Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Lotta Harju

2017-09-21 12:00:00 2017-09-21 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Lotta Harju Väitöskirjan nimi on: "Taming the Beast of Boredom - Exploring Boredom at Work and the Role of Job Crafting" http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e751a3bca6bedc51a311e7a53cada0b46723a323a3 Maarintie 8 (Otaniementie 17), 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: "Taming the Beast of Boredom - Exploring Boredom at Work and the Role of Job Crafting"

21.09.2017 / 12:00
salissa TU1, TUAS-talo, Maarintie 8 (Otaniementie 17), 02150, Espoo, FI

Valtiotieteiden maisteri Lotta Harju väittelee torstaina 21.9.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Maarintie 8 (ent. Otaniementie 17), Espoo. Väitöskirjassa "Taming the Beast of Boredom - Exploring Boredom at Work and the Role of Job Crafting" tutkittiin työssä tylsistymisen yleisyyttä suomalaisilla työpaikoilla, sen aiheuttajia valkokaulustöissä sekä työn yksilöllisen muokkaamisen roolia sen ehkäisyssä.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin tylsistymistä suomalaisilla työpaikoilla, sekä työn yksilöllisen muokkaamisen, ”työn tuunaamisen”, roolia tylsistymisen ehkäisyssä. Työssä tylsistymisen havaittiin olevan yhteydessä heikompaan terveyteen ja työstäpoistumisaikomuksiin. Tutkimuksen mukaan suomalaisten valkokaulustyöntekijöiden leipääntyminen liittyi tilanteisiin, joissa yksilöt eivät päässeet tekemään työtä kykyjensä mukaan. Joko työ ei tarjonnut yksilön taitoja tai tavoitteita vastaavia tehtäviä tai erilaiset tekijät, kuten keskeytykset tai työkuorma, estivät yksilöä keskittymästä tehtäviin halutulla tavalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös työntekijälähtöisen työn muokkaamisen roolia tylsistymisen ehkäisyssä. Tulokset osoittivat, että erityisesti yksilön pyrkimys lisätä mielekkäitä haasteita työhönsä vähensi työssä tylsistymistä ja lisäsi työn imua pitkällä aikavälillä. Siinä missä työn imua kokevat työntekijät myös aktiivisesti lisäsivät voimavarojaan, leipääntyneet työntekijät vähensivät työtoimintaa, joka suuntautui omien kykyjen tai työprosessien aktiiviseen kehittämiseen. Väitöstutkimus esittää, että tylsistymisen kokemus työssä voi olla nykykäsitystä monimuotoisempi psykologinen tila, joka kehittyy, kun työympäristö tai -tehtävät eivät ole linjassa yksilön kykyjen, tavoitteiden tai arvojen kanssa. Lisäämällä tietoa ja ymmärrystä tylsistymistä sekä sen syntymekanismeista ja ehkäisystä, väitöstutkimus tarjoaa organisaatioille välineitä tunnistaa työntekijöiden psykologisen hyvinvoinnin sudenkuoppia ja ylläpitää henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja suoriutumista. Se esittää, että työntekijöille tulisi antaa sekä tilaa tarttua itselle sopiviin haasteisiin, että aito mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Kevin Daniels, University of East Anglia, UK

Kustos: professori Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Vastuuprofessorit: professori Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos ja Prof. Dr. Wilmar Schaufeli, KU Leuven, Belgia

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7507-5