Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Anne Kokkonen

2018-03-02 12:00:00 2018-03-02 23:59:44 Europe/Helsinki Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Anne Kokkonen Osallistumalla aktiivisesti yhteiseen toimintaan yksilöt voivat vaikuttaa yritysten väliseen yhteistyöhön http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e80a48c65243620a4811e89bc9cd3db86122742274 Maarintie 8, 02150, Espoo

Osallistumalla aktiivisesti yhteiseen toimintaan yksilöt voivat vaikuttaa yritysten väliseen yhteistyöhön

02.03.2018 / 12:00
Aalto-yliopisto, sali AS1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Valtiotieteiden maisteri Anne Kokkonen väittelee perjantaina 2.3.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Let's figure it out together: Inter-organizational collaboration in the daily practices of complex construction projects" tutkittiin yritysten välistä yhteistyötä rakennusprojektien päivittäisissä käytännöissä.

Kompleksissa rakennusprojekteissa yhteistyö voi olla haastavaa, kun useat yritykset eri asiantuntija-aloilta luovat yhdessä monimutkaisia ratkaisuja. Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin rakennusprojektien yhteistyökäytäntöjä, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen ja tuottamisen toimijoiden välillä. Näitä käytäntöjä tarkasteltiin sekä amerikkalaisessa että suomalaisessa rakennusprojektissa. Tulokset näyttävät kuinka rakennusprojekteissa yhteistyön käytäntöjä johdetaan luomalla yhteisiä tavoitteita ja tapoja yritysten kesken, sekä tuomalla toimijat samaan tilaan. Lisäksi yksilöt asiantuntijuudestaan käsin luovat reflektoiden uusia yhteistyökäytäntöjä omaan työhönsä. Yhteistyötä syntyy erityisesti, kun yksilöt aktiivisesti osallistuvat interaktioon ja heidän tarjoamansa tieto otetaan huomioon yhteisissä ratkaisuissa. Tämänkaltaista aktiivista yhteistyötä voidaan edistää Allianssi-projekteissa, joissa toimijat ovat samaan aikaan läsnä tekemässä ratkaisuja. Allianssi-projektit voivat edistää yhteistä oppimista, mikä puolestaan edistää monialaisia ratkaisuja sekä vähentää uudelleen työstämistä. Rakennusprojektien johtamisessa tulisikin huomioida yksilöiden reflektiivisyys työkäytäntöjen muokkaamisessa, yhteisen tilan hyödyntäminen yhteisten käytäntöjen luomisessa, sekä mahdollistaa yksilöiden vaikuttaminen yhteisiin ratkaisuihin. Väitöskirja osallistuu tieteelliseen keskusteluun rakentamistalouden ja organisaatiotutkimuksen aloilla.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjät: Assistant Professor Anna Sundberg Swärd, BI Norwegian Business School, Norja ja professori Pernilla Gluch, Chalmers tekniska högskola, Ruotsi

Kustos: professori Riitta Smeds, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7851-9