Magazineen luotetaan, kertoo lukijatutkimus

Aallon sidosryhmälehden lukijoiden näkemyksiä lehdestä selvitettiin lukijatutkimuksessa.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus loka-marraskuussa 2015, ja se tehtiin nyt toista kertaa. Ensimmäinen lukijatutkimus toteutettiin vuonna 2012. Nyt tarkasteltiin numeroa 14, jonka teemana on terveysteknologia ja painosmäärä 31 000 kappaletta.

Tutkimuksen mukaan lehden lukeminen vastaa normaalia ammatti- tai sidosryhmälehden lukemista. Lehti muistetaan erittäin hyvin ja aiempaa paremmin: 87 % vastaajista muistaa saaneensa lehden.

Lehden lukemiseen käytetään aikaa keskimäärin 22 minuuttia, mikä on hyvä tulos verrattuna sidosryhmälehtiin yleensä.

Lukijoiden mielestä lehden ensisijaisina tehtävinä on avata näkymää Aalto-yliopistoon (30 % vastaajista) ja kertoa uusista tutkimustuloksista (27 %). Merkittävinä tehtävinä nähtiin myös Aalto-yliopiston yhteisöllisyyden rakentaminen ja yliopiston vaikuttavuudesta kertominen.

Lehden artikkeleita pidetään asiantuntevina ja sisältöä luotettavana (77–78 %). Nykyistä enemmän toivotaan juttuja yliopiston tutkimustuloksista sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aiheista.

Lehteä lukeneista tai selanneista vastaajista 38 % pitää lehteä hyödyllisenä. Täysin hyödyttömänä sitä pitää vastanneista 8 %, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2012 (19 %). Lehti koetaan hyödylliseksi, koska se pitää lukijan ajan tasalla Aalto-yliopistosta, kertoo tutkimuksesta ja projekteista ja tarjoaa uutta tietoa. Lehden kaksikielisyys toimii tutkimuksen mukaan melko hyvin.

Lukijat tuntuvat yhä arvostavan painotuotetta: yli puolet ilmoitti haluavansa lukea lehden painettuna, ja 31 % vastaajista halusi lukea lehden sekä painettuna että digitaalisessa muodossa. Pelkästään digitaalisena sen haluaa lukea vain 10 % vastanneista. Painetun lehden arvostus oli nyt suurempi kuin vuonna 2012.

Kyselyyn vastanneita yli 400

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin nettikyselynä ja valtaosin suomeksi. Kyselyyn saattoi vastata lyhennettynä myös englanniksi.

Pääkohderyhmänä oli Magazinen lukijakunnan suurin ryhmä, alumnit, joista poimittiin satunnaisotannalla yhteensä 4 900 vastaanottajaa. Kyselyyn vastasi 453 henkilöä, kun tavoitteena oli 300 vastaajaa. Valtaosa vastanneista oli miehiä (70 %) ja TKK:n alumneja (60 %).

Vastaajien ikäjakauma oli tasainen: alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Valtaosa vastanneista (72 %) on mukana työelämässä ja työskentelee asiantuntija- tai johtotehtävissä (65 %).

Tutkimukseen osallistuneiden kesken järjestettiin arvonta, jonka palkinnot on toimitettu voittajille.

Aalto-yliopiston viestintäpalvelut kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita arvokkaasta palautteesta. Lukijatutkimuksen tuloksia hyödynnetään lehden kehittämisessä.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.05.2016.