Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Janne Sorsa

2017-09-15 12:00:00 2017-09-15 23:59:55 Europe/Helsinki Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Janne Sorsa Väitöskirjan nimi on: Optimization models and numerical algorithms for an elevator group control system http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e750cf614a8b1a50cf11e7b6a8b571c3b87b117b11 Otakaari 1, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Optimization models and numerical algorithms for an elevator group control system

15.09.2017 / 12:00
Sali M1, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Janne Sorsa väittelee perjantaina 15.9.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Optimization models and numerical algorithms for an elevator group control system" tutkittiin yksi- ja kaksikoristen hissien ryhmäohjauksen matemaattisia optimointimalleja sekä numeerisia algoritmeja näiden ratkaisemiseksi. Optimointiin perustuvalla ryhmäohjauksella voidaan parantaa hissiryhmän suorituskykyä ja matkustajien palvelutasoa sekä vähentää korkeissa rakennuksissa tarvittavien hissikuilujen lukumäärää.

Urbaanin legendan mukaan hissimatkustajien pitkät odotusajat ratkaistiin asentamalla hissiauloihin peilejä. Moderneissa hissien ohjausjärjestelmissä matkustajien antamien kutsujen palvelu mallinnetaan matemaattisilla optimointimalleilla, joissa minimoidaan tyypillisesti matkustajien palvelutasoa, esimerkiksi odotus- tai matkustusaikaa. Optimointimallin numeerinen ratkaisu reaaliajassa on haastavaa, koska ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti kutsujen lukumäärän mukaan.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin kaksikoristen hissien ja kohdekerrosohjauksen malleja, jotka ovat uusia hissituotteita korkeisiin rakennuksiin. Kaksikorisessa hississä on kaksi hissikoria päällekkäin kiinnitettynä toisiinsa. Kohdekerrosohjauksessa matkustajat antavat kohdekerroksensa jo hissiaulassa. Hissien ohjausjärjestelmän reaaliajassa tapahtuvaan optimointiin toteutettiin luonnonvalintaa jäljittelevä geneettinen algoritmi. Tähän perustui ensimmäisenä maailmassa toimitettu kaksikoristen hissien kohdekerrosohjausjärjestelmä. Optimoinnilla voidaan parantaa matkustajien palvelutasoa merkittävästi verrattuna perinteisiin järjestelmiin. Parhaimmillaan optimoinnin vaikutus vastaa yhden hissin lisäämistä. Kehitettyjä malleja ja algoritmeja voidaan laajentaa uusille hissituotteille, kuten monikorisille hissijärjestelmille. Toisaalta tutkitut uudet mallinnusperiaatteet voivat tehdä matkustajien palvelutasosta yhä paremman ja luotettavamman tulevaisuudessa.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Sandor Markon, Kobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology, Japani

Kustos: professori Harri Ehtamo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7539-6