Väitös tietotekniikan alalta, DI Markku Laine

2018-01-26 12:00:00 2018-01-26 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Markku Laine Web-sovellusten kehitystä yhdellä ohjelmointikielellä http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7f1efea2485aaf1ef11e7b9ded91175781e521e52 Konemiehentie 2, 02150, Espoo

Web-sovellusten kehitystä yhdellä ohjelmointikielellä

26.01.2018 / 12:00
Luentosali T2, Konemiehentie 2, 02150, Espoo, FI

DI Markku Laine väittelee perjantaina 26.1.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Unified Web Application Development: A Declarative Approach to Empower End-User Developers" tutkittiin erilaisia lähestymistapoja, jotka mahdollistavat koko web-sovelluksen toteuttamisen yhtä ohjelmointikieltä käyttäen. Työn päätuloksena esiteltiin uusi HTML-pohjainen lähestymistapa edesauttamaan käyttäjäkehittäjien web-sovelluskehitystä.

Web-sovellusten toteuttaminen perinteisin menetelmin on hankalaa ja aikaa vievää sekä vaatii useiden eri ohjelmointikielien, -tyylien ja -ympäristöjen vahvaa osaamista. Esimerkiksi perinteistä kolmikerrosarkkitehtuuria noudattavassa web-sovelluksessa jokainen kerros (esitys, logiikka ja tieto) on tyypillisesti toteutettu eri ohjelmointikieltä käyttäen. Näiden kerroskohtaisten eroavaisuuksien johdosta web-sovellukset yleensä toteutetaankin usean asiantuntijan (ammattiohjelmoijan) toimesta.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin, miten yhtenäistää web-sovelluskehitystä, ja näin ollen mahdollistaa koko web-sovelluksen toteuttaminen yhden henkilön toimesta vain yhtä ohjelmointikieltä käyttäen. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että yhtenäiseen web-sovelluskehitykseen on olemassa useita eri ohjelmointikieliin perustuvia lähestymistapoja, jotka voidaan luokitella kolmeen ryhmään: esityskeskeiset, logiikkakeskeiset ja tietokeskeiset lähestymistavat. Työn päätuloksena kehitetty uusi esityskeskeinen lähestymistapa puolestaan osoittaa, että myös korkeantason (X)HTML- ja CSS-kieliä voidaan laajentaa kattamaan kaikki web-sovelluksen kerrokset. Kehitetty lähestymistapa soveltuu erityisesti käyttäjäkehittäjille (amatööriohjelmoijille) ja laajentaa heidän web-sovelluskehitysmahdollisuuksiaan.

Saadut tulokset ovat ensisijaisesti hyödyksi tulevaisuuden käyttäjäkehittäjille suunnattujen lähestymistapojen, kielien ja työkalujen suunnittelussa sekä lisäävät yleistä tietämystä yhtenäisen web-sovelluskehityksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittelijä: professori Tommi Mikkonen, Helsingin yliopisto

Kustos: professori Petri Vuorimaa, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos