Tietoa työelämään sijoittumisesta

Tälle sivulle on koottu tietoa Aalto-yliopiston opiskelijoiden työmarkkinatilanteesta valmistumishetkellä sekä urakehityksestä. Lisäksi keräämme tietoa palkkasuosituksista ja muista työllistymiseen liittyvistä selvityksistä.

Aalto-yliopisto, tietoa työelämään sijoittumisesta


Opiskelijoiden kesätyöt ja harjoittelut

Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Ekonomit keräävät tietoa opiskelijajäsenten kesätöistä, palkoista ja mm. työssä hankituista taidoista.

 

Työskentely kandidaatin opintojen aikana

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kysely tehdään kaksi kertaa vuodessa.

 

Vastavalmistuneiden maistereiden työelämätilanne

Opiskelijat vastaavat kyselyyn maisteriksi valmistuessaan. Kysely toteutetaan vuosittain yhteistyössä TEKin ja Suomen Ekonomien kanssa.

 

Uraseurantakyselyt - maisterit ja tohtorit työelämässä

Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa maistereiden ja tohtoreiden työllistymisen laatuun ja
tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä uraseurantakyselyillä. Uraseurantakyselyt toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkostossa. Uraraseurantakyselyn rekisteriseloste.
 

Maisterin uraseuranta

Maisterien uraseuranta viisi vuotta valmistumisen jälkeen

 

5vuotta.PNG

 

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden viimeisimmässä uraseurantakyselyssä tarkastellaan vuonna 2011 tekniikan korkeakouluista valmistuneiden maistereiden sijoittumista työelämään sekä tilannetta viisi vuotta myöhemmin syksyllä 2016.

Uraseurantakyselyt toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten sijoittumisen seurantaa. Lue lisää Aarresaari-verkostosta, josta löytyy viimeisimmän uraseurantakyselyn valtakunnalliset tulokset.

Alta löydät keskeisimpiä tuloksia vuonna 2011 valmistuneiden uraseurantakyselystä.

 

Diplomi-insinöörit tyytyväisiä tutkintoonsa

 

Vastaajien mukaan nykyisessä työssä tärkeitä tietoja ja taitoja, joita yliopisto-opiskelu kehitti muun muassa seuraavia osa-alueita:

Diplomit_tyytyväisiäPNG.PNG

 

Aarresaari-verkoston valtakunnallisessa yliopistovertailussa Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneet diplomi-insinöörit olivat tyytyväisimpiä tutkintoonsa oman työuran kannalta.

 

Tyytyväisyys_tsek.PNG

Diplomi-insinöörit työllistyvät suuriin ja keskisuuriin yrityksiin

 

Työtilanne.PNG

 

Työttömänä valmistumishetkellä olleet aloittivat työn keskimäärin noin kuuden kuukauden kuluttua valmistumisesta.

 

Työnantajasektori.PNG

 

Yrityksen koko.PNG

 

Maantiede.PNG

 

Diplomi-insinööri työskentelee suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä ja konsulttina

 

Työtehtävien_luonne.PNG

 

 

Diplomi-insinööri saa hyvää palkkaa

 

Bruttopalkka.PNG

 

 

Kaksi-kolme vuotta tohtoriksi valmistumisesta 

 Tohtorien uraseuranta 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen

Muita työllistymiseen liittyviä tutkimuksia

 

 

  • Aarresaari-verkosto

Ulkopuolisten yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät tutkimukset

 

Linkkejä ammattiliittojen sivuille, joissa tietoa myös palkka-asioista

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.05.2018.