Väitös mediatekniikan alalta, DI Antti Kuusinen

2016-09-02 12:00:00 2016-09-02 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös mediatekniikan alalta, DI Antti Kuusinen Väitöskirjan nimi on: Multidimensional perception of concert hall acoustics: Studies with the loudspeaker orchestra http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e637a99668466037a911e6a01a1971146846134613 Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Multidimensional perception of concert hall acoustics: Studies with the loudspeaker orchestra

02.09.2016 / 12:00
salissa AS1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Antti Kuusinen väittelee perjantaina 2.9.2016 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa AS1, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjassa Multidimensional perception of concert hall acoustics: Studies with the loudspeaker orchestra tutkittiin moniulotteista kuuntelukokemusta ja orkesterin etäisyyden havaitsemista konserttisaleissa aistinvaraisilla tutkimusmenetelmillä käyttäen hyväksi tilaäänen äänitys- ja toistotekniikoita.

Konserttisalit ovat keskeinen osa länsimaista musiikkikulttuuria. Salien tarkoitus on luoda mahdollisimman hyvät puitteet musiikin kuunteluun ja esittämiseen. Mahdollisesti tärkein salien piirre on niiden akustiikka, joka välittää musiikin kuuntelijoille ja muokkaa orkesterin sointia. Sekä konserttisalien suunnittelun että huoneakustiikan havaitsemisen kannalta on arvokasta ymmärtää, miten ja miksi eri salit soivat erilailla ja mistä tekijöistä akustiikan havaitseminen rakentuu.

Aalto-yliopistossa on viime vuosina kehitetty saliakustiikan mittaus- ja toistomenetelmiä, jotka mahdollistavat salien akustisten erojen tarkan vertailun kuunteluhuoneessa. Tässä väitöstutkimuksessa näitä teknologioita on sovellettu konserttisaliakustiikan havaintotekijöiden sekä orkesterin havaittavan etäisyyden tutkimiseen aistinvaraisilla tutkimusmenetelmillä.

Väitöskirja ja esitetyt tulokset syventävät ymmärrystä konserttisalien akustiikasta ja havaittavista eroista salien välillä. Tulokset vahvistavat, että mm. voimakkuus, kaiuntaisuus, etäisyys, selkeys ja ympäröivyys ovat kaikki tärkeitä havaittavia ominaisuuksia, ja että kuuntelijat vaikuttaisivat pitävän erityisesti läheisestä äänikuvasta. Väitöskirjan tulokset antavat myös ensimmäistä kertaa näyttöä siitä, että orkesterin havaittava etäisyys muuttuu eri tavoin eri saleissa. Tulokset ovat merkittäviä sekä huoneakustiikan havaitsemisen teoreettisen ymmärtämisen kannalta että konserttisaleja suunniteltaessa.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Dr. Nick Zacharov, DELTA SenseLab, Tanska

Kustos: professori Tapio Lokki, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6904-3