Opiskelijapalvelut

Opiskelijoiden käytettävissä on laaja kirjo palveluita aina opintoneuvonnasta ja suunnittelun tuesta IT- ja kirjastopalveluihin.

Opiskelijat voivat hyödyntää Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) korkealuokkaisia terveydenhuoltopalveluita, ja kampuksilla on lisäksi mahdollisuus keskustelutukeen arjen tai opiskelujen haastavissa hetkissä.

Aalto-yliopistossa panostetaan opiskelijoiden työympäristöön, ja IT-palveluita kehitetään kaiken aikaa vastaamaan yhä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin.

Toimivat kirjastopalvelut helpottavat opinnoissa etenemistä: kirjastoissa on mahdollista paitsi lainata kurssikirjallisuutta myös lukea tentteihin tai käyttää avoimia työasemia työskentelyyn ja tiedonhakuun.

Kaikilla Aallon kampuksilla on käytössä langaton verkko.

Opintoneuvonta

Yliopisto-opiskelu edellyttää oma-aloitteisuutta ja vastuuta omista opinnoista. Omien opintojen suunnittelu on kiinteä osa yliopisto-opiskelua.

Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa, jolla tarkoitetaan opiskelijan kulkemaa tietä henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintopolusta pyritään saamaan mahdollisimman järkevä ja suunnitelmallisesti etenevä.

Tätä varten opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin.  Se on suunnitelma opiskelijan tutkintoon sisällytettävien opintojen suorittamisesta.  HOPSissa myös hahmotellaan opintojen suoritusaikataulu.

Opiskelijalle on tarjolla opintojen suunnittelua ja sujuvaa etenemistä varten monenlaista tukea:

  • Opintojen ohjausta ja neuvontaa antavat koulujen opinto- ja opiskelijapalvelut, koulutusohjelmat ja laitokset.
  • Jokaisella perustutkinto-opiskelijalla on tuutoriopettaja. Tuutoroinnin tärkein tavoite on, että opiskelijan opinnot sujuvat suunnitelmien mukaisesti. Tuutori ohjaa ja opastaa opiskelijaa tavoitteelliseen opiskeluun ja opintojen suunnitteluun. Tuutori myös  seuraa opintojen etenemistä siten, että mahdollisten ongelmien ilmetessä niihin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.
  • Opiskelijatuutorit ovat aiempien vuosikurssien opiskelijoita. He perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopistoon ja opintoihin.
  • Opettajien puoleen voi kääntyä opintoja koskevissa asioissa. Kurssin opettajat neuvovat tietyn kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesäätelyyn, stressin hallintaan sekä opiskelukykyyn liittyvissä haasteissa.
  • Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun.

Lisätietoja opiskelijan Into-portaalista, korkeakoulujen sivuilta  (into.aalto.fi)

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opintotuen myöntämisen edellytyksenä on yliopistoon hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.

Korkeakouluopiskelija voi saada verotuksessa opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon määräajassa.

Lisätietoa opintotuesta opiskelijan Into-portaalista (into.aalto.fi)

IT- ja viestintäpalvelut

Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat saavat opiskelujen alkaessa Aalto-käyttäjätunnuksen yliopiston tietotekniikkapalveluihin.

Kampuksilla on IT-luokkia opetuskäyttöön  ja  omatoimiseen opiskeluun. Luokissa on työasemia, tulostimia ja AV-laitteita. Osa luokista on jatkuvasti opiskelijoiden vapaassa käytössä.

Kaikilla pääkaupunkiseudun  kampuksilla opiskelijoiden käytössä on myös langaton verkko.  Aalto-yliopisto on hankkinut opiskelijoille ja henkilökunnalle kampuslisenssejä useista ohjelmistoista. Opiskelijat voivat ladata näitä ohjelmistoja myös kotikoneilleen.

Opiskelijoiden käytössä on Aallon sähköposti ja kalenteri sekä erilaisia wikipalveluja kuten studentwiki ja blogs. Studentwiki soveltuu  yhteistyöhön, tiedottamiseen ja muihin ryhmätyön tarpeisiin.  Aallon opiskelija voi perustaa oman  blogin blogs.aalto.fi:hin. Näihin ja moniin muihin kirjaudutaan samoilla aalto-tunnuksilla.

Jokaisella kampuksella on IT-palvelupiste, joka vastaa opiskelijoiden tiedusteluihin ja auttaa ongelmatilanteissa. Palvelupisteeseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti sen aukioloaikana.

Lisätietoa opiskelijan Into-portaalista (into.aalto.fi)

Into

Into on portaali Aallon opiskelijoille opiskeluun, yliopistoon ja sen palveluihin liittyvään tietoon. Sieltä löytyy tietoa esimerkiksi tutkintojen rakenteesta, ohjeet opiskelun käytäntöihin, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, valmistumiseen ja vaihto-opiskeluun. Myös  Aalto-yliopiston uutiset ja tapahtumat löytyvät Intosta.

Into-portaaliin (into.aalto.fi)

WebOodi

WebOodista löytyvät opetusohjelmaan kuuluvat kurssit ja niiden viralliset kurssikuvaukset.WebOodissa myös ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Lisäksi siellä voi suunnitella omia opintoja sekä antaa palautetta suoritetuista kursseista.

WebOodi-palveluun (oodi.aalto.fi)

MyCourses

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille päivittäiseen kurssityöskentelyyn tarkoitettu oppimisympäristö. MyCourses-ympäristöstä löytyvät muun muassa käyttäjän omat tiedostot, kurssihaut, ilmoitukset tapahtumista (palautuspäivät, luennot jne.) sekä näkymä omaan kalenteriin.
Kurssityötiloista löytyvät kurssien kalenterit sekä keskusteluryhmät.

MyCourses-portaaliin (mycourses.aalto.fi)
 

Kirjastopalvelut

Aalto-yliopiston oppimiskeskus tarjoaa opiskelua ja tutkimusta tukevia monipuolisia kirjasto- ja tietopalveluja. Meiltä löydät myös inspiroivia tiloja oppimiseen ja erilaisiin kohtaamisiin sekä viihtyisän kahvilan.

Alvar Aallon suunnittelema ja vuonna 1970 valmistunut rakennus, nykyinen Harald Herlin -oppimikeskus,  on saanut uuden modernin ilmeen vuonna 2016.

Lisätietoa Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen kirjastopalveluista (into.aalto.fi)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 21.12.2017.