Tietoa opiskelusta

Aalto-yliopistossa saat korkeinta tekniikan, talouden tai taideteollisen alan opetusta. Innostavan ilmapiirin taustalla on opiskelijakeskeinen, intohimoiseen uuden oppimiseen, luovuuteen ja kriittisyyteen kannustava kulttuuri.

Eri alojen asiantuntemuksen yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia: perinteisten vaihtoehtojen lisäksi opiskelija voi rakentaa henkilökohtaisen opiskelukokonaisuuden omien uratavoitteidensa ja kiinnostustensa pohjalta.

Aalto-yliopistosta valmistutaan kauppatieteiden ja taiteen kandidaateiksi tai maistereiksi, tekniikan kandidaateiksi tai diplomi-insinööreiksi, arkkitehdeiksi ja maisema-arkkitehdeiksi. Valmistuneet työllistyvät erityyppisiin, vaativiin asiantuntijatehtäviin tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden aloille.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 23.11.2016.