Haku kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Kandidaattiohjelman opiskelijavalinnoissa opinto-oikeus myönnetään kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintojen suorittamiseen. Haku kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa.

Tällä sivulla kerrotaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattitason opiskelijavalinnoista. Lisätietoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielisen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijavalinnoista löydät täältä.

Suomenkielisen kandidaattiohjelman opetus järjestetään Otaniemen kampuksella.

Ajankohtaista

Muutokset Avoimen väylän valintaperusteissa 2019

Kielitaitovaatimukset päivitetty 24.11.2017

Vuoden 2018 valintaperusteet on julkistettu

Vuoden 2017 valintojen tilastot

 

Valintojen 2018 aikataulu

Hakuaika suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 14.-28.3.2018.

International Business -kandidaattiohjelman (Mikkelin kampus) hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 9.-24.1.2018. International Business-kandidaattiohjelmaan voi hakea myös avoien yliopiston opintojen perusteella tai siirtohaussa. Lisätietoa International Business-ohjelman opiskelijavalinnoista

Vuoden 2018 valintojen aikataulu

Tämä aikataulu koskee Aalto-yliopiston suomenkielisen Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijavalintaa. Tutustu myös Intenational Business-kandidaattiohjelman (Mikkeli) aikatauluun täällä Lisätietoa International Business-ohjelman opiskelijavalinnoista

14.3.2018

Hakuaika Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (suomenkielinen ohjelma) alkaa (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, SAT-valinta, Talousguru-kilpailun perusteella hakevat)

Hakuaika avoimen väylän valinnassa alkaa

28.3.2018
klo 15.00

Hakuaika Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (suomenkielinen ohjelma) päättyy (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, SAT-valinta, Talousguru-kilpailun perusteella hakevat)

Hakuaika avoimen väylän valinnassa päättyy

13.4.2018
klo 15.00

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevat:
Hakijoiden, jotka hakevat muulla kuin vuoden 1990 jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla tai keväällä 2018 valmistuvalla tutkinnolla, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin.

2018 valmistuvat:
IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 13.4.2018 klo 15.00 mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin. Katso Hakemus ja vaadittavat liitteet
Muiden on toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta.(Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavien ei tarvitse toimittaa liitteitä.)

Valintakokeen erityisjärjestelyhakemusten liitteineen oltava perillä (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

SAT-valinnassa hakevat:
Hakijoiden, jotka hakevat muulla kuin vuoden 1990 jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla tai keväällä 2018 valmistuvalla tutkinnolla, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

2018 valmistuvat:
IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 13.4.2018 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Katso Hakemus ja vaadittavat liitteet
Muiden on toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta.(Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavien ei tarvitse toimittaa liitteitä.)

Talousguru-kilpailun perusteella hakevat:
Hakijoiden, jotka hakevat ennen vuotta 2018 suoritetulla kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (RP-, IB- ja EB-tutkinnot), tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. RP-, IB- ja EB-tutkinnon 2018 suorittavien tulee toimittaa ennakkoarvio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Katso Hakemus ja vaadittavat liitteet

2.5.2018

Hakuaika siirtohaussa alkaa

16.5.2018
klo 15.00

Hakuaika siirtohaussa päättyy

30.5.2018

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta: todistusvalinnassa hyväksytyt julkistetaan

31.5.2018
klo 15.00

Siirtohaussa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna rekisteriin sekä todistus niistä tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

6.6.2018
klo 12-15

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe, Aalto-yliopiston osalta Otaniemen kampuksella

7.6.2018
klo 15.00

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevat:
Keväällä 2018 valmistuvien todistuskopio on oltava toimitettuna Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin. Ei koske IB-, EB tai suomalaisella ylioppilastutkinnolla hakevia.

SAT-valinta:
Keväällä 2018 valmistuvien todistuskopio on oltava toimitettuna Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Ei koske IB-, EB tai suomalaisella ylioppilastutkinnolla hakevia.

12.6.2018

SAT-valinta:
Virallisen SAT-tulosraportin tulee olla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä

Avoimen väylän valinta:
Vaadittavat opinnot on oltava suoritettuina.

28.6.2018

Valintojen tulokset julkistetaan (kaikki valintaryhmät)

10.7.2018 

Viimeinen päivä vastaanottaa opiskelupaikka (kaikki valintaryhmät)

13.7.2018
klo 15.00

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta:
Keväällä 2018 IB- tai EB-tutkinnon suorittavat: Todistuskopio on oltava toimitettuna Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin: Katso tarkemmat ohjeet

SAT-valinta:
Keväällä 2018 IB- tai EB-tutkinnon suorittavat: Todistuskopio on oltava toimitettuna Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Talousguru-kilpailun perusteella hakevat:
Keväällä 2018 IB- tai EB-tutkinnon suorittavat: Todistuskopio on oltava toimitettuna Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Hakukohteet ja hyväksyttävien enimmäismäärät

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun suomenkielisen Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijavalinnoissa haetaan aina samaan hakukohteeseen: suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Hakea voi viidessä valintaryhmässä. Hakemista useassa eri valintaryhmissä ei ole rajoitettu. Hakija voi halutessaan hakea kaikissa niissä valintaryhmissä, joissa hän on hakukelpoinen:

 • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta: todistusvalinnassa 180 uutta opiskelijaa (kaikki ensikertalaisia hakijoita*) ja koepistevalinnassa 120 uutta opiskelijaa.
  Yhteensä 300 uutta opiskelijaa (yhteensä vähintään 70% ensikertalaisia hakijoita*)
  • Opintopolku: Kauppatieteet, Helsinki, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)
 • SAT-valinta: 15 uutta opiskelijaa (vähintään 70 % on ensikertalaisia hakijoita*)
  • Opintopolku: SAT-valinta, kauppatieteet, Helsinki, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)
 • Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta: 3 uutta opiskelijaa
  • Opintopolku: Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta, kauppatieteet, Helsinki, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)
 • Avoimen väylän valinta: 22 uutta opiskelijaa
  • Opintopolku: Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta, kauppatieteet, Helsinki, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku: 5 uutta opiskelijaa
  • Opintopolku: Siirtohaku, kauppatieteet, Helsinki, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

* Ensikertalainen hakija = hakija, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa tai joka ei ole ottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan kevään 2014 opiskelijavalinnoissa tai sen jälkeen

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman tiedot myös Opintopolussa

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin tutkinnon erikoistumisalue valitaan ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Avoimen väylän valinnassa hyväksytyt hakevat erikoistumisalueelle yhteishaun yhteydessä. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto.

Kuka voi hakea

Hakukelpoisuus Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja SAT-valinnassa

Olet kelpoinen hakemaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja SAT-valinnassa, jos olet suorittanut jonkin alla olevista tutkinnoista:

 • Ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB, Diploma, sertifikaatti ei riitä)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
 • Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritetun AICE-tutkinnon (koko tutkinto, osio tutkinnosta ei riitä)

Jos et ole suorittanut mitään yllä olevista tutkinnoista, mutta katsot omaavasi opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, voit hakea lupaa osallistua valintakokeeseen toimittamalla perustellun hakemuksen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Hakijapalveluihin.

Jos haet SAT-valinnassa, sinun on lisäksi tarvittaessa osoitettava riittävä suomen kielen taito (ks. Kielitaitovaatimukset).

Jos sinulla on oikeus pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, et voi hakea tässä kuvatuissa valinnoissa. Lisäksi jos sinulla, on oikeus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, et voi hakea siihen kandidaattiohjelmaan, johon sinulla on jo opinto-oikeus.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin ja haet kandidaattikoulutukseen, voidaan sinut kutsua kauppatieteellisen alan valintakokeeseen. Muissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattitason opiskelijavalintojen valintaryhmissä hakukelpoisuus arvioidaan normaalin valintaprosessin mukaisesti niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä.

Hakukelpoisuus Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinnassa

Talousguru-kilpailussa vuonna 2018 kolmelle parhaiten sijoittuneelle voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja sinä vuonna, kun he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Hakukelpoisuus Avoimen väylän valinnassa

Tässä valinnassa hakevalta edellytetään yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset opinnot alla luetelluista opintojaksoista:

 • Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management, 6 op
 • Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting, 6 op
 • Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing, 6 op
 • Rahoituksen perusteet TAI Managerial Finance/Principles of Finance, 6 op
 • Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics, 6 op
 • Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law, 6 op
 • Tuotantotalouden perusteet TAI Operations Management, 6 op
 • Business Communication Skills, 3 op / Business Communication, 3 op

 • Yritysvastuu ja etiikka TAI Corporate Responsibility and Ethics, 3 op

 • Tilastotieteen perusteet TAI Introduction to Statistics, 6 op

 • Talousmatematiikan perusteet, 6 op TAI Tilastotieteen jatkokurssi, 6 op TAI Kvalitatiivinen tutkimus, 6 op TAI Business Mathematics with Excel Applications, 6 op

 • Viestintä ja projektinhallinta, 6 op TAI Yritysviestinnän perusteet, 6 op TAI Introduction to Corporate Communication//Communication and Project Management, 3 op JA Finnish Business Communication, 3 op TAI Finnish for Foreigners, 3 op

 • Taulukkolaskenta ja analytiikka, 6 op (Huomioidaan vain suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan hakevilla. Myös aikaisemmin suoritettu Taulukkolaskenta ja analytiikka -opintojakso, joka on laajuudeltaan 5 op, hyväksytään. Tällöin edellytettyjen opintojaksojen laajuus on 59 op.)

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 12.6.2018. Opintojen tulee olla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettuja. Opintojen opintopisteillä painotetun arvosanan on oltava vähintään 3,50 asteikolla 1-5. Arvosanan laskemisessa huomioidaan vain hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojaksojen (60 op) arvosanat.

Lisätietoja vaadituista opinnoista Väylä tutkinto-opiskelijaksi -sivuilta

Et voi hakea avoimen väylän valinnassa, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon tai sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus Siirtohaussa

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen.

Olet hakukelpoinen hakemaan siirtohaussa, kun

 • sinulla on voimassa oleva alempaan korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa;
 • olet suorittanut yliopistotasoisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 75 opintopisteen verran siten, että opintoihin sisältyy ennalta määritellyt liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot;
 • olet suorittanut seuraavat liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot vähintään painotetulla keskiarvolla 4,0 (asteikolla 1-5) 31.5.2018 mennessä:
  • Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management, 6 op
  • Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting, 6 op
  • Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing, 6 op
  • Rahoituksen perusteet TAI Managerial Finance/Principles of Finance, 6 op
  • Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics, 6 op
  • Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law, 6 op
  • Tuotantotalouden perusteet TAI Operations Management, 6 op
  • Yritysvastuu ja etiikka TAI Corporate Responsibility and Ethics, 3 op
  • Viestintä- ja projektinhallinta TAI Yritysviestinnän perusteet, 6 op
  • Taulukkolaskenta ja analytiikka, 6 op

 • olet suorittanut/suoritat hakulukuvuonna (1.8.2017–31.7.2018) vähintään 55 opintopistettä;
 • et ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa siinä koulutuksessa, josta haet siirtoa; ja
 • sinulla on opintoaikaa jäljellä sen verran, että KTK- ja KTM-tutkintojen suorittaminen sen aikana on mahdollista. (Riittävä opintoaika määritellään sen mukaan, että opintoja suoritetaan 60 op/lukuvuosi.)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kauppatieteiden kandidaattiohjelman tutkinto-opiskelija ei voi hakea siirtoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business-kandidaattiohjelmaan (Mikkeli) eikä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business-kandidaattiohjelman (Mikkeli) tutkinto-opiskelija voi hakea siirtoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan Otaniemen kampukselle.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, kannattaa sinun tutustua Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien valintaperusteisiin.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaitovaatimukset päivitetty 24.11.2017

Jos olet suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, olet kielitaidon osalta hakukelpoinen.

Jos et ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, edellytetään sinulta suomen kielen taidon osoittamista.

Voit osoittaa suomen kielen taidon seuraavilla tavoilla:

Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur;
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur;
 • Suomi toisena kielenä (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur;
 • IB A-taso suoritettu;
 • IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5

Kielikokeet

 • Yleisessä kielitutkinnossa vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista; tai
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Harkinnan mukaan myös muu näyttö suomen kielen taidosta voidaan ottaa huomioon.

Suomen kielen taito tulee osoittaa viimeistään 10.7.2018.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, SAT-valinta, Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta ja Avoimen väylän valinta ovat mukana korkeakoulujen yhteishaussa. Siirtohaku on osa Aalto-yliopiston erillisvalintoja.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, SAT-valinta, Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta ja Avoimen väylän valinta

 • Haku valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta
 • Hakuaika alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Siirtohaku

 • Haku valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta
 • Hakuaika alkaa 2.5.2018 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen Opintopolku-palvelussa, saat sen tarkasteltavaksi. Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä hakemus -painiketta. Hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on tietoja, joita voit tarvita myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee toimittaa ja niiden toimitusosoitteet. Kopio hakulomakkeesta tulee laittaa toimitettavien liitteiden mukaan. Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä löydät Opintopolusta – Näin täytät hakulomakkeen

Opiskelijavalinta perustuu hakulomakkeessa ja niiden liitteissä ilmoitettuihin sekä valtakunnallisen hakijarekisterin kautta saatuihin tietoihin. Hakulomake tulee täyttää annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Virheellisesti tai epäselvästi merkityt tiedot, jotka vaikuttavat valinnan lopputulokseen, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä voi johtaa saadun opiskelupaikan menettämiseen.

Katso tarvittavat liitteet alta hakukohdekohtaisesti:

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta - hakemuksen liitteet

Ohjeet liitteiden toimittamiseen löydät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta. Huomioithan, että kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ei voi hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön.

SAT-valinta - hakemuksen liitteet

Nämä tiedot koskevat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun suomenkielisen Kauppatieteiden kandidaattiohjelman Otaniemen kampuksen SAT-valintaa. Lisätietoa SAT-testillä hakemisesta International Business-kandidaattiohjelmaan (Mikkeli).

 1. Virallinen SAT-tulosraportti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Hakijapalveluissa viimeistään 12.6.2018. Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata testin järjestäjältä suoraan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun koodilla 1700. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä tulosraportteja ei hyväksytä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluiden yhteystiedot
 2. Kopio todistuksesta, jolla osoitat riittävän kielitaidon. Katso Kielitaitovaatimukset .
 3. Kopio hakukelpoisuutesi osoittavasta tutkintotodistuksesta. Riittää, että toimitat kopion yhdestä hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta.Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden tutkintotiedot saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta eikä kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse toimittaa.
  13.4.2018 klo 15.00 mennessä on toimitettava seuraavat liitteet:
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
  • ulkomaisen tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneet
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneet

Jos suoritat tutkintosi keväällä 2018:

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan ammatillisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon tai ulkomailla suoritetun tutkinnonsuorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

 • Suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.
 • Ulkomaisen tutkinnon suorittaneen on toimitettava 13.4.2018 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10.7.2018 mennessä.
 • IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava ennakkoarvio tutkinnostasi tai muu todistus siitä, että olet valmistumassa keväällä 2018 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15.00.

HUOM. Aalto-yliopiston hakijapalvelut ei tarkista tuloksia koulujen omista järjestelmistä, vaan hakijan tulee itse toimittaa vaadittavat dokumentit Aalto-yliopistoon.

Määräaikojen jälkeen suoritettavia tutkintoja tai toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Mahdollinen todistuskopio ja mahdollinen kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitetaan ensisijaisesti  sähköpostin liitteenä osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 Aalto
(käyntiosoite: Otakaari 1, Espoo)

Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta - hakemuksen liitteet

Kopio hakukelpoisuutesi osoittavasta tutkintotodistuksesta. Riittää, että toimitat kopion yhdestä hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta. Etsi liitteiden toimitusaika alla olevasta listasta suorittamasi tutkinnon mukaan:

 • Jos haet suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jonka olet suorittanut vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei sinun tarvitse toimittaa liitteitä.
 • Jos haet kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (RP-, IB- ja EB-tutkinto), toimita kopio tutkintotodistuksesta 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.
  • Jos haet keväällä 2018 valmistuvalla RP-tutkinnolla, toimita 13.4.2018 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.
  • Jos haet keväällä 2018 valmistuvalla IB- tai EB-tutkinnolla, toimita ennakkoarvio tutkinnostasi 13.4.2018 klo 15.00 mennessä ja kopio varsinaisesta tutkintotodistuksesta heti sen saatuasi, mutta kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

HUOM. Aalto-yliopiston hakijapalvelut ei tarkista tuloksia koulujen omista järjestelmistä, vaan hakijan tulee itse toimittaa vaadittavat dokumentit Aalto-yliopistoon.

Määräaikojen jälkeen suoritettavia tutkintoja tai toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Mahdollinen todistuskopio toimitetaan ensisijaisesti  sähköpostin liitteenä osoitteeseen  hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Jos et voi toimittaa liitteitä sähköpostin liitteenä, voit toimittaa ne Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 Aalto
(käyntiosoite: Otakaari 1, Espoo)

Avoimen väylän valinta - hakemuksen liitteet

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa.

Valinnassa edellytetyt opinnot tulee olla rekisterissä 12.6.2018 klo 15.00 mennessä. Erillisiä liitteitä ei tarvitse lähettää.

Jos et ole saanut suomenkielistä koulusivistystä tai suorittanut tutkintoa suomen kielellä, sinun on toimitettava kopio riittävän suomen kielen taidon osoittavasta todistuksesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.  Lisätietoa kielitaitovaatimuksista

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin yhteystiedot

Siirtohaku - hakemuksen liitteet

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi seuraavat asiat:

 • Hakijan nimi
 • Hakijan henkilötunnus
 • Valinnan perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulun nimi ja tutkinnonsuoritusoikeuden alkamispäivä
 • Valinnan perusteena olevat opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)
 • Hakulukuvuonna (1.8.2017-31.7.2018) suoritetut opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)

Valinnassa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna rekisteriin sekä todistus niistä tulee toimittaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin 31.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Jos et ole saanut suomenkielistä koulusivistystä, sinun on toimitettava kopio riittävän suomen kielen taidon osoittavasta todistuksesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.  Lisätietoa kielitaitovaatimuksista

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin yhteystiedot

Valintamenettely

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta - valintamenettely

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valinta perustuu yhteiseen valintakokeeseen ja yhteisiin valintaperusteisiin.Todistusvalinnan perusteet ja ylioppilastutkintojen arvosanojen pisteytys on sama kaikissa hakukohteissa. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen, joka arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden osalta.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella:

 • Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.
 • Todistusvalinnassa valintajärjestys määräytyy todistusvalintapisteiden perusteella.
 • Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään tiistaina 30.5.2018.

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa, osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan koepistevalinnassa. Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa vai koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa valinnoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Ensin tutkitaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos ei tule hyväksytyksi, tutkitaan, sijoittuuko hän koepistevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun yhteisvalinnassa valittavien määrästä 60 % valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta) ja 40 % koepisteiden perusteella (koepistevalinta).

Valintamenettelyn, pisteytyksen ja valintakokeen tarkemman kuvauksen löydät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta. Tutustuthan niihin huolellisesti. Yhteisvalinnan verkkosivuilla voit tutustua myös aiempien vuosien tilastoihin ja valintakokeisiin.

Valintakoe Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä yliopistossa, johon hän hakee ensisijaisesti. Aalto-yliopistossa valintakokeeseen osallistuvat hakijat, joilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ensimmäinen tai ainoa hakukohde.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään kaikissa yhteisvalintaan kuuluvissa korkeakouluissa 6.6.2018 klo 12–15. Valintakoe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Koetilaisuuteen ei lähetetä erllistä kutsua.  Hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa ylempään haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen. Hakukeväänä IB-, EB- tai Rp-tutkinnon suorittavat, joiden todistusvalinta on ehdollinen, saavat osallistua valintakokeeseen joka tapauksessa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää valintakokeen Otaniemen kampuksella. Hakijoiden sijoittuminen eri rakennuksiin julkaistaan tällä sivulla viimeistään viikko ennen valintakoetta.

Valintakokeella pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoevaatimukset, joihin koe perustuu, löydät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Ota valintakokeeseen mukaan

 • kirjoitusvälineet (kuulakärkikynä)
 • henkilöllisyystodistus (passi, henkilöllisyystodistus, kuvallinen KELA-kortti)
 • mahdollinen juomapullo (kirkas, läpinäkyvä, ei etikettiä)

Valintakokeeseen ei saa ottaa mukaan

 • omaa laskinta. Valintakokeeseen osallistuvien käyttöön annetaan yksinkertainen nelilaskin.
 • omia muistiinpanoja ja suttupapereita
 • eväitä
 • sähköisiä viestimiä (esim. kännykkä)

Jos sinulla on lääketieteellinen peruste ottaa valintakokeeseen mukaan juomapullon lisäksi muita eväitä, laita asiasta sähköpostia Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Oppimispalveluihin (opiskelijapalvelut(at)aalto.fi) viimeistään viikko ennen valintakoetta. Liitä sähköpostiin lääkärintodistus, josta käy ilmi, että lääkäri suosittelee sinulle valintakokeeseen eväitä. Voit toimittaa lääkärintodistuksen myös postitse (ks.yhteystiedot).

Voit saada valintakokeeseen erityisjärjestelyitä vammasi, sairautesi tai vastaavan erityisen syyn perusteella. Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika valintakokeen tekemiseen, oma rauhallinen tila tai suuritekstinen valintakoe. Erityisjärjestelyitä haetaan sähköisellä hakemuksella, hakemukseen pääset alla olevasta linkistä. Tarvittavat liitteet löydät hakemuksesta. Lähetä sähköinen hakemus ja toimita liitteet 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt vasta hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakokeen erityisjärjestelyt -hakulomake

SAT-valinta - valintamenettely

SAT-testi

SAT-testi on yhdysvaltalaisten yliopistojen ja oppilaitosten perustaman organisaation ylläpitämä testi, joka on kehitetty opiskelijavalintaa varten. SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. Testi on englanninkielinen ja se on mahdollista suorittaa eri puolilla maailmaa. Lisätietoa SAT-testistä löydät Collegeboardin verkkosivuilta. Katso Collegeboardin sivuilta testien ajankohdat, milloin testeihin on ilmoittauduttava ja kuinka kauan testitulosten saaminen vie.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu edellyttää saavansa SAT-testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten kirjaa testin ilmoittautumislomakkeen kyseiseen kohtaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodi (1700).

Jos olet jo tehnyt SAT-testin, tilaa virallinen SAT-tulosraportti testin järjestäjältä ja huolehdi sen saapumisesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalveluihin. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. Jos olet suorittanut SAT-testin useamman kuin yhden kerran, otetaan SAT-valinnassa huomioon kannaltasi paras testitulos.

SAT-valinnassa otetaan huomioon vain 1.1.2016 tai sen jälkeen tehdyt SAT-testit ja vain samaa testiä varten tehdyt osiot.

Testituloksen on kaikissa tapauksissa oltava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään 12.6.2018 (tai viimeistään, kun College Board on julkaissut toukokuun 2018 testauspäivän tulokset kesäkuun puolessa välissä). Jotta tulokset on mahdollista toimittaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun 12.6.2018 mennessä, SAT-testi on tehtävä viimeistään 5.5.2018 (ilmoittautuminen testiin 6.4.2018 mennessä). SAT-testiä, joka on tehty 5.5.2018 jälkeen, ei voi hyödyntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun SAT-valinnassa.

SAT-testistä otettiin käyttöön uusi versio keväällä 2016. Mikäli haet vanhalla SAT-testillä (ennen maaliskuuta 2016), valinnassa hyödynnetään College Boardin julkaisemaa vertailutaulukkoa. Vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin osioista (Critical Reading + Mathematics) saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin osioiden (Evidence-Based Reading and Writing + Mathematics) mukaisiksi pisteiksi. Katso muuntotaulukko tästä.

Valintamenettely

SAT-testin perusteella valitaan enintään 15 uutta opiskelijaa Helsingin yksikköön suorittamaan KTK- ja KTM -tutkintoja SAT-testissä saadun pistemäärän perusteella.

Hakijalla tulee olla suoritettuna SAT-testi seuraavin ehdoin:

 • SAT-testi on tullut tehdä 1.1.2016 jälkeen.
 • Voidakseen tulla valituksi hakijan on tullut saada (samasta SAT-testistä)
  • uuden 2016 käyttöön otetun SAT-testin Mathematics ja Evidence-based Reading and Writing -osioista yhteensä vähintään 1130 pistettä, tai
  • College Boardin vertailutaulukoiden mukaan vastaava yhteispistemäärä vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading -osioista. Lisäksi vanhalla SAT-testillä hakevan on saatava testin Writing-osiosta vähintään 500 pistettä. 

Valintajärjestys määräytyy samassa SAT-testissä

 • uuden SAT-testin Evidence-based Reading and Writing ja Mathematics -osioista saadun yhteispistemäärän, tai
 • vanhan SAT-testin Mathematics ja Critical Reading -osioista saadun ja College Boardin vertailutaulukon avulla uuden SAT-testin mukaiseksi muutetun yhteispistemäärän

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Ensin valitaan yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 11 ensikertalaista hakijaa ja sen jälkeen yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa.

Yhteispistemäärän ollessa sama (tasapistetilanne) valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi. College Boardin vertailutaulukon avulla vanhan SAT-testin Mathematics-osiosta saadut pisteet muutetaan uuden SAT-testin Mathematics-osion mukaisiksi pisteiksi. Katso Mathematics-osion muuntotaulukko tästä.

Lisätietoa SAT-testin käytännön järjestelyistä sekä testin sisällöstä saat myös testin järjestäjältä:

Osoite: Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto, Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki
p. 040 522 9288
Email: sayl [at] sayl [dot] fi (sayl(at)sayl.fi)
Internet: http://www.sayl.fi ja http://www.collegeboard.org

Valinta Talousguru-kilpailun perusteella - valintamenettely

Lukiolaisten Talousguru-kilpailussa vuonna 2018 kolmelle (3) parhaiten sijoittuneelle voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja sinä vuonna, jolloin he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Opiskeluoikeus voidaan myöntää vuosina 2018–2020. Jos hakija suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon vasta vuoden 2020 jälkeen, hänelle ei enää voida myöntää opiskeluoikeutta. Lisätietoa Talousguru-kilpailusta

Avoimen väylän valinta - valintamenettely

Tutustu myös International Business-kandidaattiohjelman (Mikkeli) avoimen väylän valinnan valintaperusteisiin.

Avoimen väylän valinnassa suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan Otaniemen kampukselle hyväksytään enintään 22 uutta opiskelijaa. Opiskelijat hyväksytään suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja.

Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella). Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on keskiarvon oltava vähintään 3,50. Jos hakijoita on tasapistetilanteessa, etusijalle laitetaan se hakija, joka on hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen lisäksi suorittanut enemmän muita tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat koulutukseen.

Opiskelupaikastaan luopuneen tilalle valitaan seuraavana valintajärjestyksessä oleva hakija, joka ei ole jo tullut hyväksytyksi.

Valittujen opiskelijoiden erikoistumisaluevalinta

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan Otaniemen kampukselle tässä valinnassa hyväksytty hakija valitaan kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeseen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Hakijan tulee merkitä jo hakulomakkeeseen ensisijaisuusjärjestykseen kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee. Tämä on hakemus ao. erikoistumisalueeseen ja hakija sijoitetaan erikoistumisalueeseen hakemuksen mukaisesti. Mikäli kaikkia tässä valinnassa hyväksyttyjä opiskelijoita ei voida sijoittaa heidän hakemiinsa erikoistumisalueisiin, käytetään valintaperusteena kuluvan lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueen valintaperusteita.

Hakijan tulee saada näitä valintaperusteita käyttäen vähintään sama pistemäärä kuin viimeisellä ao. erikoistumisalueeseen valitulla oli kevään 2018 valinnassa.

 • Lisätietoa erikoistumisalueista
 • Lisätietoa erikoistumisaluevalinnasta

  Avoimen väylän valinnassa hyväksytyitä ei edellytetä erikoistumisaluevalinnan kriteereissä mainittuja Opinnot haltuun 1op ja Yritystapaus 1 op kursseja. Tilastotieteen perusteet -kurssi voidaan huomioida ylimääräisenä kurssina vain siinä tapauksessa, että kaikki pakolliset kurssit on suoritettu tai niiden tilalla on voitu huomioida jokin muu kurssi.

Siirtohaku - valintamenettely

Tutustu myös International Business-kandidaattiohjelman (Mikkeli) siirtohaun valintaperusteisiin.

Siirtohaussa suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan Otaniemen kampukselle hyväksytään enintään 5 uutta opiskelijaa. Opiskelijat hyväksytään suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja.

Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on keskiarvon oltava vähintään 4,0. Jos hakijoita on tasapistetilanteessa, etusijalle asetetaan hakija, jolla on jäljellä enemmän opintoaikaa (lukukauden tarkkuudella). Mikäli hakijoita on tämän jälkeen edelleen tasapisteissä, ketään tasapisteissä olevista hakijoista ei hyväksytä.

Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia. Jos opiskelijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa vain alemman korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään vain alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Jos hakijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan tässä valinnassa hyväksytty hakija valitaan kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeseen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Tätä varten hakijan tulee esittää hakulomakkeessa toiveensa kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeksi. Tämä katsotaan hakemukseksi ao. erikoistumisalueeseen. Mikäli kaikkia tässä valinnassa hyväksyttyjä opiskelijoita ei voida sijoittaa heidän hakemiinsa erikoistumisalueisiin, käytetään valintaperusteena kuluvan lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueen valintaperusteita. Hakijan tulee saada näitä valintaperusteita käyttäen vähintään sama pistemäärä kuin viimeisellä ao. erikoistumisalueeseen valitulla oli kevään 2018 valinnassa.

Tulosten julkistaminen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Saat tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta Opintopolku-palvelun kautta. Hyväksymisilmoituksen mukana saat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen. Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä, sillä muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Varasijoilta hyväksytyille opiskelijoille lähetämme erikseen sähköpostia. Tarkkailethan siis sähköpostiasi 2.7.–31.7.2018 välisenä aikana, jolloin täytämme varasijoja.

Opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että mikäli myöhemmin suoritettavassa tarkastuksessa hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan virheitä, hyväksyminen voidaan perua.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

 

Yhteystiedot

Hakijapalveluiden henkilökunnan tavoitat parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse:

 • Sähköposti: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
 • Puhelinnumero: 040 353 8105
 • Käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16, A-siipi, 1. krs
 • Postiosoite: Kauppatieteiden kandidaattiohjelman valinta, PL 21210, 00076 Aalto

Sovithan tapaamisen etukäteen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 10.07.2018.