Väitös yhdyskuntasuunnittelun alalta: maisema-arkkitehti Eija Hasu

2017-04-28 12:00:00 2017-04-28 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös yhdyskuntasuunnittelun alalta: maisema-arkkitehti Eija Hasu Tutkimus tarkastelee asumisen valintoja ja päätöksentekoa asukkaiden näkökulmasta. http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e71931160e2470193111e78b9251be0648a25fa25f Maarintie 8, 02150, Espoo

Tutkimus tarkastelee asumisen valintoja ja päätöksentekoa asukkaiden näkökulmasta.

28.04.2017 / 12:00 - 14:00
Sali AS1, TUAS-talo, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Maisema-arkkitehti Eija Hasu esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Asumisen valinnat  ja päätöksenteko paljastettuina. perjantaina 28. huhtikuuta 2017.

Vastaväittäjä: VTT, prof. Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto
Kustos: prof. Kimmo Lapintie, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.

Keskustelu käydään suomeksi.

TIETOA VÄITÖKSESTÄ:

Asukkailla ja heidän kokemuksillaan asumisesta on keskeinen asema, kun haluamme ymmärtää asumisen valintoja ja sitä, miten valinnat muokkaavat asumisympäristöjä ja asuntotarjontaa. Asumistutkimuksessa asukasnäkökulma on kuitenkin jäänyt yllättävänkin vähäiselle huomiolle.

Tätä aukkoa täyttää Eija Hasun väitöstutkimus asumisen valinnoista ja päätöksenteosta.

Kysymykseen ”Miten asukkaat rakentavat omassa kontekstissaan asumisensa valintoja ja tekevät ne itselleen ymmärrettäviksi?” vastausta on etsitty useissa eri tutkimushankkeissa, niistä syntyneissä kirjoituksissa ja näistä koostetuista pohdinnoista. Tutkimus tarjoaa samalla kriittisen katsauksen asumistutkimuksen käsitteistöön.

Valintojen ja päätöksentekoprosessin arviointi paljastaa, että asukkaiden kokemukset määrittävät sen, millaisena omat asumisen tulevaisuuden mahdollisuudet koetaan ja mitä uskalletaan vaatia. Samalla selviää, että asukkaiden valinnat ja päätöksentekoprosessi eivät ole suoraviivainen eteneminen alkupisteestä päätöspisteeseen. Pikemminkin kyseessä on syklinen prosessi, jossa asukkaat jatkuvasti hakeutua tasapainotilaan, keinoina muuttaminen mutta myös omien tarpeiden ja toiveiden sopeuttaminen. Tutkimuksen mukaan asukas onkin rakenteisiin sopeutuva toimija ennemmin kuin valinnoillaan asuntomarkkinoihin ja -tarjontaan vaikuttava aktiivinen prosumer.

TERVETULOA!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.