Väitös vesitekniikan alalta, DI Tero Niemi

2017-09-01 12:00:59 2017-09-01 23:59:14 Europe/Helsinki Väitös vesitekniikan alalta, DI Tero Niemi Parannettu sadantainformaatio hydrologisessa ongelmanratkaisussa – painopisteinä avoin data ja simulointi. http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e77c42c642ba127c4211e7b10247306d73c505c505 Maarintie 8, 02150, Espoo

Parannettu sadantainformaatio hydrologisessa ongelmanratkaisussa – painopisteinä avoin data ja simulointi.

01.09.2017 / 12:00
TUAS-talo, sali TU1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

DI Tero Niemi väittelee 1.9.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Parannettu sadantainformaatio hydrologisessa ongelmanratkaisussa – painopisteinä avoin data ja simulointi. Väitöskirjan nimi on englanniksi Improved Precipitation Information for Hydrological Problem Solving – Focus on Open Data and Simulation.
Väitöksen ala on vesitekniikka.

Koska sadanta on lopulta kaiken makean veden lähde maan päällä, sateen intensiteetin tai sademäärän tunteminen tietyn ajan kuluessa on usein ensimmäinen askel monien hydrologisten ongelmien ratkaisussa. Avoimesti saatavilla olevan datan määrä lisääntyy jatkuvasti, eikä sadedata ole poikkeus. Silti sateen simulointimalleja tarvitaan edelleen, sillä esimerkiksi hyvin harvoin tai tulevaisuudessa tapahtuvien skenaarioiden mittaaminen on joko vaikeaa tai mahdotonta.

Väitöskirjassa tutkittiin avoimesti saatavilla olevan sademittari- ja säätutkadatan soveltuvuutta kaupunkihydrologiseen tutkimukseen. Tulokset osoittavat, että sademittari lähellä tutkittavaa aluetta on edelleen paras sadeinformaation lähde pienillä kaupunkivaluma-alueilla. Kuitenkin etäisyyden kasvaessa säätutkalla mitattu sadanta voi antaa jopa sademittaria parempia tuloksia huolimatta valuma-alueen pienestä koosta suhteessa tutkan erotuskykyyn. Avointen tutkatuotteiden parantuessa niiden käyttökelpoisuus kaupunkihydrologiassa kasvaa edelleen.

Tärkeä, mutta usein huomiotta jätetty piirre sateen simulointimalleissa, on sadekenttien muodon kunnollinen kuvaaminen. Väitöskirjassa kehitetty menetelmä sadekenttien muodon määritykseen sadetapahtuman aikana tarjoaa käyttökelpoisen parannuksen tällaisiin malleihin. Simuloinnit osoittivat kenttien muodon tarkemman kuvauksen mahdollistavan realistisemmat simulointitulokset kuin perinteisellä mallilla.

Vastaväittäjä: Professori Emeritus Geoffrey Pegram, University of KwaZulu-Natal, Etelä-Afrikka

Valvoja: Professori Harri Koivusalo, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7511-2

Väittelijän yhteystiedot: Tero Niemi, tero.niemi@aalto.fi