Väitös energiatekniikan alalta, DI Mari Hukkalainen

2018-04-20 12:00:50 2018-04-20 23:59:08 Europe/Helsinki Väitös energiatekniikan alalta, DI Mari Hukkalainen Vähäpäästöiset energiaratkaisut osana aluesuunnittelua. http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e83d90631c1f4a3d9011e8a4cd93865765688f688f Otakaari 4, 02150, Espoo

Vähäpäästöiset energiaratkaisut osana aluesuunnittelua.

20.04.2018 / 12:00
Luentosali 216, Otakaari 4, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Mari Hukkalainen väittelee 20.4.2018 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Vähäpäästöiset energiajärjestelmät energiatehokkailla alueilla – Kokonaisvaltainen energiasuunnittelu, energia-analyysi ja liiketoimintamahdollisuudet. Väitöskirjan nimi on englanniksi Low emission energy systems in energy efficient districts – Holistic energy planning, analysis and business opportunities. Väitöksen ala on energiatekniikka, alueiden energiaratkaisut.

Monet energia- ja ympäristötavoitteet ohjaavat parantamaan energiatehokkuutta, vähentämään päästöjä ja lisäämään uusiutuvaa energiaa. Kaavoittajat ja kunnalliset päätöksentekijät tekevät monia suunnitteluvalintoja ja päätöksiä, jotka vaikuttavat alueiden energiatehokkuuteen ja päästöihin merkittävästi.

Energiatehokasta aluesuunnittelua voidaan tukea tarkastelemalla alueen energian tarvetta ja vertailemalla energiajärjestelmävaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa kehitetty työkalu auttaa arvioimaan kokonaisvaltaisesti alueiden energiajärjestelmiä ja niiden ympäristövaikutuksia Suomessa. Sillä voidaan tarkastella aluesuunnittelun valintojen vaikutuksia alueen energiantarpeeseen ja vertailla eri energian-tuotantovaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöjä. Tulokset tuovat uusia vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi. Tutkimus pohjautuu 14:n todellisen aluesuunnitelman energia-analyyseihin.

Uudenlaisista paikallisista energiaratkaisuista voi syntyä myös uutta liiketoimintaa. Tässä tutkimuksessa kehitettiin kokoelma liiketoimintakonsepteja ja osakonsepteja, joita yhdistelemällä voidaan kehittää paikalliseen toimintaympäristöön, olosuhteisiin ja tarpeisiin sovitettuja liiketoimintamalleja alue-energiapalveluille.

Vastaväittäjä: Senior University Lecturer, Dr. Minna Sunikka-Blank, Department of Architecture, University of Cambridge, UK

Valvoja: Professori Risto Lahdelma, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30614

Väittelijän yhteystiedot: Mari Hukkalainen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, puh. 0400 366 630, mari.hukkalainen@vtt.fi