Opiskelu ja ohjelmat

Ennakkotehtävät

Hakuaika kandidaattitason opintoihin on päättynyt 1.4.2014. Haku Aalto-yliopiston kandidaattitason opintoihin järjestetään kerran vuodessa.

Nämä ohjeet koskevat vuoden 2014 opiskelijavalintoja.

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien hakukohteiden ennakkotehtävät vuoden 2014 valintoihin on julkaistu tällä sivulla 3.3.2014.

Hakukohdekuvaukset

Tutustu hakukohteisiin Koulutustarjonta-sivulla. Jokaisen hakukohdekuvauksen alta löydät myös linkin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-oppaaseen, josta löydät tarkempaa tietoa hakukohteiden opinnoista.

Hakeminen ja ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien lukumäärä vaihtelee hakukohteittain yhdestä viiteen. Kaikkien taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin hakevien on tehtävä kaikki ko. hakukohteen yhteydessä mainitut ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Huomaathan, että kaikkien hakijoiden tulee myös täyttää ja palauttaa Yliopistohaun sähköinen hakulomake. Katso tarkemmat ohjeet Miten haen -sivulta. Hakulomake on saatavilla vain hakuajan aikana.

Huomaathan, että voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakemuksen jättämisen jälkeen.

Ennakkotehtävät tulee palauttaa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun hakijapalveluihin hakuajan puitteissa, eli viimeistään 1.4.2014 klo 16.15 mennessä. Katso ohjeet ennakkotehtäviin vaadittavista merkinnöistä sekä ennakkotehtävien palauttamisesta Hakemuksen palauttaminen -sivulta.

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta eikä niitä palauteta. Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti ja ilman ohjausta. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä.

Ennakkotehtävät 2014

Nämä ennakkotehtävät koskevat taideteollisen alan vuoden 2014 opiskelijavalintoja.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Dokumentaarinen elokuva

Tehtävä 1. Perustelu
Kirjoita koneella vapaamuotoinen korkeintaan puolentoista (1,5) sivun teksti, jossa kerrot itsestäsi, sekä miksi haluat opiskella dokumentaarista elokuvaa. Kerro tämä siten, että lukija saa käsityksen sinusta ihmisenä ja asioista, jotka ovat vaikuttaneet kiinnostukseesi elokuvaa kohtaan.

Arviointiperusteet
Motivaatio ja kyky ilmaista haluaan nimenomaisesti dokumentaarisen elokuvan opiskeluun.

Tehtävä 2. Valokuvaustehtävä
Kuvaa kolmen (3) muotokuvan triptyykki kolmesta eri henkilöstä. Kussakin kuvassa henkilö esiintyy hänelle tärkeässä paikassa. Voit olla itse yksi kuvan henkilöistä. Liimaa korkeintaan 10x15 cm kuvat yhteen samalle paperiarkille.

Arviointiperusteet
Kyky kontaktiin, kyky katsoa ihmistä ja välittää läsnäoloa, kyky välittää paikan henki ja merkityksiä visuaalisesti, sekä tehdä huomioita.

Tehtävä 3. Dokumentaarisen elokuvan synopsis
Kirjoita dokumentaarisen elokuvan synopsis elokuvasta, joka käsittelee ulkopuolisuutta ja erilaisuutta Suomessa. Anna elokuvalle nimi. Kuvaile elokuvan ideaa, lähestymistapaa, muotoa ja tyyliä. Pituus yksi (1) A4 liuska.

Arviointiperusteet
Kyky antaa ilmiölle ja omille havainnoille elokuvallinen muoto, kyky havainnoida ajassa tapahtuvia ilmiöitä, näkökulman omintakeisuus ja yllättävyys.

Tehtävä 4. Essee
Kirjoita kolmen (3) sivun essee, jossa pohdit teemaa ”Muutos” käyttäen viitekohtanasi yhtä (1) teosta (dokumentaarinen elokuva, romaani, runo, kuvateos, teatteriesitys, essee- tai ns. tietoteosta).

Arviointiperusteet
Kyky pohtia ja analysoida teoksen suhdetta todellisuuteen ja todellisuuden suhdetta teokseen, näkökulman omintakeisuus.

Tehtävä 5. Lyhyt videoelokuva
Kuvaa neljän (4) minuutin elokuva, jossa keskeisessä roolissa on yhteisö.
Anna elokuvallesi nimi. Toimita elokuva DVD-levyllä.

Arviointiperusteet
Toteutustavan elokuvallisuus, kyky eläytyä ihmisen maailmaan, kyky välittää kokemuksia, elokuvallisen toteutuksen kiinnostavuus, sisällön ja muodon yhteys.

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Tehtävä 1. Tarina
Amerikkalainen ekologisen ajattelun edelläkävijä Gary Snyder kirjoittaa teoksessaan Erämaan opetus (The Practice of the Wild, 1990, suom. Tero Tähtinen, Savukeidas Kustannus, Turku 2010, s.43-44):

''Kehomme on osa villiä luontoa. Vaistomainen päänkäännähdys huudon suuntaan, huimaus jyrkänteen reunalla, vaaratilanteessa kurkkuun hypännyt sydän, hengen salpautuminen sekä rentoutumisen, töllistelyn ja pohdiskelun hiljaiset hetket – kaikki nuo ovat tämän nisäkäskehon universaaleja ilmentymiä ja ne voi nähdä kaikissa kehoissa. - - - Mielessä ja mielikuvituksessa on paljon enemmän asioita kuin mikään ’minuus’ voi huomata – ajatuksia, muistoja, mielikuvia, vihaa ja iloja, jotka kaikki syntyvät pakottamatta. Mielen syvyydet, alitajunta, ovat sisäisen erämaamme aluetta, ja se on juuri siinä paikassa, jossa ilves on juuri nyt. Enkä nyt tarkoita yksilöllisellä psyykellä varustettuja yksittäisiä ilveksiä vaan sitä ilvestä, joka jolkottelee unien halki.  - - - Tavallaan keho on siis mieli. Ja ne ovat molemmat villejä.''

Kirjoita Snyderin tekstin innoittamana nyky-Suomeen sijoittuva tarina kansainvälistä kiinnostusta herättävän scifi-elokuvan pohjaksi. Enintään neljä (4) sivua.

Arviointiperusteet
Tarinankerronnantaito, tilaustyöskentelyvalmius.

Tehtävä 2. Kolme kohtauksen jatkumo
Kirjoita kolmen elokuvakohtauksen jatkumo, joka huipentaa tehtävässä 1 hahmottelemaasi tarinaan perustuvan elokuvan. Enintään yhteensä kolme (3) sivua.

Arviointiperusteet
Elokuvakohtauksen kirjoittaminen, draamallisen kokonaisuuden hahmottaminen.

Tehtävä 3. Hitti on henkilökohtainen
Käsikirjoittaja ja ohjaaja Paul Schrader luonnehtii elokuvaa kahlitsemattomaksi populaarikulttuurin muodoksi. Schrader on myös korostanut käsikirjoittajan henkilökohtaisen kokemuksen ja käsikirjoituksesta syntyvän elokuvan todistusvoiman ja yleisönsuosion yhteyttä: "I was out of work  - - I was in debt. I fell into a period of real isolation, living more or less in my car. A grim time. And out of that isolation came Taxi Driver - - It just jumped out of my head like an animal - - " (Schrader on Schrader & Other Writings Edited by Kevin Jackson, Faber and Faber, London 1990, sivu 111).

Kirjoita essee, jossa pohdit tähänastista elämänkokemustasi ja mahdollisuuksia hyödyntää sitä menestyksellisesti elokuvantekijänä tulevaisuudessa. Liitä mukaan kuvallasi varustettu CV.

Essee: kolme (3) sivua. Otsikoi. CV: yksi (1) sivu.

Arviointiperusteet
Analyyttiset valmiudet, itsetuntemus.

Elokuvaus

Tehtävä 1. Omaelämänkerta

Toteutustapa
Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tai kirjoituskoneella tarinan muotoinen elämänkertasi ja anna sille nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu. Liitä elämänkertaasi mukaan omaa ansioluetteloasi muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore passikuvasi.

Arviointiperusteet
Kerrontataito

Tehtävä 2.

Toteutustapa
Tee videokameralla lyhyt dokumenttielokuva, jossa esittäytyy jokin sinulle tutun urheilulajin visuaalinen voima ja viehätys. Voit kuvata mitä tahansa urheilulajia uinnista raviurheiluun tai jääkiekosta miekkailuun. Tärkeintä on pureutua lajin visuaalisiin mahdollisuuksiin elokuvassa. Lopullisen dokumentin pituuden tulee olla enintään kolme (3) minuuttia. Lopullisen elokuvan tulee olla MYKKÄ ja mustavalkoinen ja DVD-formaatissa. Tarkista levyn toimivuus.

Arviointiperusteet
Visuaalisuus, kyky tunnistaa atmosfäärejä, kuvilla kertomisen kyky, draaman taju, tarkasti näkeminen.

Tehtävä 3.

Toteutustapa
Kuvaa videokameralla pienimuotoinen elokuva aiheesta ‘’HETKI LYÖ’’.  Elokuvan pituuden tulee olla enintään kolme (3) minuuttia. Elokuvassa EI ole dialogia. Musiikin käyttö on sallittua. Lopullisen elokuvan tulee olla mustavalkoinen ja DVD-formaatissa. Tarkista levyn toimivuus.

Huom! Kuvaa elokuvasi loppuun yhden (1) minuutin mittainen haastattelusi, jossa kerrot miksi teit juuri tällaisen elokuvan.

Arviointiperusteet
Kyky kertoa tarina kuvin, visuaalisuus, kyky synnyttää tunnelmia, draaman taju, kyky välittää tunnelmia, persoonallisuus, viimeistely.

Elokuvaleikkaus

Tehtävä 1. Omaelämänkerta
Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tarinan muotoinen elämäkertasi, josta käy ilmi mistä sait kimmokkeen elokuva-alalle, ja miksi juuri elokuvaleikkaus innostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu. Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore valokuva itsestäsi.

Arviointiperusteet
Kerrontataito, motivaatio.

Tehtävä 2. Valokuvaustehtävä
Kuvaa aiheesta ”Synti” yhdeksän (9) kuvan sarja. Voit luoda kuvallisen rytmin myös leikkaamalla valokuvia. Liitä kuvat A3-kokoisille arkeille, arkkeja voi olla 1-9 kpl. Numeroi arkit. Anna tarinallesi nimi.

Arviointiperusteet
Visuaalisen hahmotuksen kyky, elokuvallisen rakenteen ymmärtäminen ja aiheen persoonallinen käsittely.

Tehtävä 3. Kuvallinen tehtävä
Visualisoi  ”Leikin varjo”.

Toteutustapa
Piirrä, maalaa tai valokuvaa mielestäsi tarinan keskeiset tapahtumat, korkeintaan kolme (3) kuvaa, A3-kokoiselle arkille. Kuvia ei saa kommentoida tekstein.

Arviointiperusteet
Visuaalinen oivaltavuus, kiteyttämisen kyky, tilan ja muodon hahmottaminen, tunnelman välittäminen.

Elokuvaohjaus

Huom. Kirjoitustehtävät toimitetaan paperiprintteinä. Kuvalliset tehtävät 3, 4 ja 5 toimitetaan DVD-levyllä joka toistuu tavallisessa DVD-soittimessa. Tarkasta levyn toimivuus. Identtisiä DVD-levyjä liitettävä hakemukseen 2 kpl. Puutteellisia hakemuksia ei arvioida.

Tehtävä 1.  CV
Kirjoita CV, johon luetteloit opiskelun ja työelämän tapahtumien lisäksi myös muita olennaisia asioita ja käännekohtia elämäsi varrelta, lapsuudesta nykyhetkeen. Liitä cv:hen passikuva itsestäsi.

Tehtävä 2. Kirjoitustehtävä

Tee molemmat:

a) Kerro itsestäsi ja elämästäsi tarkemmin jonkun tietyn, sinua muokanneen tapahtuman tai ajanjakson kautta. Max kaksi (2) liuskaa.

b) Kuvaile itsellesi merkittävä tai mieleen jäänyt, perheesi ulkopuolinen ihminen hänen ominaisuuksiensa tai käyttäytymisensä kautta, ja se miten hän on vaikuttanut omaan elämääsi tai sinä hänen. Max yksi (1) liuska.

Arviointiperusteet
Omien havaintojen käyttökyky, tarinankerrontakyky.

Tehtävä 3. Valokuvatehtävä: Omakuva ja ryhmäkuva

a) Ota itsestäsi kuva haluamassasi miljöössä ja valossa, josta muodostuu dramaattinen henkilökuva.

b) Ota itsestäsi kuva, jossa olet osa haluamaasi ihmisjoukkoa.

Arviointiperusteet
Visuaalinen kerrontakyky

Tehtävä 4. Visuaalinen tehtävä
Tee valitsemallasi tekniikalla kuva jommastakummasta aiheesta: ”Palava sydän” tai ”Vihan hedelmä”. Valokuvaa teoksesi ja liitä kuva dvd:lle.

Arviointiperusteet
Visuaalisen hahmotuksen ja tarinankerronnankyky.

Tehtävä 5.  Elokuvatehtävä
Käsikirjoita ja toteuta alla olevan ohjeen mukainen lyhytelokuva. Liitä hakemukseesi elokuvan käsikirjoitus ja one-liner, joka kuvastaa elokuvaasi, sekä itse elokuva DVD:llä.

Elokuvan nimi: ”Päätepysäkki”.

- korkeintaan kolme roolihenkilöä
- enintään yksi sisäkohtaus
- vähintään kolme kohtausta
- vähintään kaksi aikasiirtymää
- enintään kolme repliikkiä/roolihenkilö
- musiikin osuus enintään 30 s.
- elokuvan pituus 2-3 minuuttia

Arviointiperusteet
Ideointikyky, sisällön merkittävyys, elokuvallinen kerrontataito, visuaalinen ajattelu, valitun tyylin hallinta, näyttelijäohjaus.

Elokuva- ja tv-tuotanto

Tehtävä 1. Essee aiheesta audiovisuaalinen liiketoiminta sekä Curriculum Vitae
Kirjoita essee aiheesta audiovisuaalinen liiketoiminta. Voit vapaasti valita itse näkökulman, jolla aihetta käsittelet, esimerkiksi sijoittamiseen liittyvän tai yhteiskunnallisen. Otsikoi itse. Liitä mukaan Curriculum Vitae ja valokuvasi. Tekstissä sinun pitää käyttää esimerkkinä vähintään kolmea olemassaolevaa suomalaista elokuvateatterilevityselokuvaa, jotka ovat tulleet ensi-iltaan 1.1.2010 jälkeen.

Toteutustapa
Kirjallinen. Pituus korkeintaan kaksi (2) A4-sivua + yhden (1) sivun CV.

Arviointiperusteet
Analyysikyky, yleissivistys, luovuus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, motivaatio, soveltuvuus alalle.

Tehtävä 2. Kuva
Tee omakuva kollaasitekniikalla käyttäen vähintään kahta valokuvaa, muuta materiaalia ja värikyniä.

Toteutustapa
Valmista kuva A4-arkille.

Arviointiperusteet
Kyky hahmottaa ja rakentaa kuvaa, analyysikyky, huumorintaju, rohkeus, luovuus.

Tehtävä 3. Ideat

a) Kerro mistä aiheesta Suomessa pitäisi tehdä yhteiskunnallinen, fiktiivinen televisiosarja ja miksi juuri tämä aihe on tärkeä.

b) Kerro mistä aiheesta tehtävä fiktiivinen elokuvateatterielokuva todennäköisesti saavuttaisi laajan yleisön ja miksi.

c) Kerro millaisella dokumenttielokuvalla (ei olemassaoleva teos vaan keksimäsi) esittelisit Suomea ranskalaiselle ystävälle ja miksi.

d) Kerro mille yhtyeelle ja mihin kappaleeseen tekisit musiikkivideon ja mitä videossa tapahtuisi.

Toteutustapa
Kirjallinen. Koko tehtävän 3 pituus korkeintaan kaksi (2) A4-arkkia

Arviointiperusteet
Ideointikyky, luovuus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, analyysikyky, yleissivistys, rohkeus, kielitaito, soveltuvuus alalle.

Tehtävä 4. Runo
Kirjoita lyhyt runo, joka kertoo rahan ja luovuuden suhteesta.

Toteutustapa
Kirjallinen. Pituus korkeintaan puoli (1/2) A4-sivua

Arviointiperusteet
Analyysikyky, luovuus, rohkeus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, rytmitaju, soveltuvuus alalle.

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tehtävä 1.
Kirjoita tarinan muotoinen elämäkertasi, josta käy ilmi mikä herätti kiinnostuksesi elokuva-alalle, ja miksi ääni elokuvakerronnan osa-alueena innostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu. Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista. Pituus enintään yksi (1) sivu. Liitä mukaan tuore passikuvasi tai vastaava.

Toteutustapa
Elämäkertatarina ja -lista tekstinkäsittelyohjelmalla pdf-tiedostoina ja passikuva jpg-tiedostona USB-muistitikulla tai DVD-levyllä.

Arviointiperusteet
Kerrontataito, omaperäisyys, motivaatio.

Tehtävä 2.
Suunnittele ja toteuta 2-3 minuutin mittainen lyhytelokuva aiheesta ”Rakkautta ennen ruokatuntia”. Käytä myös ääntä tarinan kertomiseen. Liitä elokuvasi loppuun enintään 1 minuutin mittainen jakso, jossa itse selostat kameralle, miksi teit juuri sellaisen elokuvan kuin teit.

Toteutustapa
Elokuvan ääniraidalla ei saa olla vuorosanoja eli puhetta eikä musiikkia. Elokuva ja selostusjakso QuickTime-muodossa H.264-koodekilla USB-muistitikulla tai DVD-levyllä.

Arviointiperusteet
Elokuvallinen kerrontataito, kyky käyttää ääntä elokuvakerronnan elementtinä, draaman taju, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky. Elokuvan tekninen laatu ei ole ratkaiseva.

Tehtävä 3.
Suunnittele ja toteuta trilleri-kuunnelma, nimeltä ”Helteinen yö”. Kuunnelman enimmäispituus on kaksi (2) minuuttia.

Toteutustapa
Voit käyttää mitä tahansa äänimateriaalia paitsi vuorosanoja eli puhetta, ja musiikkia saat käyttää enintään puolet kuunnelman kestosta. Kuunnelma wav.- tai mp3-muodossa USB-muistitikulla tai DVD-levyllä.

Arviointiperusteet
Mielikuvitus, ymmärrettävyys, rohkeus, kyky kertoa tarinaa äänellä, dramaturgian taju. Äänitteen tekninen taso ei ole ratkaiseva.

Tehtävä 4.
Valitse musiikkiesitys, joka on sinulle erityisen läheinen (pituus enintään kolme (3) minuuttia). Liitä musiikkinäytteesi oheen enintään yhden (1) sivun selostus siitä, miksi valitsit juuri kyseisen kappaleen. Laadi enintään yhden (1) sivun käsikirjoitus yhden (1) minuutin mittaiseen lyhytelokuvaan nimeltä "Ihmeellinen tapaus", jossa käytät ääntä ja enintään puolet elokuvan kestosta valitsemaasi musiikkia tarinan kertomiseen. Käsikirjoituksessa saa olla enintään kolme repliikkiä.

Toteutustapa
Selostus ja käsikirjoitus kirjoitettuna tekstinkäsittelyohjelmalla pdf-dokumenttina USB-muistitikulla tai DVD-levyllä. Musiikkiesitys wav.- tai mp3-muodossa USB-muistitikulla tai DVD-levyllä.

Arviointiperusteet
Musiikin tuntemus, rohkeus, persoonallisuus, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky.

Yhteenveto ennakkotehtävien toimitusmuodoista ja -tavasta
Kaikki ennakkotehtävät toimitetaan yhdellä ja samalla USB-muistitikulla tai DVD-levyllä. Valokuvasi toimitusformaatti on jpg, kirjoitustehtävien pdf, äänitiedostojen wav. tai mp3 ja elokuvan ja selostusjakson QuickTime H.264-koodekilla. Älä lähetä mitään muita liitteitä. Tarkista toimittamasi USB-muistitikun tai DVD-levyn toimivuus. USB-muistitikun tai DVD-levyn on toimittava sekä Mac- että PC-tietokoneissa.

Elokuva- ja tv-lavastus

Tehtävä 1. Tarinani
Kirjoita niistä tapahtumista elämässäsi, jotka ovat johtaneet tähän hetkeen ja päätökseen hakeutua opiskelemaan lavastusta. Kirjoita myös siitä, miten elämäntarinasi voisi jatkua tästä eteenpäin.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista. Liitä mukaan myös tuore passikuvasi.

Toteutustapa
”Tarinani” koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi (1) A4 sivu. ”Ansioluettelo” kuvan kanssa, enintään yksi (1) A4 sivu.

Arviointoperusteet
Ilmaisutaito

Tehtävä 2. Kaupunki herää eloon
Rakenna kahden (2) A4-kokoisen pahvilevyn väliin kolmiulotteinen teos aiheesta ”Kaupunki herää eloon”.

Toteutustapa
Kiinnitä kaksi (2) A4-kokoista pahvilevyä yhteen niin, että lopputulos on avattavissa kuin kirja. Rakenna levyjen väliin pahvista, kartongista ja/tai paperista kolmiulotteinen teos annetusta aiheesta. Käytä värejä.  Kun pahvikannet avaa, kolmiulotteinen teos nousee esiin kuin POP UP –lastenkirjassa. Kiinni taitettuna teoksen täytyy mahtua kirjekuoreen, jossa lähetät sen.

Arviointiperusteet

• Yllätyksellisyys ja oivaltavuus.
• Kolmiulotteisuus ja rakenteellisuus.
• Tunnelma ja tilan tuntu.

Tehtävä 3. Mielikuvia
Pohdi sanapareja:

• ahdas muutos
• viileä kiihko
• upottava kallio
• loputon satama

Toteutustapa
Tee näiden sanaparien inspiroimana neljä (4) erillistä kuvaa, jokainen eri tekniikalla kokoon A4.  Voit itse valita minkä sanaparin toteutat milläkin seuraavista tekniikoista:

• Mustavalkoinen piirustus, piirustustekniikka vapaa
• Värillinen maalaus
• Kollaasitekniikalla toteutettu työ
• Valokuva, tai useammasta valokuvasta yhdistetty teos

Kirjoita jokaisen kuvan taakse mikä sanapari on työn lähtökohtana.

Arviointiperusteet

• idea ja persoonallisuus
• kyky käsitellä sanallista teemaa kuvan keinoin
• tekninen ja taiteellinen toteutus

Näyttämölavastus

Tehtävä 1. Elämäni tarina
Kirjoita elämäkertasi tarinan muotoon ja anna kertomukselle nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja elämyksellisyyteen.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista. Liitä mukaan myös tuore passikuvasi.

Toteutustapa
Elämäkerta koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi (1) A4-sivu.
Ansioluettelo, johon liitetty passikuva, enintään yksi (1) A4-sivu.

Arviointiperusteet
Kerrontataito

Tehtävä 2. Omakuva
Tehtävä on kaksiosainen:

a) Tee kaksi (2) erillistä omakuvaa, sijoittaen itsesi johonkin tilaan/tilanteeseen. Anna omakuville nimet.

b) Avaa suunnitteluprosessiasi. Miten päädyit lopputulokseesi? Minkälaiset ideat vaikuttivat tulokseen ja minkälainen materiaali inspiroi sinua tehtävää tehdessäsi? Tee aiheesta kuvallinen ja sanallinen esittely A3 paperille. Pyri esityksessäsi havainnollisuuteen ja tiiviyteen.

Toteutustapa

a) Vapaavalintaisella kuvallisella tekniikalla. Tekniikka voi olla esimerkiksi sekatekniikkatyö, piirtäen ja/tai maalaten toteutettu työ, tai valokuvakollaasi A3–paperille. Se voi olla myös videotallenne. Jos kyseessä on tallenne, toimita se DVD-levyllä sellaisessa formaatissa, jota voi toistaa tavallisella DVD-soittimella. DVD:n kesto maksimissaan yksi (1) minuutti.

b) Maksimissaan yhden (1) sivun mittainen A3 kokoon.

Arviointiperusteet

a) Taiteellinen kokonaisvaikutelma.

b) Kyky avata omaa suunnitteluprosessia muille.

Tehtävä 3. Kajuutta
Lue ensin oheinen tekstin pätkä ja suunnittele ja rakenna sen pohjalta tarinassa kuvatun laivan kajuuttaa esittävä koottava pienoismalli, joka purettuna mahtuu A3-kokoiseen kirjekuoreen muitten töittesi kanssa.

''Aamuisin Gabriel lähti kalasatamaan. Hän nautti katukivien viileydestä paljaitten jalkojensa alla, kun yöllä laskeutunut kaste hiljalleen kuivui kivien välisen mudan pinnalta jättäen sen lopulta vaalean harmaaksi päivän paahteessa. Tuhannet lokit parveilivat saapuvien venekuntien ympärillä, kun aurinko vielä säästeli täyttä hehkuaan, mutta valaisi rannan valkoiset julkisivut terävin kontrastein pakottaen yön pakenemaan pieniin rakoihin, kellareihin ja katulamppujen odotukseen. Yleensä Gabriel haki äyriäisiä ja kalmareita lounaskeittoa varten ja tänäänkin hän suuntasi tutulle laiturille, vilkuili vuoroin jalkojensa alla vilistävää, tuhansien kärrynpyörien, tavarakollien, tynnyreitten ja miljardien askeleitten pehmeäksi muotoilemaa laatoitusta, vuoroin ympärillä puuhastelevia ahavoituneita kasvoja, mutta Raoulin tai Cristoffin veneen asemesta hän suuntasi pidemmälle. Aivan laiturin päässä, missä vesi oli luoteenkin aikana yli kaksi metriä syvää, oli tummanpuhuva kaksimastoinen priki paksusta hamppuköydestä taidokkaasti punotut lepuuttajat aluksen rungon ja laiturin väliin aseteltuna ja kapea laskusilta kuin odottaen vierasta. Priki oli saapunut jo iltahämärissä ja sen miehistö oli ehtinyt kiertämään satamakortteleiden kapakat, eikä heistä näkynyt nyt jälkeäkään. Vain valkopartainen jämerävartaloinen pitkään mustaan villakangastakkiin pukeutunut puosu seisoi kajuutan avoimessa oviaukossa kaulus ylösnostettuna ja punainen silkkikangas otsan yli solmittuna. Tämän pienen aluksen nimeä Gabriel ei tiennyt, eikä liioin osannut lukea sen keulassa kimaltelevia kullattuja kirjaimia, mutta sen hän tiesi, että alus oli kaukaa, sen miehistö puhui outoa kieltä ja että täältä hän löytäisi etsimänsä.''

Toteutustapa
Rakenna pahvista, paperista ja/tai muista valitsemistasi materiaaleista koottava pienoismalli. Suunnittele malli niin, että se mahtuu purettuna A3-kokoiseen kirjekuoreen ja että se on helppo koota. Liitä mukaan selkeät yksiselitteiset ohjeet kokoamista varten. Tee mallista värillinen ja liitä malliin puosua ja Gabrielia esittävät hahmot.

Arviointiperusteet
Tilaratkaisu, taiteellinen kokonaisvaikutelma, rakenteen toimivuus ja kokoamisen sekä kokoamisohjeiden suunnittelu.

Pukusuunnittelu

Tehtävä 1. Elämäni tarina
Kirjoita elämäkertasi tarinan muotoon ja anna kertomukselle nimi. Pyri tarinassa todentuntuun ja elämyksellisyyteen.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista. Liitä ansioluetteloon tuore passikuvasi.

Toteutustapa
Elämäkerta koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi (1) A4-sivu.
Ansioluettelo, johon liitetty passikuva, pituus enintään yksi (1) A4-sivu.

Arviointiperusteet
Kerrontataito

Tehtävä 2. Gabrielin näkemää
Lue oheinen tekstin pätkä. Piirrä/maalaa Gabrielin näkökulmasta yksi kuva mitä hän näkee kalasatamassa. Kuvassa tulee näkyä ainakin kolme henkilöä. Voit vapaasti kuvitella kalasatamaan lisää henkilöitä tekstissä mainittujen lisäksi ja käyttää heitä kuvassasi. Sijoita tarina menneeseen aikaan.

''Aamuisin Gabriel lähti kalasatamaan. Hän nautti katukivien viileydestä paljaitten jalkojensa alla, kun yöllä laskeutunut kaste hiljalleen kuivui kivien välisen mudan pinnalta jättäen sen lopulta vaalean harmaaksi päivän paahteessa. Tuhannet lokit parveilivat saapuvien venekuntien ympärillä, kun aurinko vielä säästeli täyttä hehkuaan, mutta valaisi rannan valkoiset julkisivut terävin kontrastein pakottaen yön pakenemaan pieniin rakoihin, kellareihin ja katulamppujen odotukseen. Yleensä Gabriel haki äyriäisiä ja kalmareita lounaskeittoa varten ja tänäänkin hän suuntasi tutulle laiturille, vilkuili vuoroin jalkojensa alla vilistävää, tuhansien kärrynpyörien, tavarakollien, tynnyreitten ja miljardien askeleitten pehmeäksi muotoilemaa laatoitusta, vuoroin ympärillä puuhastelevia ahavoituneita kasvoja, mutta Raoulin tai Cristoffin veneen asemesta hän suuntasi pidemmälle. Aivan laiturin päässä, missä vesi oli luoteenkin aikana yli kaksi metriä syvää, oli tummanpuhuva kaksimastoinen priki paksusta hamppuköydestä taidokkaasti punotut lepuuttajat aluksen rungon ja laiturin väliin aseteltuna ja kapea laskusilta kuin odottaen vierasta. Priki oli saapunut jo iltahämärissä ja sen miehistö oli ehtinyt kiertämään satamakortteleiden kapakat, eikä heistä näkynyt nyt jälkeäkään. Vain valkopartainen jämerävartaloinen pitkään mustaan villakangastakkiin pukeutunut puosu seisoi kajuutan avoimessa oviaukossa kaulus ylösnostettuna ja punainen silkkikangas otsan yli solmittuna. Tämän pienen aluksen nimeä Gabriel ei tiennyt, eikä liioin osannut lukea sen keulassa kimaltelevia kullattuja kirjaimia, mutta sen hän tiesi, että alus oli kaukaa, sen miehistö puhui outoa kieltä ja että täältä hän löytäisi etsimänsä.''

Toteutustapa
Piirtäen/maalaten, koko A3. Kirjoita paperin taakse keitä henkilöitä kuvassasi esiintyy.

Arviointiperusteet
Tekstin ja kuvan yhteys, tunnelman välittyminen, henkilöiden uskottavuus.

Tehtävä 3. Hetkiä yhdessä

a) Tee kuva, jossa vietät aikaa/teet yhdessä jotain parhaiden ystäviesi kanssa, jossain todellisessa elinympäristöösi liittyvässä sisätilassa. Kuvasta tulee ilmetä missä olette ja mikä on yhdessä olon aihe.

Kuvaa itsesi ja ystäväsi karikatyyrisesti ja korosta henkilöiden persoonallisuutta pukeutumisella.

Karikatyyri = Pilakuva, jossa liioitellaan henkilön ominaisuuksia tai toimintaa.

b) Tee kuva tilanteesta, joka esittää valokuvaa sinusta yhdessä perheen jäsentesi tai sukulaistesi kanssa. Valitse tapahtumapaikaksi ulkotila kotimaassa tai ulkomailla; kylä, kaupunki tai maaseutu, jossa olette esim. lomalla, retkellä, viettämässä muuten aikaa… Tekemästäsi kuvasta tulee ilmetä kenen kanssa olet, missä olette ja miksi. Kuvaa henkilöt karikatyyrisesti ja korosta henkilöiden persoonallisuutta pukeutumisella.

Toteuttamistapa

a) Piirtäen/maalaten, koko A3

b) Piirtäen/maalaten, koko A3

Arviointiperusteet
Tilanteen, henkilöiden ja ympäristön kuvaus.

Median laitos

Graafinen suunnittelu

Tehtävä 1. ZINE
Suunnittele ja toteuta julkaisu asioista, jotka sinua kiinnostavat kuvallisessa viestinnässä. Nimeä julkaisusi.

Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:

- noin 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo motivaatioistasi, mikä sinua kiinnostaa ja miksi
- itse tuottamaasi visuaalista ja kirjallista materiaalia kiinnostuksesi kohteista
- muotoile lehteen erillinen liite, jossa kuvaat jotain harrastustasi infografiikan keinoin.

Toteutustapa
8 – 12 sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)

Arviointiperusteet
Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.

Muotoilun laitos

Muoti

Tehtävä 1. Denim
Suunnittele kolme (3) täysin uudenlaista tuotetta denimistä eli farkkukankaasta. Kuvaa tuotteet edestä ja takaa A3-paperiarkille.

Toteutustapa
Väritehtävä, vesi- tai peitevärit, koko A3.

Arviointiperusteet
Ideointikyky, tuotteiden uutuusarvo, omaperäisyys.

Tehtävä 2. Aikamatka
1960-luku oli monella tapaa mullistava vuosikymmen. Tutki 1960-lukua ja kokoa siitä kymmensivuinen A5-kokoinen inspiraatiokirjanen, johon visuaalisesti dokumentoit sinua eniten inspiroivat asiat vuosikymmenen muodista, musiikista, elokuvista, taiteesta ja muotoilusta. Voit toteuttaa kirjasen piirtäen, maalaten, kollaasina tai yhdistellen vapaasti kaikkia tekniikoita.

Toteutustapa
Väritehtävä, väline vapaa, koko A5.

Arviointiperusteet
Omaperäisyys, visuaalisuus, kerätyn aineiston monipuolisuus.

Tehtävä 3. Pinta
Käytä hyväksesi tehtävän 2 inspiraatiokirjasta ja toteuta keräämäsi materiaalin innoittamana kaksi (2) kolmiulotteista A4-kokoista pintastruktuuria, joiden tekemiseen voit käyttää kaikkia tekniikoita ja käytössäsi olevia materiaaleja sekä työvälineitä.

Toteutustapa
Väritehtävä, väline vapaa, koko A4.

Arviointiperusteet
Värien ja materiaalien käyttö, kolmiulotteisuus, omaperäisyys, sommittelu.

Tehtävä 4. Mallisto
Suunnittele kuusi (6) asukokonaisuutta käsittävä vaatemallisto, jossa on kolme (3) asua miehille sekä kolme (3) naisille. Malliston inspiraationlähde on tekemäsi visuaalinen taustatutkimus 1960-luvusta ja sen materiaaleissa sinun tulee käyttää tehtävässä 3 toteuttamiasi pintastruktuureja. Kuvaa asukokonaisuudet ihmisen päällä A2-paperiarkille sekä edestä että takaa.

Toteutustapa
Väritehtävä, vesi- tai peitevärit, koko A2.

Arviointiperusteet
Idearikkaus, värien käyttö, taustamateriaalin hyödyntäminen, kokonaisuuden hallinta.

Muotoilu

Tehtävä 1. Matkalla
Usein kuulee sanottavan, että itse matka on tärkeämpi kuin perille pääseminen. Sinulla on mahdollisuus lähteä unelmiesi matkalle. Matkan aikana sattuu yksi vastoinkäyminen. Piirrä kuvasarja matkan eri vaiheista ja siitä miten selviät vastoinkäymisestä. Kuvasarjasta tulee myös ilmetä mikä on matkakohde ja mikä on matkan tarkoitus. Kuvauksessa ei saa käyttää lainkaan tekstiä, kirjaimia eikä numeroita.

Toteutustapa
Piirrä kuvasarja lyijykynällä A3-kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi paperin taustapuolelle.

Arviointiperusteet
Tarinan välittyminen, kertovuus, ideointikyky ja piirustustaito.

Tehtävä 2. "Ruma ja kaunis"
Toteuta kolmiulotteinen reliefi, jossa "rumuus ja kauneus" törmäävät toisiinsa.

Toteutustapa
Suunnittele ja toteuta valkoisesta piirustuskartongista leikaten, taittaen ja liimaten kolmiulotteinen reliefi. Rakenne tulee suunnitella siten, että reliefi voidaan taitella litteäksi A4 kokoon. Kirjoita nimesi takakanteen.

Arviointiperusteet
Rakenteen toimivuus, innovatiivisuus, selkeys, kokonaissommittelu, materiaalitaju.

Tehtävä 3. Historiallinen tapahtuma
Maalaa vesi- tai peitevärein itsesi osallistumassa merkittävään historialliseen tapahtumaan.

Toteutustapa
Toteuta työ A2-kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi kuvan taustapuolelle.

Arviointiperusteet
Tunnelman välittyminen, oivaltavuus/idearikkaus, värien käyttö, sommittelu ja mittasuhteet.

Sisustusarkkitehtuuri

"TÄMÄ OLEN MINÄ"

Tehtävä 1. Mielentila
Piirrä näkymä pääsi sisältä; Miltä näyttää, miltä tuntuu.

Toteutustapa
Lyijykynällä A3-kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet
Persoonallinen ja kuvallinen ilmaisu, tunnelma ja sommittelu.

Tehtävä 2. Riisuttu minä
Maalaa kuva itsestäsi sellaisena kuin olet, siellä missä olet.

Toteutustapa
Vesiväreillä maalaten A3-kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet
Tilan vaikutelma, värien käyttö, ilmaisuvoima.

Tehtävä 3. Sielunsäilytin
Suunnittele ja rakenna C3-kokoiseen kirjekuoreen mahtuva sielunsäilytin.

Toteutustapa
Materiaali ja tekniikka vapaa.

Arviointiperusteet
Taiteellinen ilmaisu, muodon, rakenteen ja materiaalin hallinta.

Taiteen laitos

Kuvataidekasvatus

''Kotimaani ompi Suomi,
Suomi, armas synnyinmaa.
Siellä valkolatva tuomi
ahon laitaa reunustaa.
 […]
Siellä synnyin, sinne mieli
palaa mailta maailman.
Taaton maa ja maammon kieli,
kuinka teitä rakastan!''
    (Kansanlaulu)

''[…] Kun Suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä
ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä
kun Suomi putos puusta maito oli milkkiä
pilkkisaalis pakasteita, yöt blackia,
Kun Suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä.

Suo, kuokka ja Jussi,
Martti Luther ja muovipussi
Saksa ja Ruotsi ja Venäjä huokas' kuin yhdestä suusta
kun Suomi putos puusta […]''
    (Ismo Alanko 1990: Kun Suomi putos puusta)

Kansanlaulun ja Ismo Alangon kappaleen sanat heijastelevat kahden eri aikakauden tuntoja ja mielikuvia Suomesta ja suomalaisuudesta. Miltä tuomen latvasta pudonnut Suomi näyttää vuonna 2014? Tee kolme (3) kuvallista esitystä, jossa tarkastelet aihetta eri näkökulmista:

1. Jussi suossa

2. Uusin Suomi

3. Suomalaisia unelmia

Toteutustapa
Tehtävien toteutustapa on vapaa: piirros, maalaus, valokuva, sarjakuva, liikkuva kuva, kollaasi, digitaalinen kuva jne.

Yksittäinen tehtäväsuoritus ei saa koostua irrallisista osista. Tehtävissä ei saa käyttää kehyksiä eikä niissä saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja, esim. lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.

Muista merkitä jokaiseen tehtävään selvästi oma nimesi ja tehtävän numero.

Digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennus ja palautus
HUOM! HYVÄKSYTTÄVÄT TALLENNUSMUODOT PÄIVITETTY 5.3.2014.
Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai MOV -tiedosto H.264 kompressoituna. Videoitten enimmäiskesto on 60 sekuntia.

Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, hakukohteen ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja henkilötunnus sekä mitkä tehtävänumerot tikku sisältää. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.

Arviointiperusteet
Kuvallinen ajattelu- ja ilmaisukyky, valitun välineen hallinta.

 

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 15.09.2014.