Väitös lääketieteellisen tekniikan ja biofysiikan alalta, PsM Anni Nora

2017-06-21 12:00:00 2017-06-21 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös lääketieteellisen tekniikan ja biofysiikan alalta, PsM Anni Nora Väitöskirjan nimi on: Cortical sequence for processing and learning spoken word forms http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e733c9e756f22a33c911e793a71bfc0459bdd5bdd5 Otakaari 3, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Cortical sequence for processing and learning spoken word forms

21.06.2017 / 12:00
salissa F239a, Otakaari 3, 02150, Espoo, FI

Psykologian maisteri Anni Nora väittelee keskiviikkona 21.6.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa F239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa "Cortical sequence for processing and learning spoken word forms" tutkittiin puhuttujen sanojen käsittelyyn ja ymmärtämiseen sekä uusien sanamuotojen oppimiseen liittyvää aivokuoren toimintaa magnetoenkefalografian avulla.

Puhuttu kieli on ihmisille erityislaatuista verrattuna muihin ääniin. Omaksumme myös uusia sanoja hyvin nopeasti ja vaivatta, erityisesti lapsuudessa. Ei kuitenkaan tarkkaan tiedetä, miten puhuttujen sanojen käsittely aivoissa mahdollisesti eroaa muiden äänten käsittelystä, tai toimivatko lasten ja aikuisten aivot eri tavoin uusia sanoja ja uutta kieltä opittaessa. Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan tässä väitöskirjassa. Puhuttujen sanojen käsittelyyn ja uusien sanamuotojen oppimiseen liittyvää aivokuoren toimintaa mitattiin magnetoenkefalografialla (MEG), joka mahdollistaa kuuloärsykkeiden synnyttämän aivotoiminnan tarkan ajallisen seurannan. Puhuttujen sanojen ja merkitykseltään vastaavien ympäristöäänten vertailu koneoppimismenetelmien avulla osoitti, että kuuloaivokuori seuraa erityisesti puheen etenemistä ajassa tarkasti ja muuntaa reaaliajassa puheen akustisia piirteitä kielellisiksi edustuksiksi. Aikuisten ja lasten vertailu uusien sanamuotojen ja vieraan kielen oppimisessa osoitti, että aikuisilla nähdään vasemman ohimolohkon ja otsalohkon toiminnan muutoksia, jotka heijastavat muistijälkien muodostumista yksittäisille uusille sanamuodoille sekä niiden artikuloinnin oppimista. Lapsilla uusien äänteiden ja äänneyhdistelmien käsittely sen sijaan ei vielä ole rajoittunut vasemman aivopuoliskon perinteisille kielenkäsittelyn ydinalueille, ja siinä tapahtuu mahdollisesti nopeitakin muutoksia heidän altistuessaan uusille äänteille ja äänneyhdistelmille. Väitöskirjan tulokset paljastavat puheen käsittelyn aivoissa olevan erityislaatuista, sekä kertovat ihmisaivojen luontaisesta taipumuksesta oppia puhuttua kieltä ja erikoistua kielelliseen ympäristöönsä.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Kate Watkins, University of Oxford, UK

Kustos: professori Riitta Salmelin, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7461-0