3

4

 2. kotimainen kieli, keskipitkä

0

0

0

0

1

2

 Vieras kieli, pitkä

0

0

1

2

3

4

 Vieras kieli, lyhyt

0

0

0

0

1

2


Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB ja RP) arvosanat muunnetaan vastaamaan ylioppilastutkinnon arvosanoja alla olevan taulukon mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon arvosana

 A 

 B 

 C 

 M 

 E 

 L 

 IB

2

3

4

5

6

7

 EB

 4,0-4,95 

 5,0-5,95 

 6,0-6,95 

 7,0-7,95 

 8,0-8,95 

9-10

 EB (matematiikka)

4,0-4,95

5,0-5,95

6,0-6,95

7,0-8,45

 8,50-9,45 

 9,5-10 

 RP

4

5-6

7

8-9

10-12

13-15


Kesällä 2018 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella ja EB-tutkinnon kesällä 2018 valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan alustavan arvosanailmoituksen perusteella. Jos tulet hyväksytyksi alustavien arvosanojesi perusteella, on valinta ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat virallisen todistuksen lopullisista arvosanoistasi Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin. Jos lopulliset todistuspisteet ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua.

Valintaryhmä II

Valintaryhmässä II valinta tehdään SAT-testin tulosten perusteella. SAT-testistä on otettu käyttöön uusi versio keväällä 2016 ja valinnassa huomioidaan vain uuden testin tulokset. Kaikkien hakijoiden tulee suorittaa SAT-testi (Evidence Based Reading and Writing- ja Mathematics -osiot) sekä lisäksi SAT subject test matematiikassa (Mathematics level 1 tai level 2). Jotta voit tulla valituksi valintaryhmässä II, tulee sinun suorittaa vaaditut testit vähintään seuraavilla arvosanoilla:

Vaaditut testit

 Kynnysehto 

 Evidence Based Reading and Writing 
 Mathematics

 1130

 JA

 

 Mathematics Level 1

 TAI

 Mathematics Level 2

 600

 

 690


Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen SAT-testin Evidence-based Reading and Writing ja Mathematics -osioista saadun yhteispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa hyväksytään kaikki hakijat, joiden pisteet riittävät hyväksytyksi tulemiseen.

SAT-testien tulokset tulee toimittaa Aalto-yliopistoon suoraan testin järjestäjältä. Testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee kirjata ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopistoon.

Kevään 2018 valinnassa hakevien tulee suorittaa vaaditut SAT-testit viimeistään 5.5.2018. Raportin tulee olla Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00 mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2018 testipäivän tulokset).

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Täytä hakulomake sähköisesti Opintopolussa.

Toimita vaadittavat liitteet:

 • Lähettämällä liitteet sähköpostilla: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi (mainitsethan sähköpostissa nimesi, hakemusnumerosi sekä hakukohteesi)
 • Postittamalla liitteet osoitteeseen: Aalto-yliopiston Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 Aalto
 • Tuomalla liitteet osoitteeseen: Otakaari 1, huone Y198, Espoo (mainitsethan sähköpostissa nimesi, hakemusnumerosi sekä hakukohteesi)

Todistusliitteet

Sinun tulee toimittaa vaaditut liitteet Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa kopio passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi hakijan kansallisuus sekä mahdolliset lukuvuosimaksuista vapauttavat dokumentit Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15.00 mennessä.
  Lisää tietoa lukuvuosimaksuista
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, toimita kopiot ylioppilastutkintotodistuksestasi ja lukion päättötodistuksestasi Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15.00 mennessä
 • EB-, IB- tai RP-tutkinto
  • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2018, toimita tutkintotodistuksen kopio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat IB- tai EB-tutkinnon hakukeväävä, toimita alustava arvosanailmoitus tai predicted grades -lausunto Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 ja lopulliset tulokset/arvosanatiedot 13.7.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat RP-tutkinnon hakukeväänä, toimita tieto RP-arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
 • Ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus
  • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2018, toimita tutkintotodistuksesi kopio varustettuna suomen-, ruotsin- tai englanninkielisillä käännöksillä (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, toimita viimeisin koulu- tai tutkintotodistuksesi kopio (sekä lyhyt selostus aikaisemmista opinnoistasi) varustettuna suomen-, ruotsin- tai englanninkielisillä käännöksillä (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä lopullinen tutkintotodistus 13.7.2018 klo 15.00 mennessä
 • Vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto
  • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2018, toimita tutkintotodistuksen kopio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, toimita tutkintotodistuksen kopio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä (tutkinnon tulee olla suoritettu 2.6.2018 mennessä)
 • Valintaryhmässä II hakevien SAT-testin tulokset

Lukuvuosimaksut

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Kuka on maksuvelvollinen?

Lukuvuosimaksua peritään englanninkielisestä tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Maksua ei peritä EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisilta. Lisäksi lukuvuosimaksuista vapautettuja ovat hakijat, joilla on jokin seuraavista dokumenteista:

 • Jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)
 • Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, tulee sinun toimittaa kopio oleskelulupakortistasi Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Lukuvuosimaksun suuruus ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaatintutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa ja maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. Maksuvelvolliset, eli muut kuin EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaiset, voivat hakea apurahaa hakuaikana samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi. Apurahaa ei voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Apurahaa koskevaan yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Valinnan tulokset

Yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2018. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille.

Pisterajat 2018

Alimmat hyväksytyt pisteet (tilanne 28.6.2018):

 Hakukohde

 Valintaryhmä I* 

 Valintaryhmä II** 

 Data Science

20

1230

 Digital Systems and Design 

18

1180

*Valinta todistuspisteiden perusteella, max. 26 pistettä.
**Valinta SAT-testitulosten perusteella, max. 1600 pistettä.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy Opintopolussa 31.7.2018 klo 15.00. Lopulliset pisterajat päivitetään tälle sivulle varasijatäytön päättymisen jälkeen.

Oikaisumenettely ja palaute valinnoista

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 28.06.2018.