Väitös muotoilun alalta: TaM Tatu Marttila

2018-09-18 12:00:00 2018-09-18 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös muotoilun alalta: TaM Tatu Marttila Tatu Marttila tutkii väitöstyössään moniammatillista muotoilukoulutusta kestävän kehityksen kontekstissa tapaustutkimuksen kautta. http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8af47bd02bbeeaf4711e88611e365d596a408a408 Kemistintie 1, 02150, Espoo

Tatu Marttila tutkii väitöstyössään moniammatillista muotoilukoulutusta kestävän kehityksen kontekstissa tapaustutkimuksen kautta.

18.09.2018 / 12:00 - 14:00

TaM Tatu Marttila esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Platforms of Co-Creation: Learning Interprofessional Design in Creative Sustainability tiistaina 18. syyskuuta 2018.

Vastaväittäjä: professori Martina Keitsch (Dr philos.), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim

Kustos: professori Mikko Jalas (Dr econ.), Aalto ARTS

Paikka: Sali Ke2, Kemian tekniikan korkeakoulu, Kemistintie 1

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Kestävä kehitys moniammatillisen suunnittelun kontekstina haastaa perinteiset roolit ja ammatillisuuden, mutta myös käsitykset kestävästä kehityksestä itsestään. Kun tämä problematiikka tuodaan akateemiseen kontekstiin, sen vaikutus laajenee jokapäiväisiin oppimisen, opetuksen ja opetuksen suunnittelun ja hallinnan käytäntöihin.

Tatu Marttila tutkii väitöstyössään moniammatillista muotoilukoulutusta kestävän kehityksen kontekstissa tapaustutkimuksen kautta. Tutkimuksen kohteena on Creative Sustainability (CS), Aalto-yliopistossa vuonna 2010 alkanut korkeakoulujen välinen maisteriohjelma, ja materiaalina haastattelusarjat ohjelman aloittajista, opettajista ja opiskelijoista vuosilta 2010-2015 sekä muu kerätty kirjallinen materiaali. Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, mikä muotoilun suhde on kestävyyteen, minkälaista tukea tarvitaan moniammatillisen muotoilun oppimiseen kestävän kehityksen kontekstissa, ja miten tällainen oppiminen muuttaa itse koulutusta.

Työssä tarkastellaan moniammatillisen oppimisen toteutumista kolmivaiheisen rakenteen kautta (priming, implementing, experiencing), joiden välisen dynamiikan ja mahdollisten ristiriitojen pohjalta syntyy syvempi ymmärrys vuorovaikutuksesta. Tarvitaan riittävä resursointi ja tarvittavien kompetenssien tunnistaminen, jotta käytännön vuorovaikutus voi alkaa ja jotta vuorovaikutuksen tulokset linkittyvät takaisin toimintaan. Tällöin syntyy uudenlaista ammatillisuutta, joka mahdollistaa oppimisympäristön kehittämisen edelleen. Samaan aikaan nämä avaukset synnyttävät kuitenkin jännitteitä suhteessa nykyisiin opetuksen ja ohjelmakehityksen käytäntöihin ja rakenteisiin.

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksessa, Otaniementie 9, 2. krs,  viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.