Väitös sähköverkot ja suurjännitetekniikka, Antti Alahäivälä

2017-04-03 12:00:10 2017-04-03 17:00:24 Europe/Helsinki Väitös sähköverkot ja suurjännitetekniikka, Antti Alahäivälä Väitöksen nimi on ”Kysyntäjouston valjastaminen voimajärjestelmän joustoksi”. http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e6f43db9fff266f43d11e6a1ea63b444e8e2e9e2e9 Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on ”Kysyntäjouston valjastaminen voimajärjestelmän joustoksi”.

03.04.2017 / 12:00 - 17:00
TUAS-talo, sali AS1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Sähköntuotannossa pyritään voimakkaasti kohti päästöttömyyttä. Käytännössä tällöin hyödynnetään heikosti joustavia tuotantomuotoja, kuten tuuli-, aurinko- ja ydinvoimaa. Sähkövoimajärjestelmän tulisi kuitenkin tuottaa sähköä joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Koska tuotannon jousto vähenee, sähkön kulutuksesta on alettu etsiä lisäjoustoa. Miten kuluttajat saataisiin käyttämään sähköä silloin, kun sitä on tarjolla tai se on erityisen edullista?

Joustavaa sähkönkulutusta, eli kysyntäjoustoa, voitaisiin hyödyntää monin eri tavoin sähkövoimajärjestelmän päivittäisessä toiminnassa. On kuitenkin epäselvää, kuinka kulutusta tulisi ohjata. Väitöstyössä kehitettiin erilaisia ohjausstrategioita, joilla sähkönkulutuksesta saadaan joustavampaa. Erityisesti työssä keskitytään kotitalouksien sähkölämmitykseen sekä termostaattiohjattuihin kuormiin, kuten jääkaappeihin. Työssä tutkittiin ohjausstrategioiden toimintaa sekä sähkömarkkinoilla että osana voimajärjestelmän taajuussäätöä.

Strategiat perustuvat aggregaattoriin, joka tarjoaa kuluttajille erilaisia kysyntäjousto-ohjelmia ja välittää jouston edelleen markkinoille. Osassa ohjelmista kuluttajat antavat aggregaattorille luvan ohjata omaa sähkönkulutustaan keskitetysti. Toisissa ohjelmissa kuluttajan kotiin asennettu automaatiojärjestelmä säätelee kulutusta paikallisesti sähkön hinnan tai verkon taajuuden perusteella. Kokonaisuutena väitöstyö antaa kattavan kuvan kysyntäjouston mahdollisuuksista sekä menetelmistä sen valjastamiseen.  

Vastaväittäjinä toimivat Assoc. professori David Raisz, Budapest University of Technology and Economics, Hungary ja Dr. Sasa Djokic, The University of Edinburgh, UK

Valvojana on professori Matti Lehtonen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan ja automaation laitos

Väitöskirjan verkko-osoite

Väittelijän yhteystiedot
Antti Alahäivälä
p. 050 460 2229
antti.alahaivala@aalto.fi