Väitös lääketieteellisen tekniikan alalta, DI Tuomas Mutanen

2018-01-12 12:00:00 2018-01-12 23:59:58 Europe/Helsinki Väitös lääketieteellisen tekniikan alalta, DI Tuomas Mutanen Väitöskirjan nimi on: Advances in detecting neuronal EEG signals during electromagnetic brain stimulation http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7e6eb79af2924e6eb11e7b2e695e2979bf2e4f2e4 Otakaari 3, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Advances in detecting neuronal EEG signals during electromagnetic brain stimulation

12.01.2018 / 12:00
Luentosali F239a, Otakaari 3, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Tuomas Mutanen väittelee perjantaina 12.1.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa  F239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa "Advances in detecting neuronal EEG signals during electromagnetic brain stimulation" esitellään uusia mittaus- ja analyysimenetelmiä, jotka mahdollistavat aikaisempaa luotettavamman aivovasteiden määrittämisen sähkömagneettisen aivostimulaation aikana.

Sähkömagneettinen aivostimulaatio mahdollistaa aivokuoren toistettavan ja hallitun aktivoinnin. Yhdistämällä aivostimulaatio samanaikaiseen aivosähkökäyrämittaukseen voidaan sekä suoraan säädellä että mitata eri aivokuorialueiden aktiivisuutta. Tämän mittausasetelman avulla voidaan tutkia esimerkiksi eri aivoalueiden välistä viestintää tai aivoissa havaittavien sähköisten värähtelyjen toiminnallista merkitystä. Kyseisen mittausmenetelmän suorittaminen on kuitenkin teknisesti hankalaa, koska aivostimulaatioon käytettävät sähkömagneettiset kentät aiheuttavat herkästi suuria häiriötä aivosähkökäyrissä. 

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin uusia mittaus- ja analyysimenetelmiä, jotka parantavat yhdistetyn sähkömagneettisen aivostimulaation ja aivosähkökäyrämittauksen luotettavuutta. Väitöskirjassa kartoitettiin keinoja, joilla häiriöitä voidaan välttää jo mittaustilanteessa. Lisäksi työ esittelee useita matemaattisia menetelmiä, joilla voidaan poistaa tehokkaasti kohinaa ja erilaisia häiriöitä mitatusta aineistosta. Väitöksessä myös ehdotetaan uusia analyysitapoja määrittää stimulaation aikaansaamia välittömiä muutoksia aivotoiminnassa. Edellä mainitut ratkaisut mahdollistavat tulevaisuudessa aikaisempaa käyttökelpoisemman yhdistetyn sähkömagneettisen aivostimulaation ja aivosähkökäyrämittauksen käytön eri aivoalueiden ja kognitiivisten prosessien tutkimuksessa.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Professor Fabio Babiloni, University of Rome Sapienza, Italia

Kustos: Professori Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7773-4