Erityisjärjestelyt ja esteettömyys valinnoissa

Erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi lisäajan myöntäminen lukihäiriön tai muun vastaavan syyn perusteella, hakijan vammasta johtuva erillisen koetilan järjestäminen ja lupa avustajan tai tietokoneen käyttöön.

Erityisjärjestelyiden hakeminen ja vaaditut liitteet

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeisiin. Esimerkiksi hakija, jolla on lukihäiriö, voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Huom! Hakemukset ovat alakohtaisia, eli jos haet useammalle alalla, tulee sinun hakea erityisjärjestelyjä erikseen kullekin alalle.

Kauppatieteellinen ala

Hakija voi saada kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeeseen erityisjärjestelyjä vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella. Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika valintakokeen tekemiseen, oma rauhallinen tila tai suuritekstinen valintakoe. Erityisjärjestelyjä haetaan sähköisellä hakemuksella. Lomake, jolla anotaan erikoisjärjestelyjä on saatavilla vain hakuaikana. Tarvittavat liitteet löytyy hakemuksesta. Sähköinen hakemus on lähetettävä ja liitteet toimitettava 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt vasta hakuajan päättymisen jälkeen.

Taiteiden ala

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee ilmoittaa siitä  viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Erityisjärjestelyitä haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake, jolla anotaan erikoisjärjestelyjä on saatavilla vain hakuaikana. Hakijialle ilmoitetaan erikseen mahdollisesti myönnettävistä erityisjärjestelyistä.

Tekniikan ala

Hakijan tulee anoa erityisjärjestelyjä viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin sähköisellä hakemuksella. Lomake, jolla anotaan erikoisjärjestelyjä on saatavilla vain hakuaikana. Myös vaaditut liitteet toimitetaan sähköisesti. Lisätietoa DIA-yhteisvalinnan sivuilla (dia.fi) HUOM! Sama sähköinen hakemus löytyy dia.fi -sivustolta, joten täytäthän vain toisen.

Tiedustelut

Erityisjärjestelyjä ja esteettömyyttä koskeviin tiedusteluihin vastataan Aalto-yliopiston hakijapalveluissa. Vastaamme tiedusteluihin sähköpostitse: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi sekä puhelimitse 02944 29290.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 19.03.2018.