Väitös tietotekniikan alalta, DI Teemu Sirkiä

2017-09-22 12:00:00 2017-09-22 23:59:43 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Teemu Sirkiä Väitöskirjan nimi on: Creating, Tailoring, and Distributing Program Animations – Supporting the Production Process of Interactive Learning Content http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7519de47ada5c519d11e7b5af590653f9374a374a Konemiehentie 2, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Creating, Tailoring, and Distributing Program Animations – Supporting the Production Process of Interactive Learning Content

22.09.2017 / 12:00
Sali T2, Konemiehentie 2, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Teemu Sirkiä väittelee perjantaina 22.9.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "Creating, Tailoring, and Distributing Program Animations – Supporting the Production Process of Interactive Learning Content" tutkittiin interaktiivisen oppimateriaalin luomista ja käyttämistä osana ohjelmoinnin peruskurssin oppimateriaalia tarkoitusta varten luoduilla teknologioilla. Opiskelijat käyttivät vapaaehtoisesti kurssin ajan kurssille lisättyjä ohjelmien suoritusanimaatioita, mikä kertoo niiden hyödyllisyydestä. Lisäksi alustavien tuloksien perusteella suoritusanimaatioiden käyttöä voidaan tehostaa lisäämällä niihin pedagogisia tavoitteita korostavia selitetekstejä.

 

Kehittyneet web-teknologiat mahdollistavat nykyään monipuolisten interaktiivisten oppimateriaalien tuottamisen. Väitöskirjassa tutkitaan ohjelmoinnin opettamiseen käytettyjen suoritusanimaatioiden tuottamista ja käyttöä ohjelmoinnin peruskurssilla. Suoritusanimaatioita liitettiin osaksi ohjelmointikurssin verkkomateriaalia niin, että opiskelijat pystyivät katsomaan niitä halutessaan samalla, kun lukevat materiaalista aihetta käsittelevää tekstiä. Keräämällä lokitietoja oppimateriaalin käytöstä kyettiin selvittämään, että suurin osa kurssilaisista ja etenkin aloittelijoista käytti näitä ohjelman suoritusta kuvaavia animaatioita vapaaehtoisesti läpi kurssin, mikä osittaa, että animaatiot koettiin hyödyllisiksi, sillä animaatioiden katsomisesta ei saanut esimerkiksi lisäpisteitä. Väitöskirjassa kehitettiin myös keino muokata ja tuoda kuhunkin animaatioon liittyviä pedagogisia tavoitteita opiskelijoille näkyväksi mm. nuolin ja selitetekstein. Tätä menetelmää voidaan hyödyntää laajemmin muissakin vastaavan kaltaisissa animaatioissa. Alustavien tuloksien perusteella opiskelijat katsovat tällaisia selitetekstejä sisältäviä animaatioita huolellisemmin ja kiinnittävät selityksiin huomiota, mikä voi parantaa multimediaoppimiseen liittyvien teorioidenkin pohjalta oppimista.

Väitöskirjan kolmas teema liittyy interaktiivisen oppimateriaalin jakamiseen erilaisiin oppimisympäristöihin. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin älykäs interaktiivista oppimateriaalia jakava palvelin, jonka rajapintoja hyödyntämällä sama interaktiivinen sisältö voidaan ottaa osaksi eri oppimisympäristöjä niin, että varsinaiseen sisältöön ei tarvitse tehdä oppimisympäristökohtaisia muutoksia, vaan palvelin huolehtii sisällön teknisestä sovittamisesta eri alustoille. Tällainen menettely helpottaa merkittävästi interaktiivisen oppimateriaalin kehittämistä ja jakelua, koska kehittäjä voi keskittyä pelkästään sisällön tuottamiseen ilman tarvetta miettiä integraatioon liittyviä haasteita. Hyödyntämällä väitöskirjassa esiteltyjä työkaluja opettajat voivat kehittäjien avustuksella laatia aiempaa parempia interaktiivisia animaatioita sekä hyödyntää helpommin myös muiden tuottamia interaktiivisia elementtejä osana oppimateriaaleja. Tuomalla juuri kyseiseen kurssiin liittyvän pedagogisen näkökulman osaksi animaatiota opiskelijoiden on helpompi ymmärtää, miten animaatio liittyy kurssiin ja mitä animaatiosta on tarkoitus oppia.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Adjunct Professor Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto

Kustos: professori Lauri Malmi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos