Avoin tiede ja tutkimus

Avoimuudella yliopisto lisää tutkimuksen tieteellistä vaikuttavuutta, nopeuttaa innovaatioiden luomista, mahdollistaa tieteellisen tutkimuksen läpinäkyvyyden sekä varmistaa tutkimuksen käytettävyyden globaalien ongelmien ratkaisemisessa

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittäminen Aallossa on avoin prosessi, johon toivotaan koko yliopistoyhteisön osallistumista.

Aalto-yliopisto pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen tieteeseen ja vaikuttavuuteen. Tässä keskeinen työkalu on avoin tiede ja tutkimus, ja avoin data, sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Tuija Pulkkinen.

Mitä avoin tie­de ja tutkimus on?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen ja opinnäytteiden, kuten väitöskirjojen, avoin julkaiseminen, tutkimusdatan julkaiseminen siten että tutkimusdataan voidaan viitata kuten muihinkin julkaisuihin, sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ja  tietokoneohjelmien avoin julkaiseminen ovat avoimeen tieteen muotoja.

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita. 

maxresdefaul_top.png

 

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, johon Aalto-yliopisto osallistuu monin eri tavoin. Hankkeen tavoitteena on Suomen nostaminen tieteen ja tutkimuksen avoimuuden kärkimaaksi.

Avoimuus Aalto-yliopiston tavoitteena


Open-Access-logo_350.png

Aalto-yliopisto toteuttaa avoimen tieteen tavoitteita huolehtien siitä, että tutkimustuloksien avulla saavutetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta myös yritystoiminnan avulla. Aalto-yliopiston immateriaalioikeudellisessa ohjeistuksessa huomioidaan sekä immateriaalisen omaisuuden suojaaminen että avoimen tieteen tavoitteet tutkimustulosten saatavuudelle.
Aalto-yliopisto on sitoutunut avoimen julkaisemisen periaatteisiin rehtorin päätöksellä Avoin julkaiseminen Aalto-yliopistossa.

OpenAIRE-Logo1_smallest.png

 

Aallossa edellytetään tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista Aaltodoc-julkaisuarkistoon kustannussopimusten sallimassa muodossa. Aaltodoc-julkaisuarkistoon tallennettujen julkaisujen metadata siirtyy osaksi OpenAIRE hankkeen keräämää tietoa avoimesta tieteestä EU:ssa. OpenAIRE on EU:n avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuuri.

 

Yliopistossa tuotetut opinnäytteet, erityisesti väitöskirjat, julkaistaan avoimesti. Yliopisto suosittelee myös avoimien menetelmien ja ohjelmistojen käyttöä ja kehittämistä tutkimuksessa.

Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikka määrittelee julkisella rahoituksella luodun tutkimusdatan avaamisen periaatteet, jotta voidaan varmistaa laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja saavuttaa Aalto-yliopiston strategiset tavoitteet. Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikka (pdf).

Ohjeita ja tukea tutkijalle

Open Access -oppaasta Aalto-yliopiston kirjaston sivuilla löydät tukea avoimeen julkaisemiseen Aallossa

Lue lisää avoimesta tieteellisestä julkaisemisesta ja mm. tutkimusta rahoittavien tahojen avoimen julkaisemisen vaatimuksista. 

Aalto-yliopisto mahdollistaa avoimen opetuksen Open Learning -alustalla (openlearning.aalto.fi).  
Avoin julkaiseminen on lähtökohta MyCourses -oppimisalustalla (mycourses.aalto.fi). 

Tutkimukseen perustuvien opetusmateriaalien avoin saatavuus lisää osaltaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 02.11.2016.