Opiskelijaelämää

Haluamme innostaa opiskelijoitamme oppimaan, viihtymään, rikkomaan rajojansa ja ottamaan osaa paremman maailman rakentamiseen. Kannustamme opiskelijoitamme toteuttamaan unelmiaan ja saavuttamaan tavoitteensa opinnoissa ja työelämässä.

Ylioppilaskunta ja opiskelijajärjestöt

Aalto-yliopiston noin 15 000 opiskelijan ja yli tuhannen ensimmäistä vuottaan aloittavan aaltolaisen joukossa ei tarvitse jäädä yksin.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on noin 15 000 jäsenen palvelu- ja etujärjestö. Ylioppilaskunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty ylioppilaskunta-asetuksessa.

AYY:n jäseniä ovat kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa Aalto-yliopistossa. Tohtoriksi opiskelevat ja vaihto-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

AYY:n alla toimii lukuisia opiskelijajärjestöjä ja -yhteisöjä, kuten ainejärjestöjä, jaostoja, kiltoja ja harrastekerhoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on lisäksi oma yhdistyksensä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY), ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoilla vastaavasti Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry. Teknillisten korkeakoulujen (SCI, ENG, ELEC ja CHEM) opiskelijoiden teekkarikulttuuria edistävät puolestaan AYY:n teekkarikillat.

Asuminen

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö vuokraavat opiskelijoille kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) omistaa Helsingissä ja Espoossa noin 2500 asuntoa, joita kaikki Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuvat ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksavat voivat hakea.  Asunnot ovat soluasuntoja, yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä. Kaikkien asuntojen hintaan kuuluu vesi ja internet-yhteys. Asunnot eivät ole kalustettuja. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat etusijalla joihinkin AYY:n asuntoihin hakiessaan. Näin AYY haluaa varmistaa, että mahdollisimman moni uusi opiskelija pääsisi heti lukuvuoden alusta opintoihin kiinni.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) vuokraa asuntoja päätoimisille opiskelijoille. HOAS:lla on erityyppisiä opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla: soluja, yksiöitä, perheasuntoja, kaveriasuntoja ja pienkaksioita. Vuokra sisältää yleensä laajakaistayhteyden, veden sekä sähkön.

AYY ja HOAS eivät pysty tarjoamaan opiskelija-asuntoa läheskään kaikille asuntoa hakeville.  Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytäminen on vaikeaa. Erityisen haastavaa se on syyslukukauden alussa. Asuntohakemus kannattaakin  jättää useampaan kohteeseen hyvissä ajoin ennen lukukauden alkua.
 

Terveys

Opiskelijoille on tarjolla useita fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevia palveluita eri kampuksilla.

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat käyttää YTHS:n  palveluita maksettuaan terveydenhoitomaksun ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Kaikki yleisterveyden ja mielenterveyden käynnit, sisältäen erikoislääkäri-, fysioterapia- ja ryhmäkäynnit, ovat opiskelijalle maksuttomia. Myös suuhygienistien vastaanotot ovat maksuttomia. Opiskelijat maksavat käyntimaksun ainoastaan hammaslääkärivastaanotoista. Ensimmäinen hammaslääkärin tekemä tarkastus on opiskelijalle kuitenkin maksuton.

YTHS kutsuu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä sekä tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. YTHS ei tarjoa päivystyspalveluja. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin opiskelijat voivat käyttää oman asuinkuntansa terveydenhuoltopalveluita.

YTHS:n terveydenhoitoasemat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat Töölössä, Otaniemessä ja Viikissä.

Opintopsykologien ja korkeakoulupastorien palvelut 

Aalto-yliopiston kampuksilla Otaniemessä, Töölössä ja Arabianrannassa on mahdollisuus käyttää opintopsykologien ja korkeakoulupastorien palveluita.

Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesäätelyyn, stressin hallintaan sekä opiskelukykyyn liittyvissä haasteissa.  Keskustelut ovat luottamuksellisia ja tarkoituksena on pohtia yhdessä opiskelijan esille tuomaa ongelmaa tai tilannetta ja miettiä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Opintopsykologit tukevat opiskelijan kehitystä ja ovat mukana kehittämässä koko yliopiston tasolla oppimiskeskeisempää opetuskulttuuria. Keskeisiä toimintamuotoja ovat yksilö- ja ryhmäohjaus ja monenlainen opetuksen kehittäminen.

Korkeakoulupastorit ovat käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten uskonnosta riippumatta.  Korkeakoulupastoreilla on vaitiolovelvollisuus ja heidän kanssaan voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavista kysymyksistä.

Nyyti r.y. - opiskelijoiden tukikeskus

Nyyti edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä. 
Opiskelijoiden tukikeskuksen toiminnasta lisätietoja Nyyti ry:n verkkosivuilla.

Liikunta

Unisport

Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden liikuntapalvelut tuottaa UniSport. UniSport on yliopistolaisten oma liikuntakeskus kuudella kampuksella Espoossa ja Helsingissä.

Tarjolla on laaja valikoima lajeja sekä tiloja monenlaiseen yksilö- ja joukkueliikuntaan. Aktiivisen liikkujan paras treenikaveri on UniSportin kausikortti, jonka opiskelijat voivat hankkia edulliseen opiskelijahintaan.

Kausikortilla opiskelijat pääsevät kuntosalille niin usein kuin haluavat. Kausikortilla  voi myös osallistua ryhmäliikuntaan sekä ohjatuille ja yleisille palloiluvuoroille ja -klinikoille. Kausikortti käy kaikilla kuudella kampuksella.

Yliopistolaisena opiskelijat saavat alennusta myös kursseista ja yksilöpalveluista, kuten hieronnasta ja harjoitusohjelmista. Lisäksi Aalto-yliopiston opiskelijat voivat varata liikuntatiloja käyttöönsä alennettuun hintaan.

UniSport on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen erillislaitos. Opiskelijoilla on mahdollisuus liikkua Aalto-yliopiston Töölön ja Otaniemen liikuntakeskusten lisäksi Helsingin yliopiston keskustakampuksen, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampusten liikuntakeskuksissa.

AYY:n liikuntapalvelut

Myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY järjestää erilaisia liikuntatapahtumia. AYY:ssä toimii noin 60 eri lajeihin erikoistunutta liikuntayhdistystä.

Aalto First Year Experience

Aalto First Year Experience toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi. AFYE:n tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon ja näyttää heille minkälaisia ihmisiä, laitoksia, mahdollisuuksia ja ohjelmia yliopistomme tarjoaa.

Aalto First Year Experience tutustuttaa opiskelijat erilaisiin Aallon tarjoamiin mahdollisuuksiin tieteenalarajoihin takertumatta. AFYE sitouttaa uuden opiskelijan opiskeluun, Aalto-yhteisöön ja omaan alaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. AFYE inspiroi, innostaa ja tekee yliopistoa tutuksi tarjoamalla väläyksiä niistä kokonaisuuksista, mahdollisuuksista ja ihmisistä, joista Aalto-yliopisto koostuu.

Uuden opiskelijan ensimmäinen vuosi alkaa alakohtaisella orientaatiolla syksyn alussa. Koulujen orientaatiot ja tutortoiminta ovat osa AFYE:ä. Aalto-yliopisto viettää lukuvuoden avajaisia syyskuun alussa. Opintojen alkamisesta ja orientaation aikatauluista lähetetään lisätietoa opiskelemaan hyväksytyille.

Aalto First Year Experience järjestää lisäksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä tiedottaa pitkin vuotta uutta opiskelijaa koskevista mahdollisuuksista.

Tutustu AFYE:ään opiskelijan Into-portaalissa tai facebook-sivuilla.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 24.11.2016.