Haku kauppatieteiden kandidaatin (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisterin (Helsinki) tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Valintaperusteet vuodelle 2018 julkaistaan syyskuun 2017 loppuun mennessä näillä sivuilla. Huomaa, että alla olevat valintaperusteet tulevat joiltakin osin muuttumaan.

Aalto_BScBA_300x160_banneri.png

Opiskelijavalinta 2017

Vuonna 2017 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön otetaan yhteensä 85 uutta opiskelijaa. Mikkelin yksikköön hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon siten, että

 • hän suorittaa ensin Mikkelin yksikön englanninkielisessä International Business -kandi­daattiohjelmassa kauppatieteiden kandidaatin tutkin­non (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) ja
 • sen jälkeen opiskelijalla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opintojaan maisteritason koulutusohjelmissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella suorittaen kauppatieteiden maisterin tutkinnon (Master of Science in Economics and Business Administration).

Mikkelin yksikön vuoden 2017 opiskelijavalinnassa ei varata paikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Hakuaika alkaa 10.1.2017 ja päättyy 25.1.2017 klo 15.00 (ks. liitteiden toimittamisen aikataulu kohdasta Vaadittavat liitteet). Hakemus täytetään hakuaikana korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän opintopolku.fi-portaalin kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Löydät meidät Opintopolusta hakusanalla ”Aalto University Mikkeli”.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelma ei ole mukana kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa yhteishaussa, vaan ohjelmaan on oma erillinen opiskelijavalinta. Hakuajat ovat seuraavat: 

 • 10.-25.1.2017 haku vieraskielisiin hakukohteisiin kuten Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmaan ja
 • 15.3.-5.4.2017 haku suomenkielisiin hakukohteisiin ja avoimen väylän hakijoille.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen (6) kohteeseen, joista hänelle tarjotaan ainoastaan yhtä, korkeimmalle priorisoitunutta vaihtoehtoa, johon hakijan pisteet riittävät. Molempina hakuaikoina oppilaitoksiin haetaan samalla hakemuksella, johon hakija täyttää koulutusohjelmat haluamaansa järjestykseen.

Jos haet opiskelemaan kauppatieteitä sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön  että esimerkiksi Helsingin yksikön suomenkieliseen ohjelmaan, hakulomakkeeseen on täytettävä jo tammikuussa Mikkelin ohjelma. Tämän jälkeen voit täydentää samaa hakulomaketta myöhemmässä haussa suomenkielisten hakukohteiden osalta. Huomioithan, että tammikuussa hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden keskinäistä järjestystä ei voi enää muuttaa kevään toisen hakuperiodin aikana. Suomenkielisten hakukohteiden hakuajan aikana ei ole enää mahdollista täyttää hakemusta Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmaan.

BScBA-ohjelmaan voi hakea myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella tai siirto-opiskelijana. Avoimen väylän haussa hakevat valtakunnallisen yhteyshaun yhteydessä, jolloin hakuaika on 15.3.–5.4.2017 ja siirto-opiskelijat valtakunnallisen siirtohaun aikana, jolloin hakuaika on 2.–16.5.2017. Lisätietoja avoimen väylän valinnasta ja siirtohausta löytyy Valintamenettely-osiosta.

Huomioithan, että lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä mainittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi.  

Valintojen 2017 aikataulu

Valintaryhmät I-III

10.1.2017 

Hakuaika Mikkelin yksikköön alkaa valintaryhmissä I, II ja III hakeville

25.1.2017 klo 15.00                          

Hakuaika Mikkelin yksikköön päättyy valintaryhmissä I, II ja III hakeville

8.2.2017 klo 15.00

Valintaryhmissä I, II ja III hakevien, ennen kevättä 2017 valmistuneiden, tulee toimittaa todistus korkeakoulukelpoisuudesta (esim. suomalainen yo-tutkinto tai kansainvälinen tutkintotodistus) sekä muut vaadittavat liitteet Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Huom. Vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestaan, sillä tutkintotiedot valintaa varten saadaan Ylioppilastutkintolautakunnalta.

8.6.2017 klo 15.00
 

Keväällä 2017 IB-, EB- ja RP-tutkinnon tai muun kansainvälisen tutkinnon suorittavan tulee toimittaa koulun antamat alustavat päättötodistuksen arvosanat heti, kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään tähän päivään mennessä.

13.6.2017 klo 15.00

Valintaryhmien II ja III hakijoiden tulee huolehtia, että SAT-testitulokset toimitetaan suoraan testin järjestäjän kautta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käyttöön (koodi 1700)

30.6.2017

Valintojen tulokset julkaistaan

14.7.2017 klo 15.00

30.6.2017 mennessä hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka.

Keväällä 2017 IB-, EB- ja RP-tutkinnon tai muun kansainvälisen tutkinnon suorittavan tulee toimittaa jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista liitteenä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin.

14.8.2017 klo 15.00

Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy viimeistään

28.8.–1.9.2017            

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla

 

Avoimen väylän valinta

15.3.2017           

Avoimen väylän hakuaika alkaa

5.4.2017 klo 15.00

Avoimen väylän hakuaika päättyy

 

13.6.2017 klo 15.00                                                 

Avoimen väylän hakukelpoisuuteen edellytetyt opinnot tulee olla rekisterissä ja todistus niistä toimitettuna Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos opinnot on suoritettu Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa.

30.6.2017

Valintojen tulokset julkaistaan

14.7.2017 klo 15.00

30.6.2017 mennessä hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka

14.8.2017 klo 15.00

Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy viimeistään

28.8.–1.9.2017            

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla

 

Siirtohaku

2.5.2017                         

Siirtohaku alkaa

16.5.2017 klo 15.00

Siirtohaku päättyy

31.5.2017 klo 15.00

Siirtohaussa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna rekisteriin

30.6.2017

Valintojen tulokset julkaistaan

14.7.2017 klo 15.00

30.6.2017 mennessä hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka

14.8.2017 klo 15.00

Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy viimeistään

28.8.–1.9.2017

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla

Kuka voi hakea

Valintaryhmät I-III

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen mukaan kelpoinen hakemaan on mm. henkilö, joka on tehnyt ylioppilastutkintoasetuksessa tarkoitetun tutkinnon (suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto (IB), European Baccalaureate -tutkinto (EB), Reifeprüfung -tutkinto (RP)) tai ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon. Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (muu kuin IB-, EB- ja RP-tutkinto) hakevan on hakuvaiheessa itse osoitettava, että hänen suorittamansa tutkinto antaa hakukelpoisuuden vastaaviin opintoihin tutkinnon suoritusmaassa. Hakija voi osoittaa tämän esimerkiksi linkillä kyseisen maan Opetusministeriön verkkosivuille.

Lisäksi henkilö, jolla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, on kelpoinen hakemaan opiskelijaksi. Suomessa kaksoistutkinnon (ammatillinen tutkinto + ylioppilastutkinto, mutta ei lukion oppimäärää) suorittaneiden tutkinnon katsotaan antavan lukiota vastaava oppimäärä sen suorittaneille.

Huom. Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB-tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia. Lisätietoja molemmista ohjelmista löytyy sivuilta www.ibo.org (IB) ja www.eursc.org (EB). 

Avoimen väylän valinta

Voidakseen hakea avoimen väylän valinnassa, hakijan on tullut suorittaa valinnan perusteena olevat avoimen yliopiston opinnot vaaditulla tavalla. Muuta korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa koulutusta ei vaadita. Lisätietoa vaadittavista avoimen yliopiston opinnoista löytyy Valintamenettely-osiosta.

Huom. Tässä valintaryhmässä eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon (yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa) tai joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Siirtohaku

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen. Mikkelin yksikköön valittu suorittaa ensin Mikkelin yksikössä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa sen jälkeen automaattisesti oikeuden suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yksikössä, mikäli opinto-oikeus, josta hän hakee siirtoa on sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Lisätietoja siirtohaun valintamenettelyistä ja vaatimuksista löytyy Valintamenettely -osiosta.

Huom. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön kandidaattiohjelman tutkinto-opiskelija ei voi hakea siirtoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön kandidaattiohjelmaan eikä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön kandidaattiohjelman tutkinto-opiskelija voi hakea siirtoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön kandidaattiohjelmaan.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, kannattaa sinun tutustua Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien valintaperusteisiin.

Kielitaitovaatimukset

Koska Mikkelin International Business -kandidaattiohjelman opetus tapahtuu kokonaan englannin kielellä ja on hyvin intensiivistä, opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut koskevat EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita, jotka aloittavat englanninkieliset opinnot kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa syksystä 2017 alkaen.

Englanninkielisessä Bachelor of Science in Economics and Business Administration kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa ja maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa 15 000 euroa lukuvuodessa.

Lukuvuosimaksujen käyttöönoton lisäksi uudistetussa yliopistolaissa edellytetään, että yliopistolla on apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Aallossa apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahajärjestelmän yksityiskohdista päätetään myöhemmin. Aaltoon rakennetaan myös kannustinapurahajärjestelmä, joka palkitsee opintojen etenemisestä.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

Tietoa lukuvuosimaksu- ja apurahaprosessiin vaadittavista liitteistä löytyy tästä.

Valintamenettely

Haku kandidaattiohjelmaan tapahtuu korkeakoulujen valtakunnallisen yhteishaun vieraskielisten ohjelmien hakuajan aikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 10.1.2017 ja päättyy 25.1.2017 klo 15.00 (ks. erikseen Vaadittavat liitteet). Avoimen väylän valinnassa hakeville hakuaika on 15.3.–5.4.2017 ja siirtohakuna hakeville 2.-16.5.2017. Löydät meidät Opintopolusta hakusanalla ”Aalto University Mikkeli”. Huomioithan, että lähetettyjen hakemusten ja vaadittavien liitteiden tulee olla perillä mainittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi.  

Valinta Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmaan suoritetaan eri valintaryhmissä perustuen

 • ylioppilastutkinnon (suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto tai Reifeprüfung -tutkinto) arvosanojen perusteella annettaviin pisteisiin (valintaryhmä I),
 • SAT-testin perusteella (valintaryhmä II & III)
 • avoimen yliopiston opintojen perusteella (yhteishaku) tai
 • siirtohakuna (erillishaku).

Hakija otetaan huomioon vain yhdessä valintaryhmässä (I-III). Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa, missä valintaryhmässä hän hakee.

Kaikkien hakijoiden tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön: admissions-mikkeli [at] aalto [dot] fi (admissions@aalto.fi.)

Tärkeää hakulomakkeen täytöstä

Opiskelijat valitaan hakulomakkeessa ja niiden liitteissä ilmoitettujen sekä valtakunnallisen hakijarekisterin kautta saatujen tietojen perusteella. Hakulomake tulee täyttää annettujen ohjeiden mukaisesti erityistä huolellisuutta noudattaen. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Virheellisesti tai epäselvästi merkityt tiedot, jotka vaikuttavat valinnan lopputulokseen, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä saattaa johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Katso alla oleva Korkeakoulujen yhteishaun -opastusvideo. Videossa kerrotaan tarkemmin, kuinka hakijan tulee hakea yhteishaussa.

Valintaryhmä I

Tässä valintaryhmässä otetaan 45 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen yliop­pilastutkinnon, Interna­tional Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprü­fung -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppi­määrän suo­ritta­neet haki­jat.

Keväällä 2017 Interna­tional Baccalaureate -tut­kin­non, European Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon suo­ritta­neille haki­joille lasketaan yhteispisteet ja suoritetaan eh­dol­linen valinta alustavien ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja valinnan tulos tar­kis­tetaan lopullisten arvosanojen julkistamisen jälkeen. Jos jo hyväksytyn hakijan lopulliset yh­teispisteet eivät oikeuta hyväksymiseen, hänet siirretään sijoittelussa lopullisten yh­teispisteiden osoittamalle tämän valintaryhmän varasijalle ja hakijaa informoidaan asiasta. Hakija voi tällöin kuitenkin vielä tulla hyväksytyksi ohjelmaan varasijalta.

Keväällä 2017 International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston kauppa­korkea­koulun Mikkelin yksikköön

 • koulun antamat alustavat ylioppilastutkinnon arvosanat heti, kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään 8.6.2017 klo 15.00, ja
 • jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 14.7.2016 klo 15.00.

Valintaryhmässä I valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettaviin pisteisiin seuraavasti:

a)  suomalainen yo-tutkinto: Huomioon otetaan äidinkielen ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Reaaliaineen kokeen arvosanasta pisteet annetaan kuten pitkän oppimäärän kokeesta. Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi/ruotsi toisena kielenä -koe antaa pisteet kuten äidinkielen koe.

     L    E     M     C     B  
Äidinkieli    9       8    6   3   1 
Matematiikka, pitkä oppimäärä   10    9   7   4   2
Matematiikka, muu oppimäärä    7    6   4   3   1
Englanti, pitkä oppimäärä    9    8   6   3   1
Englanti, lyhyt oppimäärä    7    6   4   3   1
Mikä hyvänsä muu koe, pitkä oppimäärä    7    6   4   3   1
Mikä hyvänsä muu koe, muu oppimäärä    5    4   3   2    1

 

 b)  International Baccalaureate -tutkinto:  Huomioon otetaan englannin ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta.

     7       6       5       4       3   
Englanti (HL, high level)    9    8    6    3    1
Englanti (other level)    7    6    4    3    1
Matematiikka (HL, high level)   10    9    7    4    2
Matematiikka (other level)    8    7    5    3    1
Mikä hyvänsä muu (HL, high level)    8    7    5    4    1
Mikä hyvänsä muu (other level)    5    4    2    1    1

 

 c)  European Baccalaureate -tutkinto: Huomioon otetaan tutkintoon kuuluvat pakolliset kirjalliset kokeet (viisi koetta).

   10-9   8,99-8   7,99-7   6,99-6   5,99-5 
Englannin kirjallinen koe     9      8      6      3      1
Matematiikan kirjallinen koe    10      9      7      4      2
Muu kirjallinen koe     7      6      4      3      1

 

d)  Reifeprüfung-tutkinto: Huomioon otetaan pakolliset neljä (kirjallista tai suullista) koetta. Näistä yhden tulee olla matematiikan koe ja yhden jokin kielen koe. Näiden lisäksi huomioon otetaan yksi, minkä tahansa päättötodistuksesta löytyvän parhaat pisteet antavan, muun kielen arvosana (kahden vuoden arvosanojen keskiarvon perusteella).

   15-13   12,99-10   9,99-8   7,99-7   6,99-5 
Englannin koe      9        8      6      3      1
Matematiikan koe     10        9      7      4      2
Mikä hyvänsä muu koe      7        6      4      3      1

 

Valintajärjestys määräytyy em. ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien yhteispisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteispistemäärän ollessa sama (tasapistetilanne) noudatetaan seuraavaa tasapistemenettelyä.

Tasapistetarkastelussa otetaan huomioon kaikki hakijan saman ylioppilastutkinnon arvosanat. Valituksi tulee

 • ensin enemmän pisteitä englannin kielen kokeen arvosanan perusteella saava hakija,
 • sen jälkeen enemmän pisteitä matematiikan kokeen arvosanan perusteella saava hakija ja
 • sen jälkeen enemmän pisteitä muun kielen kuin englannin arvosanan perusteella saava hakija.

Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, tulevat he kaikki valituksi.

Mikäli opiskelijaksi tässä ryhmässä hyväksytty luopuu opiskelupaikastaan, valitaan hänen tilalleen tämän valintaryhmän hakijoista valintajärjestyksessä seuraavana tasapistemenettely huomioiden jonossa oleva hakija.

Valintaryhmä II

Tässä valintaryhmässä otetaan 10 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen yliop­pilastutkinnon, Interna­tional Baccalaureate -tutkinnon, European Bacca­laureate -tutkinnon tai Reifeprü­fung -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppi­määrän suo­ritta­neet haki­jat. Opiskelijavalinta perustuu kuitenkin SAT-testin tuloksiin.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Mikäli hakija hakee vanhalla SAT-testillä, valinnassa hyödynnetään College Boardin julkaisemaa vertailutaulukkoa. Vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin osioista (Critical Reading + Mathematics) saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin osioiden (Evidence-Based Reading and Writing + Mathematics) mukaisiksi pisteiksi. Katso muuntotaulukko tästä.

Hakijalla tulee olla suoritettuna SAT-testi seuraavin ehdoin:

 • SAT-testi on tullut tehdä 1.1.2015 jälkeen.
 • Voidakseen tulla valituksi hakijan on tullut saada (samasta SAT-testistä)
  • uuden SAT-testin Mathematics ja Evidence-based Reading and Writing -osioista yhteensä vähintään 1130 pistettä tai
  • College Boardin vertailutaulukoiden mukaan vastaava yhteispistemäärä vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading –osioista. Lisäksi vanhalla SAT-testillä hakevan on saatava testin Writing-osiosta vähintään 500 pistettä.

SAT-valinnassa valintajärjestys määräytyy samassa SAT-testissä

 • uuden SAT-testin Evidence-based Reading and Writing ja Mathematics –osioista saadun yhteispistemäärän tai
 • vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading – osioista saadun ja College Boardin vertailutaulukon avulla uuden SAT-testin mukaiseksi muutetun yhteispistemäärän

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Yhteispistemäärän ollessa sama (tasapistetilanne) valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi. College Boardin vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin Mathematics-osiosta saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin Mathematics-osion mukaisiksi pisteiksi. Katso Mathematics-osion muuntotaulukko tästä

Mikäli opiskelijaksi tässä valintaryhmässä II hyväksytty luopuu opiskelupaikastaan, valitaan hänen tilalleen tämän valintaryhmän II hakijoista valintajärjestyksessä seuraavana tasapistemenettely huomioiden jonossa oleva hakija. Mikäli valituksi tulisi vähemmän kuin 10 opiskelijaa, valitaan puuttuva määrä opiskelijoita valintaryhmän I hakijoista valintaryhmän I valintaperusteiden mukaisesti.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä (testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä tätä varten Aalto-yliopiston koodi 1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitet­tavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään 13.6.2017 (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2017 testauspäivän tulokset kesäkuun puolessa välissä). Mikäli hakija on suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, otetaan huomioon hakijan kannalta parhaat, samalla testauskerralla saadut testitulokset.

Valintaryhmä III

Tässä valintaryhmässä otetaan 25 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain sellaiset korkeakoulukelpoiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet mitään seuraavista ylioppilastutkinnoista: suomalainen yliop­pilas­tutkinto, Interna­tional Baccalaureate -tut­kin­to, European Baccalaureate -tutkinto, tai Reifeprü­fung -tutkinto. Opiskelijavalinta perustuu SAT-testin tuloksiin.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Mikäli hakija hakee vanhalla SAT-testillä, valinnassa hyödynnetään College Boardin julkaisemaa vertailutaulukkoa. Vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin osioista (Critical Reading + Mathematics) saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin osioiden (Evidence-Based Reading and Writing + Mathematics) mukaisiksi pisteiksi. Katso muuntotaulukko tästä.

Hakijalla tulee olla suoritettuna SAT-testi seuraavin ehdoin:

 • SAT-testi on tullut tehdä 1.1.2015 jälkeen.
 • Voidakseen tulla valituksi hakijan on tullut saada (samasta SAT-testistä)
  • uuden SAT-testin Mathematics ja Evidence-based Reading and Writing -osioista yhteensä vähintään 1130 pistettä tai
  • College Boardin vertailutaulukoiden mukaan vastaava yhteispistemäärä vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading –osioista. Lisäksi vanhalla SAT-testillä hakevan on saatava testin Writing-osiosta vähintään 500 pistettä.

SAT-valinnassa valintajärjestys määräytyy samassa SAT-testissä

 • uuden SAT-testin Evidence-based Reading and Writing ja Mathematics –osioista saadun yhteispistemäärän tai
 • vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading –osioista saadun ja College Boardin vertailutaulukon avulla uuden SAT-testin mukaiseksi muutetun yhteispistemäärän

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Yhteispistemäärän ollessa sama (tasapistetilanne) valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi. Alla olevan vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin Mathematics-osiosta saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin Mathematics-osion mukaisiksi pisteiksi. Katso Mathematics-osion muuntotaulukko tästä

Valintaryhmän III valinnassa ei vuonna 2017 käytetä varasijamenettelyä. Mikäli valituksi tulisi vähemmän kuin 25 hakijaa, valitaan puuttuva määrä opiskelijoita valintaryhmän I hakijoista valintaryhmän I valintaperusteiden mukaisesti.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä (testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä tätä varten Aalto-yliopiston koodi 1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitet­tavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään 13.6.2017 (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2017 testauspäivän tulokset kesäkuun puolessa välissä). Mikäli hakija on suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, otetaan huomioon hakijan kannalta parhaat, samalla testauskerralla saadut testitulokset.

Avoimen väylän valinta

BScBA-ohjelmaan voi hakea myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Kauppakorkeakoulun yhteishaun yhteydessä, jolloin hakuaika on 15.3.-5.4.2017. Hakulomake on täytettävissä osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana. Tässä valintaryhmässä otetaan 5 uutta opiskelijaa. Hakulomakkeella voi hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin yksikköön ja Mikkelin yksikköön. Yksikköihin haetaan samalla hakulomakkeella. Hakulomakkeella on ilmoitettava, haetaanko vain Helsingin yksikköön, vain Mikkelin yksikköön vai kumpaankin yksikköön. Jos haku on kumpaankin yksikköön, on yksiköt asetettava ensisijaisuusjärjestykseen, koska hyväksytyksi voi tulla vain toiseen yksikköön.

Kelpoiseksi hakijaksi tässä valinnassa katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä vähintään 60 op laajuiset opinnot alla mainittujen opintojaksojen joukosta.

 • Johtamisen perusteet 6 op / Introduction to Management 6 cr
 • Laskentatoimen perusteet 6 op / Principles of Accounting 6 cr
 • Markkinoinnin perusteet 6 op / Introduction to Marketing 6 cr
 • Rahoituksen perusteet 6 op / Managerial Finance 6 cr / Principles of Finance 6 cr
 • Taloustieteen perusteet 6 op / Principles of Economics 6 cr
 • Yritysjuridiikan perusteet 6 op / Introduction to Business Law 6 cr
 • Tuotantotalouden perusteet 6 op / Operations Management 6 cr
 • Business Communication 3 cr
 • Yritysvastuu 3 op / Corporate Responsibility and Ethics 3 cr
 • Tilastotieteen perusteet 6 op / Introduction to Statistics 6 cr
 • Talousmatematiikan perusteet 6 op / Tilastotieteen jatkokurssi 6 op / Kvalitatiivinen tutkimus 6 op / Business Mathematics with Excel Applications 6 cr
 • Yritysviestinnän perusteet, 6 op / Viestintä ja projektinhallinta, 6 op / Introduction to Corporate Communication, 3 op JA Finnish Business Communication, 3 op / Finnish for Foreigners, 3 op

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna 13.6.2017 klo 15.00 mennessä. Opintojen tulee olla yliopistossa suoritettuja. Ammattikorkeakoulutasoisia tai opistotasoisia opintoja ei huomioida valinnassa. Opintojen opintopisteillä painotetun arvosanan on oltava vähintään 3,50 asteikolla 1-5. Arvosanan laskemisessa huomioidaan vain hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojaksojen (60 op) arvosanat. Mikkelin yksikön BScBA-ohjelmaan hakevalla vaadittavista opinnoista vähintään 36 op tulee olla suoritettuna englannin kielellä.

Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella). Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on keskiarvon oltava vähintään 3,50. Jos hakijoita on tasapistetilanteessa, etusijalle laitetaan se hakija, joka on hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen lisäksi suorittanut enemmän muita tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat koulutukseen.

Jos hakija on hakenut sekä Helsingin yksikköön että Mikkelin yksikköön, tarkastellaan ensin, tuleeko hän hyväksytyksi ensimmäiseksi asettamaansa yksikköön. Jos hän ei tule hyväksytyksi, tarkastellaan, tuleeko hän hyväksytyksi toiseksi asettamaansa yksikköön. Opiskelupaikastaan luopuneen tilalle valitaan varalta seuraavana valintajärjestyksessä oleva hakija, joka ei ole jo tullut hyväksytyksi.

Siirtohaku

Siirtohaussa hyväksytään enintään 2 uutta opiskelijaa Mikkelin yksikköön suorittamaan englanninkielistä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Siirtohaku noudattaa valtakunnallisen siirtohaun hakuaikaa, joten hakuaika alkaa 2.5.2017 ja päättyy 16.5.2017 klo 15.00. Hakulomake on täytettävissä osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana. Hakulomakkeella voi hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön ja Helsingin yksikköön. Yksikköihin haetaan samalla hakulomakkeella. Hakulomakkeella on ilmoitettava, haetaanko vain Helsingin yksikköön, vain Mikkelin yksikköön vai kumpaankin yksikköön. Jos haku on kumpaankin yksikköön, on yksiköt asetettava ensisijaisuusjärjestykseen, koska hyväksytyksi voi tulla vain toiseen yksikköön.

Hakija on hakukelpoinen hakemaan siirtohaussa, kun

 • hänellä on voimassa oleva alempaan korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa;
 • yliopistotasoisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja on suoritettu vähintään 75 opintopisteen verran siten, että opintoihin sisältyvät ennalta määritellyt liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot;
 • vaaditut liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 4,0 (asteikolla 1-5);
 • enintään 18 opintopistettä vaadituista opintojaksoista saa olla suoritettu suomen kielellä;
 • seuraavat liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu 31.5.2017 mennessä:
  • Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management, 6 op
  • Yritysvastuu TAI Corporate Responsibility and Ethics, 3 op
  • Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting, 6 op
  • Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing, 6 op
  • Rahoituksen perusteet TAI Managerial Finance/Principles of Finance, 6 op
  • Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics, 6 op
  • Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law, 6 op
  • Tuotantotalouden perusteet TAI Operations Management, 6 op
  • Talousmatematiikan perusteet, 6 op TAI Business Mathematics with Excel Applications, 6 op
 • hakulukuvuonna (1.8.2016–31.7.2017) on suoritettu/tullaan suorittamaan vähintään 55 opintopistettä;
 • kandidaatin tutkintoa ei ole suoritettu vielä siinä koulutuksessa, josta siirtoa haetaan ja
 • opintoaikaa on jäljellä sen verran, että KTK- ja KTM-tutkintojen suorittaminen sen aikana on mahdollista. (Riittävä opintoaika määritellään sen mukaan, että opintoja suoritetaan 60 op/lukuvuosi).

Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella). Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on keskiarvon oltava vähintään 4,0. Jos hakijoita on tasapistetilanteessa, etusijalle asetetaan hakija, jolla on jäljellä enemmän opintoaikaa (lukukauden tarkkuudella). Mikäli hakijoita on tämän jälkeen edelleen tasapisteissä, ketään tasapisteissä olevista hakijoista ei hyväksytä.

Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia. Jos opiskelijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa vain alemman korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään vain alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Jos hakijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Vaadittavat liitteet

Mahdollisten liitteiden tulee olla perillä alla mainittuihin ajankohtiin mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Jos tutkintotodistus on jollakin muulla kuin suomen tai englannin kielellä, hakijan tulee liittää mukaan myös suomen- tai englanninkielinen käännös tutkintotodistuksestaan.

Mahdollinen todistuskopio toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen admissions [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
Otakaari 1, Espoo
PL 11110
00076 Aalto

Huom. Lukuvuosimaksu- ja apurahaprosessiin vaadittavat liitteet päivitetään tälle sivulle syksyn aikana.

Valintaryhmä I

Valintaryhmässä I hakevan tulee olla suorittanut suomalainen yliop­pilastutkinto, Interna­tional Baccalaureate -tutkinto (IB), European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprü­fung-tutkinto (RP). Hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksesta hakemuksensa liitteeksi viimeistään 8.2.2017 klo 15.00 mennessä. Huom. vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa jäljennöstä yo-tutkintotodistuksestaan hakemuksensa liitteeksi.

Keväällä 2017 International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon suorittaneille hakijoille lasketaan yhteispisteet ja suoritetaan eh­dol­linen valinta alustavien ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja valinnan tulos tar­kis­tetaan lopullisten arvosanojen julkistamisen jälkeen. Jos jo hyväksytyn hakijan lopulliset yh­teispisteet eivät oikeuta hyväksymiseen, hänet siirretään sijoittelussa lopullisten yh­teispisteiden osoittamalle tämän valintaryhmän varasijalle ja hakijaa informoidaan asiasta. Näiden hakijoiden tulee toimittaa:

 • koulun antamat alustavat ylioppilastutkinnon arvosanat heti, kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään 8.6.2017 klo 15.00, ja
 • jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00.

Valintaryhmät II & III

Valintaryhmien II ja III hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksesta hakemuksensa liitteeksi viimeistään 8.2.2017 klo 15.00 mennessä. Vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa jäljennöstä yo-tutkintotodistuksestaan hakemuksensa liitteeksi. Huomioithan seuraavat poikkeukset:

 • keväällä 2017 IB-, EB- ja RP-tutkintoon valmistuvien tulee toimittaa
  • koulun antamat alustavat ylioppilastutkinnon arvosanat heti, kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään 8.6.2017 klo 15.00, ja
  • jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 15.7.2017 klo 15.00.
 • keväällä 2017 muuhun tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa
  • kopio päättötodistuksestaan tai muu koulun antama todistus valmistumisestaan (esimerkiksi väliaikainen valmistumistodistus) 8.6.2017 klo 15 mennessä, ja
  • kopio päättötodistuksestaan heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Valintaryhmien II ja III hakijoiden tulee myös huolehtia, että SAT-testitulokset toimitetaan suoraan testin järjestäjän kautta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käyttöön (koodi 1700). Testi tulee olla suoritettu 1.1.2015 jälkeen. Testissä jo olleiden tulee tilata testitulos erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle (koodi 1700). Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. SAT-testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään 13.6.2017 klo 15.00 (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2017 testauspäivän tulokset kesäkuun puolessa välissä).

Avoimen väylän valinta

Avoimen väylän hakijoiden tulee täyttää hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017. Valinnassa edellytetyt opinnot tulee olla rekisterissä 13.6.2017 klo 15.00 mennessä. Jos opinnot on suoritettu Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa, ei liitteitä tarvitse toimittaa. Jos opinnot on suoritettu jossain muussa Avoimessa yliopistossa, on opintojen suoritus osoitettava virallisella opintosuoritusotteella, joka on toimitettava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin 13.6.2017 klo 15.00 mennessä. Opintosuoritusotteesta tulee ilmetä vaadittujen opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat sekä oppilaitoksen nimi.

Mahdollinen todistuskopio toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen admissions [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Opinto- ja opiskelijapalvelut
Avoimen väylän valinta
PL 21210
00076 Aalto
(käyntiosoitte: Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Siirtohaku

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi seuraavat asiat:

 • Hakijan nimi
 • Hakijan henkilötunnus
 • Valinnan perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulun nimi ja tutkinnonsuoritusoikeuden alkamispäivä
 • Valinnan perusteena olevat opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)
 • Hakulukuvuonna (1.8.2016-31.7.2017) suoritetut opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)

Valinnassa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna rekisteriin 31.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Mahdollinen todistuskopio toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen admissions [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Opinto- ja opiskelijapalvelut
Avoimen väylän valinta
PL 21210
00076 Aalto

(käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Tietoa SAT-testistä

SAT-testi Mikkelin opiskelijavalinnassa

SAT-testi on yhdysvaltalaisten yliopistojen ja oppilaitosten perustaman organisaation ylläpitämä testi, joka on kehitetty opiskelijavalintaa varten. SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. Testi on englanninkielinen ja se on mahdollista suorittaa eri puolilla maailmaa. Lisätietoa SAT-testistä, testien ajankohdista ja ilmoittautumispäivämääristä löytyy Collegeboardin verkkosivuilta.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmaan voi hakea joko vanhalla tai uudella SAT-testissä saaduilla pisteillä, kunhan SAT-testi on suoritettu 1.1.2015 jälkeen. Opiskelijavalinnassa huomioidaan uudesta SAT-testistä Mathematics ja Evidence-Based Reading and Writing –osiot ja vanhasta SAT-testistä Writing, Mathematics ja Critical Reading –osiot. Lisätietoa vaadittavista minimipisteistä valintaryhmien II ja III hakijoille löytyy Valintamenettely -osiosta.

Ilmoittautuminen ja testitulosten tilaaminen

SAT-testi on mahdollista suorittaa eri puolilla maailmaa, myös Helsingissä. Testin suorittaminen muualla kuin USA:ssa maksaa noin 95 US dollaria. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Testiin ilmoittaudutaan suoraan osoitteessa www.sat.collegeboard.org. Testiin ilmoittautuneille lähetetään kotiin osallistumiskortti (Admission Ticket) ja muuta materiaalia viimeistään viikkoa ennen testiä. Tämä lähetys vahvistaa ilmoittautumisen onnistumisen.

Testiin osallistunut saa tiedon testin tuloksista noin viiden viikon kuluttua testistä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Hakija voi pyytää tulokset toimitettavaksi neljälle oppilaitokselle ilman erillistä maksua täyttämällä oppilaitoskoodit ilmoittautumislomakkeeseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppilaitoskoodi on 1700.

Testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään 13.6.2017 (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2017 testauspäivän tulokset kesäkuun puolessa välissä). Jotta testitulos on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä 13.6.2017, on testi tehtävä viimeistään 6.5.2017. Huomioithan, että testiin tulee ilmoittautua riittävän ajoissa: esimerkiksi 6.5.2017 testiin on ilmoittauduttava 7.4.2017 mennessä. Keväällä järjestettävät testit ovat hyvin suosittuja, joten ilmoittautuminen kannattaa suorittaa hyvissä ajoin.

Testissä jo olleiden tulee erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle (koodi 1700). Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. Jos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodia ei käytetty ilmoittautuessa testiin, testitulokset on mahdollista tilata jälkikäteen toimitettavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle erillistä maksua vastaan. Testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään 13.6.2017.

Lisätietoja testin käytännön järjestelyistä ja testin sisällöstä:

Suomi-Amerikka yhdistysten liitto
Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki
p. 040 522 9288
Email: sayl [at] sayl [dot] fi (sayl(at)sayl.fi)
Internet: http://www.sayl.fi ja http://www.collegeboard.org

Tulosten julkistaminen

Aalto Yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017. Korkeakoulut ilmoittavat hakijoille valinnan tuloksesta. Hyväksymisilmoituksen mukana tulee ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä; muuten hakija menettää opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Varasijoilta hyväksytyille opiskelijoille lähetetään erikseen sähköpostia. Tarkkailethan siis sähköpostiasi 30.6.–14.8.2017 välisenä aikana, jolloin varasijoja täytetään. Opiskelijavalinta päättyy, kun kaikki aloituspaikat on täytetty tai viimeistään 14.8.2017 klo 15.00.

Opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että mikäli myöhemmin suoritettavassa tarkastuksessa hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan virheitä, hyväksyminen voidaan perua.

Mikäli hakija on tyytymätön valintatulokseen, voi hän halutessaan tehdä oikaisupyynnön. Lisätietoa ja ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.aalto.fi/fi/studies/admission_results/. Oikaisuvaatimus on toimitettava perjantaihin 14.7.2017 kello 15.00 mennessä.

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla 28.8.–1.9.2017. Opiskelijajärjestö järjestää myös epävirallista ohjelmaa uusille opiskelijoille 2.-3.9.2017 viikonloppuna. Ensimmäiset opintojaksot alkavat maanantaina 4.9.2017.

Tilastoja hakemisesta

Seuraavassa taulukossa on esitetty Mikkelin yksikön vuoden 2017 opiskelijavalinnan minimipisterajat valintaryhmittäin sisältäen myös varasijalta hyväksytyt.

 

Minimipisteet

 

Valintaryhmä  I                                                           

30

Yhteispisteet

Valintaryhmä II

1240

Uuden SAT-testin yhteispistemäärä (Mathematics + Evidence Based Reading and Writing)

Valintaryhmä III

1260

Uuden SAT-testin yhteispistemäärä (Mathematics + Evidence Based Reading and Writing)

 

Huom. Vuoden 2017 haussa vanhan SAT-testin pisteet muunnettiin vastaamaan vanhan SAT-testin pisteitä College Boardin muuntotaulukon avulla.

Yhteystiedot

Lisätietoja Mikkelin yksikön valintaperusteista

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
International Business -kandidaattiohjelma
Mikkeli Campus
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli, Finland

puh: +358 (0)50 438 9837

email: admissions [at] aalto [dot] fi

aalto.fi/studies/mikkeli

 

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 08.09.2017.