Haku kauppatieteiden kandidaatin (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisterin (Helsinki) tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Aalto_BScBA_300x160_banneri.png

Ajankohtaista

Muutokset Avoimen väylän valintaperusteissa 2019

 

Opiskelijavalinta 2018

Vuonna 2018 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkieliseen International Business -kandidaattiohjelmaan otetaan valintaryhmissä I-III yhteensä 82 uutta opiskelijaa. Ohjelmaan hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon siten, että

 • hän suorittaa ensin Mikkelissä International Business -kandi­daattiohjelmassa kauppatieteiden kandidaatin tutkin­non (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) ja
 • sen jälkeen opiskelijalla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opintojaan maisteritason koulutusohjelmissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Otaniemen kampuksella suorittaen kauppatieteiden maisterin tutkinnon (Master of Science in Economics and Business Administration).

Englanninkielisen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijavalinnassa ei varata paikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Hakuaika alkaa 9.1.2018 ja päättyy 24.1.2018 klo 15.00 (ks. liitteiden toimittamisen aikataulu kohdasta Vaadittavat liitteet). Hakemus täytetään hakuaikana korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän opintopolku.fi-portaalin kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Löydät ohjelman Opintopolusta mm. hakusanoilla ”Aalto University Mikkeli”.

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelma ei ole mukana kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa yhteishaussa, vaan ohjelmaan on oma erillinen opiskelijavalinta. Hakuajat ovat korkeakoulujen yhteishaussa seuraavat: 

 • 9.-24.1.2018 haku vieraskielisiin hakukohteisiin kuten Mikkelin kampuksen International Business –kandidaattiohjelmaan (valintaryhmät I-III) ja
 • 14.-28.3.2018 haku suomenkielisiin hakukohteisiin sekä avoimen väylän hakijoille.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen (6) kohteeseen, joista hänelle tarjotaan ainoastaan yhtä, korkeimmalle priorisoitunutta vaihtoehtoa, johon hakijan pisteet riittävät. Molempina hakuaikoina oppilaitoksiin haetaan samalla hakemuksella, johon hakija täyttää koulutusohjelmat haluamaansa järjestykseen.

Jos haet opiskelemaan kauppatieteitä sekä Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan että esimerkiksi Otaniemen kampuksen suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan, hakulomakkeeseen on merkittävä jo tammikuussa Mikkelin ohjelma. Tämän jälkeen voit täydentää samaa hakulomaketta myöhemmässä haussa suomenkielisten hakukohteiden sekä avoimen väylän osalta. Huomioithan, että tammikuussa hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden keskinäistä järjestystä ei voi enää muuttaa kevään ensimmäisen hakuperiodin loputtua, mutta suomenkielisiä hakukohteita voi vielä laittaa englannin kielisten kohteiden edelle toisen hakuperiodin aikana (14.-28.3.2018). Suomenkielisten hakukohteiden hakuajan aikana ei ole enää mahdollista täyttää hakemusta Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan.

International Business -kandidaattiohjelmaan voi hakea myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (3 uutta opiskelijaa) tai siirto-opiskelijana (2 uutta opiskelijaa). Avoimen väylän haussa hakevat valtakunnallisen yhteishaun toisen hakuajan yhteydessä, jolloin hakuaika on 14.-28.3.2018 ja siirto-opiskelijat valtakunnallisen siirtohaun aikana, jolloin hakuaika on 2.-16.5.2018 Lisätietoja avoimen väylän valinnasta ja siirtohausta löytyy Valintamenettely-osiosta.

Huomioithan, että lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä mainittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi

Valintojen 2018 aikataulu

Valintaryhmät I-III

9.1.2018               

Hakuaika International Business -kandidaattiohjelmaan alkaa valintaryhmissä I, II ja III hakeville.

24.1.2018

klo 15.00                    

Hakuaika International Business -kandidaattiohjelmaan päättyy valintaryhmissä I, II ja III hakeville.

7.2.2018

klo 15.00

Valintaryhmissä I, II ja III hakevien, ennen kevättä 2018 valmistuneiden, tulee toimittaa todistus korkeakoulukelpoisuudesta (esim. suomalainen yo-tutkinto tai kansainvälinen tutkintotodistus) sekä muut vaadittavat liitteet Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Huom. Vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestaan, sillä tutkintotiedot valintaa varten saadaan Ylioppilastutkintolautakunnalta.

7.2.2018

klo 15.00

Keväällä 2018 muuhun tutkintoon kuin IB-, EB- ja Suomessa suoritettavaan RP-tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa koulun antama todistus alustavista arvosanoista tai muu oletetun valmistumisajankohdan osoittava todistus Aalto-yliopiston hakijapalveluihin viimeistään tähän päivään mennessä.

13.4.2018

klo 15.00

Keväällä 2018 IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades –arvosanat yhteispisteineen viimeistään tähän päivään mennessä.

Keväällä 2018 Suomessa suoritettavaan RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta viimeistään tähän päivään mennessä.

16.4.2018

klo 15.00

Valintaryhmän III hakijoiden tulee huolehtia, että SAT-testitulokset toimitetaan suoraan testin järjestäjän kautta Aalto-yliopiston käyttöön (koodi 1700) tähän päivään mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut maaliskuun 2018 testauspäivän tulokset).

7.6.2018

klo 15.00

Keväällä 2018 Suomessa suoritetun RP-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään tähän päivään mennessä.

Keväällä 2018 muun kansainvälisen tutkinnon (kuin IB, EB tai Suomessa suoritettu RP) suorittaneiden tulee toimittaa jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin heti kun ne ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään tähän päivään mennessä. Jos ulkomaalaisella hakijalla ei ole mahdollisuutta toimittaa lopullista tutkintotodistustaan 7.6. mennessä, todistus tulee toimittaa viimeistään 10.7. mennessä.

12.6.2018

klo 15.00

Valintaryhmän II hakijoiden tulee huolehtia, että SAT-testitulokset toimitetaan suoraan testin järjestäjän kautta Aalto-yliopiston käyttöön (koodi 1700) tähän päivään mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2018 testauspäivän tulokset).

28.6.2018

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään.

10.7.2018

klo 15.00

28.6.2018 mennessä hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka.

13.7.2018

klo 15.00

Keväällä 2018 IB- ja EB-tutkinnon suorittavan tulee toimittaa jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin heti kun ne ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään tähän päivään mennessä.

31.7.2018

klo 15.00

Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy viimeistään.

27.-31.8.2018

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla.

Avoimen väylän valinta

14.3.2018

Avoimen väylän hakuaika alkaa.

28.3.2018 klo 15.00

Avoimen väylän hakuaika päättyy.

12.6.2018 klo 15.00

Avoimen väylän hakukelpoisuuteen edelletyt opinnot tulee olla rekisterissä.

28.6.2018

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään.

10.7.2018 klo 15.00

28.6.2018 mennessä hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka.

31.7.2018 klo 15.00

Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy viimeistään.


27.-31.8.2018

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla.

Siirtohaku

2.5.2018

Siirtohaku alkaa.

16.5.2018 klo 15.00

Siirtohaku päättyy.

31.5.2018 klo 15.00

Siirtohaussa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna rekisteriin.

28.6.2018

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään.

10.7.2018 klo 15.00

28.6.2018 mennessä hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka.

31.7.2018 klo 15.00

Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy viimeistään.

27.-31.8.2018

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla.

Kuka voi hakea

Valintaryhmät I-III

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen mukaan kelpoinen hakemaan on mm. henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

- Suomalainen ylioppilastutkinto

- International Baccalaureate -tutkinto (IB)

- European Baccalaureate -tutkinto (EB)

- Reifeprüfung -tutkinto (RP)

- Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen  perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

- Suomen ulkopuolella suoritettu tutkinto (muu kuin IB- tai EB-tutkinto), jos se antaa hakukelpoisuuden vastaaviin opintoihin tutkinnon suoritusmaassa. Hakija voi osoittaa tämän esimerkiksi linkillä kyseisen maan Opetusministeriön verkkosivuille.

- Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (koko tutkinto, osa tutkinnosta ei riitä)

Lisäksi henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, on kelpoinen hakemaan opiskelijaksi. Suomessa kaksoistutkinnon (ammatillinen tutkinto + ylioppilastutkinto, mutta ei lukion oppimäärää) suorittaneiden tutkinnon katsotaan antavan lukiota vastaava oppimäärä sen suorittaneille.

Huom. Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB-tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia. Lisätietoja molemmista ohjelmista löytyy sivuilta www.ibo.org (IB) ja www.eursc.org (EB).

Hakija, jolla on oikeus pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea tässä kuvatuissa valinnoissa. Lisäksi hakija, jolla on oikeus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea siihen kandidaattiohjelmaan, johon hänellä jo on opinto-oikeus.

Avoimen väylän valinta

Voidakseen hakea avoimen väylän valinnassa, hakijan on tullut suorittaa valinnan perusteena olevat avoimen yliopiston opinnot vaaditulla tavalla. Muuta korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa koulutusta ei vaadita. Lisätietoa vaadittavista avoimen yliopiston opinnoista löytyy Valintamenettely-osiosta.

Huom. Tässä valintaryhmässä eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon (yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa) tai joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Siirtohaku

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tästä seuraa, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Otaniemen kampuksen kandidaattiohjelman tutkinto-opiskelija ei voi hakea siirtoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen kandidaattiohjelmaan eikä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen kandidaattiohjelman tutkinto-opiskelija voi hakea siirtoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Otaniemen kampuksen kandidaattiohjelmaan.

International Business -kandidaattiohjelmaan valittu suorittaa ensin Mikkelissä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa sen jälkeen automaattisesti oikeuden suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon Otaniemessä, mikäli opinto-oikeus, josta hän hakee siirtoa, on sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Lisätietoja siirtohaun valintamenettelyistä ja vaatimuksista löytyy Valintamenettely -osiosta.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, kannattaa sinun tutustua Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien valintaperusteisiin.

Kielitaitovaatimukset

Koska Mikkelin International Business -kandidaattiohjelman opetus tapahtuu kokonaan englannin kielellä ja on hyvin intensiivistä, opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut koskevat EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita, jotka aloittavat englanninkieliset opinnot kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa syksystä 2017 alkaen.

Englanninkielisessä International Business -kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa ja maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa 15 000 euroa lukuvuodessa.

Lukuvuosimaksujen käyttöönoton lisäksi uudistetussa yliopistolaissa edellytetään, että yliopistolla on apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Aallossa apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahajärjestelmän yksityiskohdista päätetään myöhemmin. Aalto-yliopistossa on käytössä myös kannustinapurahajärjestelmä, joka palkitsee opintojen etenemisestä.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

Tietoa lukuvuosimaksu- ja apurahaprosessiin vaadittavista liitteistä löytyy tästä.

Valintamenettely

Haku kandidaattiohjelmaan tapahtuu valintaryhmissä I-III korkeakoulujen valtakunnallisen yhteishaun vieraskielisten ohjelmien hakuajan aikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 9.1.2018 ja päättyy 24.1.2018 klo 15.00 (ks. erikseen Vaadittavat liitteet). Avoimen väylän valinnassa hakeville hakuaika on 14.-28.3.2018 ja siirtohakuna hakeville 2.-16.5.2018. Löydät meidät Opintopolusta hakusanoilla ”Aalto University Mikkeli”. Huomioithan, että lähetettyjen hakemusten ja vaadittavien liitteiden tulee olla perillä mainittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi.  

Valinta Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan suoritetaan eri valintaryhmissä perustuen

 • ylioppilastutkinnon (suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto tai Suomessa suoritettu Reifeprüfung -tutkinto) arvosanojen perusteella annettaviin pisteisiin (valintaryhmä I),
 • SAT-testin perusteella (valintaryhmät II & III)
 • avoimen yliopiston opintojen perusteella (yhteishaku) tai
 • siirtohakuna (erillishaku).

Hakija voi halutessaan hakea kaikissa niissä valintaryhmissä, joissa hän on hakukelpoinen.

Kaikkien hakijoiden tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen hakijapalveluihin: admissions-mikkeli [at] aalto [dot] fi (admissions@aalto.fi.)

Tärkeää hakulomakkeen täytöstä

Opiskelijat valitaan hakulomakkeessa ja niiden liitteissä ilmoitettujen sekä valtakunnallisen hakijarekisterin kautta saatujen tietojen perusteella. Hakulomake tulee täyttää annettujen ohjeiden mukaisesti erityistä huolellisuutta noudattaen. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Virheellisesti tai epäselvästi merkityt tiedot, jotka vaikuttavat valinnan lopputulokseen, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä saattaa johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Katso alla oleva Korkeakoulujen yhteishaun -opastusvideo. Videossa kerrotaan tarkemmin, kuinka hakijan tulee hakea yhteishaussa.

Valintaryhmä I

Tässä valintaryhmässä otetaan 45 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen yliop­pilastutkinnon, Interna­tional Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprü­fung -tutkinnon sekä lukion tai vastaavan oppi­määrän suo­ritta­neet haki­jat.

Keväällä 2018 Interna­tional Baccalaureate -tut­kin­non, European Baccalaureate -tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon suo­ritta­neille haki­joille lasketaan vertailuluku ja suoritetaan eh­dol­linen valinta alustavien ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja valinnan tulos tar­kis­tetaan lopullisten arvosanojen julkistamisen jälkeen. Jos jo hyväksytyn hakijan lopullinen vertailuluku ei oikeuta hyväksymiseen, hänet siirretään sijoittelussa lopullisen vertailuluvun osoittamalle tämän valintaryhmän varasijalle ja hakijaa informoidaan asiasta. Hakija voi tällöin kuitenkin vielä tulla hyväksytyksi ohjelmaan varasijalta.

Keväällä 2018 International Baccalaureate –tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

1. koulun antama todistus, joka sisältää predicted grades –arvosanat yhteispisteineen heti kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä

2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Keväällä Suomessa suoritetun Reifeprüfung –tutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

1. koulun antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä

2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 mennessä.

Vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestaan, sillä tutkintotiedot valintaa varten saadaan Ylioppilastutkintolautakunnalta.

Valintaryhmässä I valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella laskettavaan vertailulukuun. Vertailuluvun laskeminen eri ylioppilastutkinnoista on kuvattu kohdissa a) – d). Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet.

a)  suomalainen yo-tutkinto: Valintajärjestyksen perusteena olevan ylioppilastutkinnon arvosanoista lasketun yhteispistemäärän laskennassa huomioon otetaan äidinkielen koe, matematiikan koe, englannin koe sekä kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Äidinkielen kokeen sijaan tehty suomi/ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan äidinkielen kokeeksi. Ylioppilastutkinnon arvosanoista laskettu yhteispistemäärä on valinnassa käytettävä vertailuluku.

Huomaathan, että vertailuluku jää todella alhaisiksi, jos hakija ei ole kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa matematiikkaa tai englantia, joten näiden aineiden kirjoittaminen on tärkeää.

     L    E     M     C  
Äidinkieli    10   9  7 5
Matematiikka, pitkä oppimäärä   10  9  7 5
Matematiikka, muu oppimäärä  8 6  4 2
Englanti, pitkä oppimäärä  9 7 5 3
Englanti, lyhyt oppimäärä  7 5 3 1
Mikä tahansa muu koe (kaksi parasta) 6 4 2 0

 

 b)  International Baccalaureate -tutkinto: Hakijan saama IB-tutkinnon tutkintotodistuksessa oleva yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta yllä olevan taulukon mukaan BScBA-opiskelijavalinnassa annettavien pisteiden maksimipistemäärään (41). International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Valinnassa käytettävä vertailuluku lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 41:lla.

 • Esimerkkilaskelma: Opiskelija on saanut IB-tutkinnon tutkintotodistuksen yhteispistemääräksi 35 pistettä:
  (35/45) *41 = 31,89 pistettä haettaessa BScBA-ohjelmaan.

 c)  European Baccalaureate -tutkinto: Hakijan saama EB-tutkinnon tutkintotodistuksessa oleva yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta yllä olevan taulukon mukaan BScBA-opiskelijavalinnassa annettavien pisteiden maksimipistemäärään (41). European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Valinnassa käytettävä vertailuluku lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 41:lla.

 • Esimerkkilaskelma: Opiskelija on saanut EB-tutkinnon tutkintotodistuksen yhteispistemääräksi 80 pistettä:
  (80/100) *41 = 32,8 pistettä haettaessa BScBA-ohjelmaan.

d)  Suomessa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto: Hakijan saama Suomessa suoritetun Reifeprüfung -tutkinnon tutkintotodistuksessa oleva yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta yllä olevan taulukon mukaan BScBA-opiskelijavalinnassa annettavien pisteiden maksimipistemäärään (41). Suomessa suoritetun Reifeprüfung -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Valinnassa käytettävä vertailuluku lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 41:lla.

 • Esimerkkilaskelma: Opiskelija on saanut Reifeprüfung -tutkinnon tutkintotodistuksen yhteispistemääräksi 250 pistettä:
  (250/300) *41 = 34,17 pistettä haettaessa BScBA-ohjelmaan.

Valintajärjestys

Valintajärjestys määräytyy edellä mainittujen ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella laskettujen vertailulukujen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon ja Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon osalta vertailuluku lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Suomalaisella ylioppilastutkinnolla hakevien hakijoiden vertailuluvun ollessa sama (tasapistetilanne) noudatetaan seuraavaa tasapistemenettelyä. Valituksi tulee:

 • ensin enemmän pisteitä pisteytystaulukon mukaisesti englannin kielen kokeen arvosanan perusteella saava hakija,
 • sen jälkeen enemmän pisteitä pisteytystaulukon mukaisesti matematiikan kokeen arvosanan perusteella saava hakija ja
 • sen jälkeen enemmän pisteitä pisteytystaulukon mukaisesti muun kielen kuin englannin arvosanan perusteella saava hakija.

Mikäli suomalaisella yo-tutkinnolla hakevia on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, tulevat he kaikki valituksi. Jos kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakevien hakijoiden vertailuluku on sama, asetetaan hakijat samalle sijaluvulle.

Keväällä 2018 International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneille hakijoille lasketaan vertailuluku ja suoritetaan ehdollinen valinta alustavien ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja valinnan tulos tarkistetaan lopullisten arvosanojen julkistamisen jälkeen. Jos jo hyväksytyn hakijan lopullinen vertailuluku ei oikeuta hyväksymiseen, hänet siirretään sijoittelussa lopullisen vertailuluvun osoittamalle tämän valintaryhmän varasijalle ja hakijaa informoidaan asiasta. Hakija voi tällöin kuitenkin vielä tulla hyväksytyksi ohjelmaan varasijalta.

Mikäli opiskelijaksi valintaryhmässä I hyväksytty luopuu opiskelupaikastaan, valitaan hänen tilalleen valintaryhmän I hakijoista valintajärjestyksessä tasapistemenettely huomioiden seuraavana jonossa oleva hakija. Yliopiston harkinnan mukaan poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan tilalle voidaan valita tämän valintaryhmän hakijoista valintajärjestyksessä tasapistemenettely huomioiden seuraavana jonossa oleva hakija.

Jos hakija hakee sekä valintaryhmässä I, että valintaryhmässä II, tarkastellaan ensin, tuleeko hakija hyväksytyksi valintaryhmässä I. Jos hän ei tule hyväksytyksi valintaryhmässä I, tarkastellaan, sijoittuuko hän valintaryhmässä II SAT-testitulosten perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Valintaryhmä II

Tässä valintaryhmässä valitaan enintään 10 uutta opiskelijaa SAT-testin tulosten perusteella. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen yliop­pilastutkinnon, Interna­tional Baccalaureate -tutkinnon, European Bacca­laureate -tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprü­fung -tutkinnon sekä lukion tai vastaavan oppi­määrän suo­ritta­neet haki­jat.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Valinnassa huomioidaan

 • uudesta SAT-testistä Evidence-Based Reading and Writing sekä Mathematics -osiot tai
 • vanhasta SAT-testistä Mathematics, Critical Reading ja Writing -osiot.

Mikäli hakija hakee vanhalla SAT-testillä, valinnassa hyödynnetään College Boardin julkaisemaa vertailutaulukkoa. Vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin osioista (Critical Reading + Mathematics) saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin osioiden (Evidence-Based Reading and Writing + Mathematics) mukaisiksi pisteiksi. Katso muuntotaulukko tästä.

Hakijalla tulee olla suoritettuna SAT-testi seuraavin ehdoin:

 • SAT-testi on tullut tehdä 1.1.2016 tai sen jälkeen
 • Voidakseen tulla valituksi hakijan on tullut saada (samasta SAT-testistä)
  • uuden 2016 käyttöön otetun SAT-testin Mathematics ja Evidence-based Reading and Writing -osioista yhteensä vähintään 1130 pistettä tai
  • College Boardin vertailutaulukoiden mukaan vastaava yhteispistemäärä vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading –osioista. Lisäksi vanhalla SAT-testillä hakevan on saatava testin Writing-osiosta vähintään 500 pistettä

SAT-valinnassa valintajärjestys määräytyy samassa SAT-testissä

 • uuden SAT-testin Evidence-based Reading and Writing ja Mathematics –osioista saadun yhteispistemäärän tai
 • vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading–osioista saadun ja College Boardin vertailutaulukon avulla uuden SAT-testin mukaiseksi muutetun yhteispistemäärän

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Yhteispistemäärän ollessa sama (tasapistetilanne) valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi. College Boardin vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin Mathematics-osiosta saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin Mathematics-osion mukaisiksi pisteiksi. Katso Mathematics-osion muuntotaulukko tästä

Mikäli hakija on suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, otetaan huomioon hakijan kannalta parhaat, samalla testauskerralla saadut testitulokset.

Huomaathan, että kevään SAT-testit ovat todella suosittuja ja niihin kannattaa ilmoittautua mahdollisimman ajoissa. SAT-testiin pitää ilmoittautua erikseen, sillä hakulomakkeen täyttäminen Opintopolussa ei ilmoita hakijaa SAT-testiin automaattisesti.

Aalto-yliopisto edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten on testin ilmoittautumislomakkeeseen kirjattava ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitet­tavaksi Aalto-yliopistoon. Valintaryhmän II hakijoiden SAT-testiraportin on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 12.6.2018 (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2018 testauspäivän tulokset kesäkuun puolessa välissä). 

Lisätietoa vaadittavien liitteiden toimituksesta löydät tästä.

Mikäli hakija hakee sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II, tarkastellaan ensin, tuleeko hakija hyväksytyksi valintaryhmässä I. Jos hän ei tule hyväksytyksi valintaryhmässä I, tarkastellaan, sijoittuuko hän valintaryhmässä II SAT-testitulosten perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Mikäli opiskelijaksi valintaryhmässä II hyväksytty luopuu opiskelupaikastaan, valitaan hänen tilalleen valintaryhmän II hakijoista valintajärjestyksessä seuraavana tasapistemenettely huomioiden jonossa oleva hakija. Mikäli valituksi tulisi vähemmän kuin 10 opiskelijaa, valitaan puuttuva määrä opiskelijoita valintaryhmän I hakijoista valintaryhmän I valintaperusteiden mukaisesti.

Yliopiston harkinnan mukaan poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan tilalle voidaan valita tämän valintaryhmän hakijoista valintajärjestyksessä tasapistemenettely huomioiden seuraavana jonossa oleva hakija.

Valintaryhmä III

Tässä valintaryhmässä otetaan 27 uutta opiskelijaa SAT-testin tulosten perusteella. Valituksi voivat tulla vain sellaiset korkeakoulukelpoiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet mitään seuraavista ylioppilastutkinnoista: suomalainen yliop­pilas­tutkinto, Interna­tional Baccalaureate -tut­kin­to, European Baccalaureate -tutkinto, tai Suomessa suoritettu Reifeprü­fung -tutkinto.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Valinnassa huomioidaan

 • uudesta SAT-testistä Evidence-Based Reading and Writing sekä Mathematics -osiot tai
 • vanhasta SAT-testistä Mathematics, Critical Reading ja Writing -osiot.

Mikäli hakija hakee vanhalla SAT-testillä, valinnassa hyödynnetään College Boardin julkaisemaa vertailutaulukkoa. Vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin osioista (Critical Reading + Mathematics) saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin osioiden (Evidence-Based Reading and Writing + Mathematics) mukaisiksi pisteiksi. Katso muuntotaulukko tästä.

Hakijalla tulee olla suoritettuna SAT-testi seuraavin ehdoin:

 • SAT-testi on tullut tehdä 1.1.2016 tai sen jälkeen
 • Voidakseen tulla valituksi hakijan on tullut saada (samasta SAT-testistä)
  • uuden 2016 käyttöön otetun SAT-testin Mathematics ja Evidence-based Reading and Writing -osioista yhteensä vähintään 1130 pistettä tai
  • College Boardin vertailutaulukoiden mukaan vastaava yhteispistemäärä vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading –osioista. Lisäksi vanhalla SAT-testillä hakevan on saatava testin Writing-osiosta vähintään 500 pistettä.

SAT-valinnassa valintajärjestys määräytyy samassa SAT-testissä

 • uuden SAT-testin Evidence-based Reading and Writing ja Mathematics –osioista saadun yhteispistemäärän tai
 • vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading–osioista saadun ja College Boardin vertailutaulukon avulla uuden SAT-testin mukaiseksi muutetun yhteispistemäärän.

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Yhteispistemäärän ollessa sama (tasapistetilanne) valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi. College Boardin vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin Mathematics-osiosta saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin Mathematics-osion mukaisiksi pisteiksi. Katso Mathematics-osion muuntotaulukko tästä.

Valintaryhmän III valinnassa ei käytetä varasijamenettelyä. Mikäli valituksi tulisi vähemmän kuin 27 hakijaa, valitaan puuttuva määrä opiskelijoita valintaryhmän I hakijoista valintaryhmän I valintaperusteiden mukaisesti.

Aalto-yliopisto edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten on testin ilmoittautumislomakkeeseen kirjattava ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopistoon. Mikäli hakija on suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, otetaan huomioon hakijan kannalta parhaat, samalla testauskerralla saadut testitulokset. Valintaryhmän III hakijoiden SAT-testiraportin on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 16.4.2018 klo 15.00 mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut maaliskuun 2018 testauspäivän tulokset).

HUOM. Tässä valintaryhmässä SAT-testitulosten toimittamisen määräaika on aiemmin kuin edellisinä vuosina.

Lisätietoa vaadittavien liitteiden toimituksesta löydät tästä.

Avoimen väylän valinta

BScBA-ohjelmaan voi hakea myös korkeakoulujen yhteishaussa Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, jolloin hakuaika on 14.3.-28.3.2018. Hakulomake on täytettävissä osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana. Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 3 uutta opiskelijaa.

Hakukelpoiseksi hakijaksi tässä valinnassa katsotaan hakija, joka on suorittanut Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä vähintään 60 op laajuiset opinnot alla mainittujen opintojaksojen joukosta.

 • Johtamisen perusteet 6 op / Introduction to Management 6 cr
 • Laskentatoimen perusteet 6 op / Principles of Accounting 6 cr
 • Markkinoinnin perusteet 6 op / Introduction to Marketing 6 cr
 • Rahoituksen perusteet 6 op / Managerial Finance/Principles of Finance 6 cr
 • Taloustieteen perusteet 6 op / Principles of Economics 6 cr
 • Yritysjuridiikan perusteet 6 op / Introduction to Business Law 6 cr
 • Tuotantotalouden perusteet 6 op / Operations Management 6 cr
 • Business Communication Skills 3 op / Business Communication 3 cr
 • Yritysvastuu ja etiikka 3 op / Corporate Responsibility and Ethics 3 cr
 • Tilastotieteen perusteet 6 op / Introduction to Statistics 6 cr
 • Talousmatematiikan perusteet 6 op / Tilastotieteen jatkokurssi 6 op / Kvalitatiivinen tutkimus 6 op / Business Mathematics with Excel Applications 6 cr
 • Viestintä ja projektinhallinta, 6 op TAI Yritysviestinnän perusteet, 6 op TAI Introduction to Corporate Communication 3 op/Communication and Project Management JA Finnish Business Communication, 3 op TAI Finnish for Foreigners, 3 op

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 12.6.2018. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on opintojen opintopisteillä painotetun arvosanan oltava vähintään 3,50 asteikolla 1-5. Arvosanan laskemisessa huomioidaan vain hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojaksojen (60 op) arvosanat. Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan hakevalla tulee vaadittavista opinnoista vähintään 36 op olla suoritettuna englannin kielellä.

Tässä valinnassa eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon tai joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus jossakin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa.

Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella). Mahdollisessa tasapistetilanteessa etusijalle laitetaan se hakija, joka on hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen lisäksi suorittanut enemmän muita tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat koulutukseen.

Opiskelupaikastaan luopuneen tilalle valitaan varalta seuraavana valintajärjestyksessä oleva hakija, joka ei ole jo tullut hyväksytyksi.

Opiskelijaksi hyväksytyn henkilön suorittamien opintojen sijoittaminen koulutusohjelmaan tehdään henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen yhteydessä.

Siirtohaku

Siirtohaussa hyväksytään enintään 2 uutta opiskelijaa Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan suorittamaan englanninkielistä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa.

Siirtohaku noudattaa valtakunnallisen siirtohaun hakuaikaa, joten hakuaika alkaa 2.5.2018 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Hakulomake on täytettävissä osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakija, jolla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja hän on suorittanut yliopistotasoisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 75 opintopisteen verran siten, että opintoihin sisältyy alla luetellut liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, mutta hän ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa siinä koulutuksessa, josta hän hakee siirtoa.

Liiketoimintaosaamisen perusteet-opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Johtamisen perusteet / Introduction to Management, 6 cr
 • Laskentatoimen perusteet / Principles of Accounting, 6 cr
 • Markkinoinnin perusteet / Introduction to Marketing, 6 cr
 • Rahoituksen perusteet / Managerial Finance/Principles of Finance, 6 cr
 • Taloustieteen perusteet / Principles of Economics, 6 cr
 • Yritysjuridiikan perusteet / Introduction to Business Law, 6 cr
 • Tuotantotalouden perusteet / Operations Management, 6 cr
 • Yritysvastuu ja etiikka / Corporate Responsibility and Ethics, 3 cr
 • Introduction to Corporate Communication 6 cr or Communication and Project Management 3 cr AND Finnish Business Communication/ Finnish for Foreigners 3 cr
 • Talousmatematiikan perusteet, 6 cr / Business Mathematics (with Excel Applications), 6 cr

Mikkelin kampuksen kandidaattiohjelmaan hakevien osalta enintään 18 opintopistettä vaadituista opintojaksoista saa olla suoritettu suomen kielellä.

Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot tulee olla suoritettuna vähintään painotetulla keskiarvolla 4,0 (asteikolla 1-5). Hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen tulee olla suoritettuna 31.5.2018 mennessä. Lisäksi edellytetään, että hakija on suorittanut hakulukuvuonna (1.8.2017–31.7.2018) vähintään 55 opintopistettä.

Hakijalla tulee olla opintoaikaa jäljellä sen verran, että KTK- ja KTM-tutkintojen suorittaminen sen aikana on mahdollista. Riittävä opintoaika määritellään sen mukaan, että opintoja suoritetaan 60 op/lukuvuosi.

Hakukelpoiset hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen yllä mainittujen Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on keskiarvon oltava vähintään 4,0. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan hakija, jolla on jäljellä enemmän opintoaikaa (lukukauden tarkkuudella). Mikäli hakijoita on tämän jälkeen edelleen tasapisteissä, ketään tasapisteissä olevista hakijoista ei hyväksytä.

Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen, sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia. Jos opiskelijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa vain alemman korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään vain alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Jos hakijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Vaadittavat liitteet

Mahdollisten liitteiden tulee olla perillä alla mainittuihin ajankohtiin mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Jos tutkintotodistus on jollakin muulla kuin suomen tai englannin kielellä, hakijan tulee liittää mukaan myös suomen- tai englanninkielinen käännös tutkintotodistuksestaan.

Mahdollinen todistuskopio toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen admissions [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
Otakaari 1, Espoo
PL 11110
00076 Aalto

Valintaryhmä I

Valintaryhmässä valituksi voivat tulla vain suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung -tutkinnon sekä lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. Hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksesta hakemuksensa liitteeksi viimeistään 7.2.2018 klo 15.00 mennessä. Huom. vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa jäljennöstä yo-tutkintotodistuksestaan hakemuksensa liitteeksi.


Keväällä 2018 International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) tai Suomessa Reifeprüfung (RP) -tutkinnon suorittaneille hakijoille lasketaan vertailuluku ja suoritetaan ehdollinen valinta alustavien ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja valinnan tulos tarkistetaan lopullisten arvosanojen julkistamisen jälkeen. Jos jo hyväksytyn hakijan lopullinen vertailuluku ei oikeuta hyväksymiseen, hänet siirretään sijoittelussa lopullisen vertailuluvun osoittamalle tämän valintaryhmän varasijalle ja hakijaa informoidaan asiasta. Hakija voi tällöin kuitenkin vielä tulla hyväksytyksi ohjelmaan varasijalta.


Keväällä 2018 International Baccalaureate –tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:


1. koulun antama todistus, joka sisältää predicted grades –arvosanat yhteispisteineen heti kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä

2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 mennessä.

Keväällä Suomessa suoritetun Reifeprüfung –tutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

1. koulun antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä
2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 mennessä.


HUOM. Aalto-yliopiston hakijapalvelut ei tarkista tuloksia koulujen omista järjestelmistä, vaan hakijan tulee itse toimittaa vaadittavat dokumentit Aalto-yliopistoon.

Valintaryhmät II

Valintaryhmän II hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksesta hakemuksensa liitteeksi viimeistään 7.2.2018 klo 15.00 mennessä. Vuoden 1989 jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa jäljennöstä yo-tutkintotodistuksestaan hakemuksensa liitteeksi.


Keväällä 2018 International Baccalaureate –tutkinnon tai European Baccalaureate - suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

1. koulun antama todistus, joka sisältää predicted grades –arvosanat yhteispisteineen heti kun arvosanat ovat käytettävissä, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä
2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 mennessä.


Keväällä Suomessa suoritetun Reifeprüfung –tutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:
1. koulun antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä
2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu koulun antama todistus lopullisista arvosanoista heti todistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 mennessä.


HUOM. Aalto-yliopiston hakijapalvelut ei tarkista tuloksia koulujen omista järjestelmistä, vaan hakijan tulee itse toimittaa vaadittavat dokumentit Aalto-yliopistoon.


Valintaryhmän II hakijoiden tulee myös huolehtia, että SAT-testitulokset toimitetaan suoraan testin järjestäjän kautta Aalto-yliopiston käyttöön (koodi 1700). Testi tulee olla suoritettu 1.1.2016 jälkeen. Aalto-yliopisto edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten on testin ilmoittautumislomakkeeseen kirjattava ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopistoon. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. SAT-testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 12.6.2018 mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2018 testauspäivän tulokset).

Valintaryhmät III

Valintaryhmän III hakijoiden tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksesta hakemuksensa liitteeksi viimeistään 7.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Keväällä 2018 valmistuvan tulee toimittaa

1. kopio päättötodistuksesta, koulun antama todistus lopullisista arvosanoista tai muu oletetun valmistumisajankohdan (oltava viimeistään 10.7.18) osoittava todistus Aalto-yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 7.2.2018 klo 15.00 mennessä ja
2. jäljennös tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin heti kun ne ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 mennessä. Jos ulkomaalaisella hakijalla ei ole mahdollisuutta toimittaa lopullista tutkintotodistustaan 7.6.2018 mennessä, todistus tulee toimittaa viimeistään 10.7.2018 mennessä.

Valintaryhmän III hakijoiden tulee myös huolehtia, että SAT-testitulokset toimitetaan suoraan testin järjestäjän kautta Aalto-yliopiston käyttöön (koodi 1700). Testi tulee olla suoritettu 1.1.2016 jälkeen. Aalto-yliopisto edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten on testin ilmoittautumislomakkeeseen kirjattava ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata ko. raportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopistoon. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. SAT-testiraportin on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 16.4.2018 klo 15.00 mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut maaliskuun 2018 testauspäivän tulokset).

HUOM. Tässä valintaryhmässä SAT-testitulosten toimittamisen määräaika on aiemmin kuin edellisinä vuosina.

Kopio maksuvelvollisuudesta vapauttavasta dokumentista

EU- ja ETA-alueen sekä Sveitsin ulkopuoliselta kansalaiselta peritään lukuvuosimaksu Aalto-yliopiston englanninkieliseen koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta. Olet vapautettu lukuvuosimaksun maksamisesta, jos sinulla on jokin seuraavista dokumenteista:

Jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)

 • Sveitsin kansalaisuuden osoittava dokumentti

 • jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)

   

 • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)

 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa

HUOM. Suomen kansalaisten ei tarvitse tätä dokumenttia toimittaa.

Lähetä kopio lukuvuosimaksun vapauttavasta dokumentista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse tai jos se ei ole mahdollista, lähetä dokumentti postitse 7.2.2018 mennessä.

Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa (1.8.). Kansalaisuuden tai oleskeluluvan todistamiseksi tulee toimittaa kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi henkilön kansalaisuus ja kopio voimassaolevasta oleskeluluvasta Suomessa. Lisätietoa maksuvelvollisuuden määrittämisestä ja maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta löytyy Opintopolun englanninkieliseltä UKK-sivulta. Lisätietoa oleskeluluvista löytyy maahanmuuttoviraston nettisivuilta (migri.fi).

Avoimen väylän valinta

Avoimen väylän hakijoiden tulee täyttää hakulomake hakuaikana 14.-28.3.2018. Valinnassa edellytetyt opinnot tulee olla rekisterissä viimeistään 12.6.2018 klo 15.00 mennessä. Erillisiä liitteitä ei tarvitse lähettää.

EU- ja ETA-alueen sekä Sveitsin ulkopuoliselta kansalaiselta peritään lukuvuosimaksu Aalto-yliopiston englanninkieliseen koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta. Olet vapautettu lukuvuosimaksun maksamisesta, jos sinulla on jokin seuraavista dokumenteista:

 • Sveitsin kansalaisuuden osoittava dokumentti

 • jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)

   

 • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)

 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa

Lähetä kopio lukuvuosimaksun vapauttavasta dokumentista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse tai jos se ei ole mahdollista, lähetä dokumentti postitse 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

HUOM. Suomen kansalaisten ei tarvitse tätä dokumenttia toimittaa.

Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa (1.8.). Kansalaisuuden tai oleskeluluvan todistamiseksi tulee toimittaa kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi henkilön kansalaisuus ja kopio voimassaolevasta oleskeluluvasta Suomessa. Lisätietoa maksuvelvollisuuden määrittämisestä ja maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta löytyy Opintopolun englanninkieliseltä UKK-sivulta. Lisätietoa oleskeluluvista löytyy maahanmuuttoviraston nettisivuilta (migri.fi).

Siirtohaku

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi seuraavat asiat:

 • Hakijan nimi
 • Hakijan henkilötunnus
 • Valinnan perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulun nimi ja tutkinnonsuoritusoikeuden alkamispäivä
 • Valinnan perusteena olevat opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)
 • Hakulukuvuonna (1.8.2017-31.7.2018) suoritetut opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)

Valinnassa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna rekisteriin 31.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Mahdollinen todistuskopio toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen admissions [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Opinto- ja opiskelijapalvelut
Avoimen väylän valinta
PL 21210
00076 Aalto

(käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Tietoa SAT-testistä

SAT-testi Mikkelin opiskelijavalinnassa

SAT-testi on yhdysvaltalaisten yliopistojen ja oppilaitosten perustaman organisaation ylläpitämä testi, joka on kehitetty opiskelijavalintaa varten. SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. Testi on englanninkielinen ja se on mahdollista suorittaa eri puolilla maailmaa, myös Helsingissä. Lisätietoa SAT-testistä, testien ajankohdista ja ilmoittautumispäivämääristä löytyy Collegeboardin verkkosivuilta.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksenInternational Business -kandidaattiohjelmaan voi hakea joko vanhalla tai uudella SAT-testissä saaduilla pisteillä, kunhan SAT-testi on suoritettu 1.1.2016 jälkeen. Opiskelijavalinnassa huomioidaan uudesta SAT-testistä Mathematics ja Evidence-Based Reading and Writing –osiot ja vanhasta SAT-testistä Writing, Mathematics ja Critical Reading –osiot. Lisätietoa vaadittavista minimipisteistä valintaryhmien II ja III hakijoille löytyy Valintamenettely -osiosta.

Ilmoittautuminen ja testitulosten tilaaminen

SAT-testi on mahdollista suorittaa eri puolilla maailmaa, myös Helsingissä. Testin suorittaminen muualla kuin USA:ssa maksaa noin 95 US dollaria. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Testiin ilmoittaudutaan suoraan osoitteessa www.sat.collegeboard.org. Testiin ilmoittautuneille lähetetään kotiin osallistumiskortti (Admission Ticket) ja muuta materiaalia viimeistään viikkoa ennen testiä. Tämä lähetys vahvistaa ilmoittautumisen onnistumisen.

Testiin osallistunut saa tiedon testin tuloksista noin viiden viikon kuluttua testistä. Aalto-yliopisto edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Hakija voi pyytää tulokset toimitettavaksi neljälle oppilaitokselle ilman erillistä maksua täyttämällä oppilaitoskoodit ilmoittautumislomakkeeseen. Aalto-yliopiston oppilaitoskoodi on 1700.

Testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston käytettävissä seuraavasti:

Valintaryhmä II: 12.6.2018 mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2018 testauspäivän tulokset)

 • Jotta testitulos on Aalto-yliopiston käytettävissä 12.6.2018, on testi tehtävä viimeistään 5.5.2018. Huomioithan, että testiin tulee ilmoittautua riittävän ajoissa: esimerkiksi 5.5.2018 testiin on ilmoittauduttava 6.4.2018 mennessä. Keväällä järjestettävät testit ovat hyvin suosittuja, joten ilmoittautuminen kannattaa suorittaa hyvissä ajoin.

Valintaryhmä III: 16.4.2018 klo 15.00 mennessä (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut maaliskuun 2018 testauspäivän tulokset). HUOM. Tämä määräaika on aiemmin kuin edellisinä vuosina.

 • Jotta testitulos on Aalto-yliopiston käytettävissä 16.4.2018, on testi tehtävä viimeistään 10.3.2018. Huomioithan, että testiin tulee ilmoittautua riittävän ajoissa: esimerkiksi 10.3.2018 testiin on ilmoittauduttava 9.2.2018 mennessä. Keväällä järjestettävät testit ovat hyvin suosittuja, joten ilmoittautuminen kannattaa suorittaa hyvissä ajoin.

Testissä jo olleiden tulee erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi Aalto-yliopistoon (koodi 1700). Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. Jos Aalto-yliopiston koodia ei käytetty ilmoittautuessa testiin, testitulokset on mahdollista tilata jälkikäteen toimitettavaksi Aalto-yliopistoon erillistä maksua vastaan.

Lisätietoja testin käytännön järjestelyistä ja testin sisällöstä:

Suomi-Amerikka yhdistysten liitto
Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki
p. 040 522 9288
Email: sayl [at] sayl [dot] fi (sayl(at)sayl.fi)
Internet: http://www.sayl.fi ja http://www.collegeboard.org

Tulosten julkistaminen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Korkeakoulut ilmoittavat hakijoille valinnan tuloksesta. Hyväksymisilmoituksen mukana tulee ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä; muuten hakija menettää opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Varasijoilta hyväksytyille opiskelijoille lähetetään erikseen sähköpostia. Tarkkailethan siis sähköpostiasi 28.6.-31.7.2018 välisenä aikana, jolloin varasijoja täytetään. Opiskelijavalinta päättyy, kun kaikki aloituspaikat on täytetty tai viimeistään 31.7.2018 klo 15.00.

Opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että mikäli myöhemmin suoritettavassa tarkastuksessa hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan virheitä, hyväksyminen voidaan perua.

Mikäli hakija on tyytymätön valintatulokseen, voi hän halutessaan tehdä oikaisupyynnön. Lisätietoa ja ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.aalto.fi/fi/studies/admission_results/. Oikaisuvaatimus on toimitettava torstaihin 12.7.2018 kello 15.00 mennessä.

Syyslukukausi alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella orientaatioviikolla 27.-31.8.2018. Opiskelijajärjestö järjestää myös epävirallista ohjelmaa uusille opiskelijoille 1.-2.9.2018 viikonloppuna. Ensimmäiset opintojaksot alkavat maanantaina 3.9.2018.

Tilastoja hakemisesta

Seuraavassa taulukossa on esitetty Mikkelin yksikön vuoden 2017 opiskelijavalinnan minimipisterajat valintaryhmittäin sisältäen myös varasijalta hyväksytyt.

 

Minimipisteet

 

Valintaryhmä  I                                                           

30

Yhteispisteet

Valintaryhmä II

1240

Uuden SAT-testin yhteispistemäärä (Mathematics + Evidence Based Reading and Writing)

Valintaryhmä III

1260

Uuden SAT-testin yhteispistemäärä (Mathematics + Evidence Based Reading and Writing)

Yhteystiedot

Lisätietoja Mikkelin yksikön valintaperusteista

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
International Business -kandidaattiohjelma
Mikkeli Campus
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli, Finland

puh: +358 (0)50 438 9837

email: admissions [at] aalto [dot] fi

aalto.fi/studies/mikkeli

 

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.06.2018.