Väitös automaatiotekniikan alalta, Anttoni Jaakkola

2015-06-05 12:00:00 2015-06-05 16:00:00 Europe/Helsinki Väitös automaatiotekniikan alalta, Anttoni Jaakkola Väitöksen nimi on Edullinen liikkuva laserkeilaus ja sen soveltuvuus ympäristönkartoitussovelluksiin http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e4f2fa68229fe8f2fa11e4a3067525bba381d981d9 Otaniementie 17, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on Edullinen liikkuva laserkeilaus ja sen soveltuvuus ympäristönkartoitussovelluksiin

05.06.2015 / 12:00 - 16:00
TUAS-talo AS1-Sali, Otaniementie 17, 02150, Espoo, FI

Kuljettajaa avustavien järjestelmien ja autonomisten ajoneuvojen yleistyminen ja teknologinen kehitys ovat johtamassa niihin liittyvän anturitekniikan hintojen romahdukseen. Eräs ajoneuvoissa käytettävä anturityyppi on laserkeilain, joka yhdessä paikannustiedon kanssa mahdollistaa ympäristön kolmiulotteisen mittaamisen ja mallintamisen. Perinteisesti maanmittausalalla käytetyt vastaavat laitteistot ovat maksaneet satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja, mutta ajoneuvoteknologian kehitys on ajamassa hinnat tuhansien eurojen suuruusluokkaan tai jopa alle tuhannen euron.

Vaikka ajoneuvoissa käytettävät anturit eivät olekaan yhtä tarkkoja kuin maanmittausalalla käytetyt, on niiden tarkkuus riittävä moniin sovelluksiin. Tässä väitöstutkimuksessa on kehitetty edullinen liikkuva laserkeilauslaitteisto ajoneuvo- ja lennokkialustoille sekä testattu sen soveltuvuutta ympäristön mittaamiseen. Työn tuloksena löydettiin useita sovelluksia, joihin edullinen laitteisto on riittävän tarkka, kuten tieympäristön inventointi ja kartoitus, puuston mittaus ja puulajitulkinta sekä lumipeitteen paksuuden määritys.

Laitteistojen hintatason lasku tarkoittaa, että yhä useammalla yrityksellä on varaa hankkia tällainen laitteisto eikä sen käyttöasteen tarvitse olla niin suuri, jotta investointi saadaan kuoletettua. Teknisesti olisi mahdollista, että jokainen autonominen ajoneuvo tuottaisi liikkuessaan mittaus- ja kartoitusaineistoa, mikä mahdollistaisi lähes reaaliaikaisen kartoituksen ja mittauksen, mutta mm. yksityisyysnäkökohdat ja kaupalliset intressit saattavat estää tämän kaltaisen kehityksen.

Vastaväittäjänä toimii professori Nicolas Paparoditis, Institut Géographique National, Pariisi, Ranska

Valvojana on professori Arto Visala, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan ja automaation laitos

Väitöskirjan verkko-osoite

Väittelijän yhteystiedot:

Anttoni Jaakkola
puh. 050 3498 108
anttoni.jaakkola@nls.fi