Väitös tietotekniikan alalta, DI Tuomas Jaanu

2018-01-12 12:00:00 2018-01-12 23:59:58 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Tuomas Jaanu Communication Media Choice in Globally Distributed Software Projects http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7e6e7f8c80504e6e711e7b2f16f797c61e498e498 Konemiehentie 2, 02150, Espoo

Communication Media Choice in Globally Distributed Software Projects

12.01.2018 / 12:00
Luentosali T2, Konemiehentie 2, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Tuomas Jaanu väittelee perjantaina 12.1.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "Communication Media Choice in Globally Distributed Software Projects" on selvitetty, millaisia viestintävälineitä kansainvälisesti hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa on käytössä, missä tilanteissa niitä käytetään, millä perusteella viestintävälineet valitaan, ja mitä vaikutuksia viestintävälineen valinnalla on ollut ohjelmistoprojektin viestintään. 

Kansainvälisesti hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa ohjelmiston määrittely, suunnittelu, toteutus ja laadunvarmistus tapahtuu useammassa kuin yhdessä maassa. Käytännössä tällöin projektiin osallistuvat henkilöt eivät voi useinkaan viestiä kasvotusten, vaan on käytettävä erilaisia viestintävälineitä. Välitteinen viestintä eroaa aina kasvokkain tapahtuvasta viestinnästä, ja eroavaisuuksilla on vaikutuksia muun muassa viestinnän onnistumiseen, sen tehokkuuteen ja viestijöiden tyytyväisyyteen.

Tässä väitöskirjassa on selvitetty, millaisia viestintävälineitä kansainvälisesti hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa on käytössä, missä tilanteissa niitä käytetään, millä perusteella viestintävälineet valitaan, ja mitä vaikutuksia viestintävälineen valinnalla on ollut ohjelmistoprojektin viestintään. Tutkimuksessa selvisi, että yleisimmin käytössä ovat sähköposti, pikaviestimet sekä puhelinkonferenssipalvelut. Näiden lisäksi on joukko muita viestintävälineitä, joista osa on yleisempiä ja osa nimenomaisesti ohjelmistoprojekteille suunnattuja välineitä. 

Viestintävälineen valinnan toteutumista käytännössä on verrattu Media Synchronicity -teorian malliin, ja pyritty selvittämään, millä tavoin teorian ennusteet vastaavat käytännön ilmiöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että teoreettinen malli kuvaa kohtuullisen hyvin käytännön viestintää, erityisesti tiedon välityksen ja ymmärryksen muodostamisen vaatimusten osalta. Keskeisinä poikkeuksina teoreettiseen malliin havaittiin kielitaidon vaikutus viestintävälineen valintaan, työroolin ja työprosessien merkitys välineen soveltuvuuteen viestintään.

Viestintää ja viestintävälineiden valintaa on tutkittu akateemisesti melko paljon, mutta tässä vältöskirjassa on selvitetty aihetta ensisijaisesti ohjelmistoprojektien erityislaatuisuuden kautta. Tulokset luovat pohjaa sekä teorian laajentamiselle että käytännön työkalujen tuotekehityksen edistämiselle.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Professor Filippo Lanubile, University of Bari, Italia

Kustos: professori Casper Lassenius, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7697-3