Tietoa työelämään sijoittumisesta

Tälle sivulle on koottu tietoa opiskelijoiden kesäharjoittelusta, Aalto-yliopiston opiskelijoiden työmarkkinatilanteesta valmistumishetkellä sekä urakehityksestä. Lisäksi keräämme tietoa palkkasuosituksista ja muista työllistymiseen liittyvistä selvityksistä.

Aalto-yliopisto, tietoa työelämään sijoittumisesta


Opiskelijat kesäharjoittelussa

Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Ekonomit keräävät tietoa opiskelijajäsenten kesätöistä, palkoista ja mm. työssä hankituista taidoista.

Työskentely kandidaatin opintojen aikana

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kysely tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Vastavalmistuneiden maistereiden työelämätilanne

Opiskelijat vastaavat kyselyyn maisteriksi valmistuessaan. Kysely toteutetaan vuosittain yhteistyössä TEKin ja Suomen Ekonomien kanssa.

Uraseurantakyselyt - maisterit ja tohtorit työelämässä

Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa maistereiden ja tohtoreiden työllistymisen laatuun ja
tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä uraseurantakyselyillä. Uraseurantakyselyt toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkostossa. Uraraseurantakyselyn rekisteriseloste.
 

Viisi vuotta maisteriksi valmistumisesta

Maisterien uraseuranta viisi vuotta valmistumisen jälkeen parillisina vuosina

 Kaksi-kolme vuotta tohtoriksi valmistumisesta 

 Tohtorien uraseuranta 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen parittomina vuosina

Muita työllistymiseen liittyviä tutkimuksia

Aarresaari-verkosto

Ulkopuolisten yritysten kanssa tehtävät tutkimukset

Työllisyyskatsauksia

Linkkejä ammattiliittojen sivuille, joissa tietoa myös palkka-asioista

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.01.2017.