Väitös koneenrakennuksen tuotantotekniikan alalta, DI Jaakko Peltokorpi

2018-08-08 12:00:00 2018-08-08 16:00:00 Europe/Helsinki Väitös koneenrakennuksen tuotantotekniikan alalta, DI Jaakko Peltokorpi Työparit toimivat tehokkaasti kokoonpanotuotannossa. http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e885915ea30836859111e89f4a230ed8db13801380 Otakaari 2, 02150, Espoo

Työparit toimivat tehokkaasti kokoonpanotuotannossa.

08.08.2018 / 12:00 - 16:00

Diplomi-insinööri Jaakko Peltokorpi väittelee 8.8.2018 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, Otakaari 1:ssä E-salissa. Väitöskirjan nimi on Worker coordination, collaboration and learning in make-to-order assembly production (Työntekijöiden koordinointi, yhteistyö ja oppiminen tilausohjautuvassa kokoonpanotuotannossa).

Väitöskirjassa tutkitaan työntekijöiden keskinäiseen auttamiseen perustuvia ohjauskäytäntöjä ja niiden vaikutuksia rinnakkaisasemaisen kokoonpanotuotannon suorituskykyyn. Lisäksi tutkitaan yhteistyön ja oppimisen tuottavuusvaikutuksia yksittäisen tuotteen kokoonpanossa.

Laboratoriokokeet osoittivat, että kokoonpano-ohjeilla on ratkaiseva merkitys kokemattomien työntekijöiden oppiessa uusia tehtäviä. Työn tuottavuus henkilöä kohden heikkeni, kun työntekijämäärää kasvatettiin tuotteella. Työpareittain suoritettava kokoonpano nähtiin tarpeelliseksi etenkin fyysisesti haastavissa asennustehtävissä. Kiinteistä työpareista tulee oppimisen myötä parhaimmillaan erittäin tehokkaita. Suurempi työntekijämäärä tuotteella aiheutti pysyviä koordinointivaikeuksia sekä tilan että ajan suhteen. Rinnakkaisasemaisen tuotannon simuloinnin tulokset tukevat pareittain työskentelyn tehokkuutta vaihtelevissa tuotanto-olosuhteissa. Myös työntekijöiden taitotasoon tai tuotekohtaiseen kokemukseen perustuva ohjaustapa on kannattavaa.

Väitöskirjassa esitettyjen vaikutusten ymmärtäminen tukee päätöksentekoa työvoimaresurssien kustannustehokkaasta käytöstä. Esitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa ja tuloksia hyödyntää koneenrakennusteollisuuden lisäksi muilla työvoimavaltaisilla teollisuuden aloilla.

Vastaväittäjät:

professori Minna Lanz, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomi
professori Tauno Otto, Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro

Valvoja:
professori Esko Niemi, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32622

Väitöstiedote (pdf)