Rakenna itse oma tutkintosi!

22.01.2013

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa on meneillään O4-kehityshanke, joka toteutuessaan siirtää valtaa ja vastuuta opintopolun määräytymisestä nykyistä enemmän opiskelijalle itselleen. Rakennustekniikan laitoksen johtaja, professori Juha Paavola kertoo, että perimmäisenä tavoitteena on ollut parantaa opintojen sujuvuutta ja mielekkyyttä. Sitä tulee, kun opiskelija saa valita itselleen tulevaa ammattiaan tukevan opintokokonaisuuden.

Tavoitteet määrittelevät tutkinnon

Kehitystyötä on tehty jo useita vuosia. Rakennustekniikan laitoksen opetustarjonta on analysoitu kurssi kurssilta niiden tuottamien valmiuksien mukaan. Näiden perusteella on luotu erilaiset osaamisprofiilit tai -kokonaisuudet, jotka määrittelevät niihin tarvittavat opinnot.  Opetustarjonta on mallinnettu ohjelmistotyökaluksi. Opiskelijaa Ohjaava Opinto-opas (O4) visualisoi opintopolun ja auttaa hahmottamaan opintojen vaatiman ajankäytön ja optimaalisen rytmityksen. Juha Paavola kuvailee ohjelmiston käyttöä:

− Opiskelija todellakin kysyy itseltään, "mikä minusta tulee isona?". Millainen rakennusinsinööri minusta tulee? Mitä haluaisin tulevaisuudessa diplomi-insinöörinä tehdä?

− Tutkinnon sisältö rakentuu sitten sen valitun tavoitteen mukaan – joka voi olla esimerkiksi osaamisprofiili, tietyn tyyppiset tehtäväkokonaisuudet tai ammattipätevyydet. Ohjelmistotyökalu antaa HOPSin (henkilökohtainen opintosuunnitelma) koko tutkinnon ajalle. Sen avulla näkee mitä osaamista tai valmiuksia opiskelija tarvitsee, missä kursseista sitä annetaan ja milloin kyseiset kurssit olisi hyvä suorittaa.

Jos mieli muuttuu...

Kehityshankkeessa mukana ollut yliopisto-opettaja Juha Hartikainen tietää, että tosielämässä opiskelijan aiemmin tekemät valinnat ja tavoitteet voivat hyvinkin muuttua.

− Jos opiskelija päättääkin muuttaa valintojaan, ohjelma päivittää opintosuunnitelman. Todennäköisesti myös opintojen joutokäynti ja "ajelehtiminen" vähenee, kun myös suunnan muutoksen jälkeen on kuviot taas selvillä.

Kuulostaa hienolta. Varsinkin niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla oma tulevaisuus ja päämäärä ovat kirkkaana mielessä. Mutta entä ne, joille opintosuunnan tai ammattiprofiilin valinta on oikeasti vaikeaa?

− Tämä ei luonnollisestikaan poista tarvetta opintojen ohjaukseen ja neuvontaan. Opiskelijat eivät välttämättä ole kovin itseohjautuvia ja tukea tarvitaan valintojen pohjaksi, Hartikainen toteaa.

Kehityshanke opettaa

Insinööritieteiden korkeakoulun kehittämishankkeessa mukana on ollut myös Tutkimuksen ja opetuksen strategisen tuen tiimi. Opintokokonaisuuksien sisällön perusteellinen arviointi, uudelleen järjestely ja ohjelmistotyökaluksi mallintaminen on ollut myös pilottihanke Aallossa. Juha Paavola toivoisi, että vastaava osaamisprofiileihin perustuva järjestelmä otettaisiin käyttöön myös muissa koulutusohjelmissa, yliopistoissa ja jopa ammattikorkeakouluissa.

− Se auttaisi profiloimaan koulutustarjontaamme kansallisella tasolla.

Monivuotisen työn hedelmistä päästään todenteolla nauttimaan syksyllä 2013, jolloin O4-ohjelmistotyökalu tullaan ottamaan käyttöön. Mutta jo nyt tehty työ on lisännyt yhteistyötä henkilökunnan kesken ja avartanut kokonaiskuvaa opetuksesta ja oppimisesta.

− Olemme oppineet tässä paljon, osin myös kantapään kautta. Opetuksen kehittämishanke tarvitsee omistajan, mutta myös muiden sitoutumisen. Ja riittävästi aikaa. Tällainen työ ei synny hetkessä.

Teksti: Pirre Hyötynen
Kuva: Maria Solovjew

***

O4 visualisoi tutkintokokonaisuuden

Opiskelijaa Ohjaavan Opinto-oppaan tekninen toteutus on Tietotekniikan laitoksen tohtorikoulutettava Tapio Auvisen käsialaa. Valtava verkosto Rakennustekniikan laitoksen kursseja on järjestelty niiden tuottamien valmiuksien mukaisesti osaamiskokonaisuuksiksi ja edelleen osaamisprofiileiksi.

−  Tässä nähdään ihan konkreettisesti se, miten esimerkiksi peruskursseilla saatavat valmiudet kytkeytyvät koko opintopolun aikana muihin kursseihin. Alkaen esitietokursseista ja päättyen lopulta henkilön oman pääaineen syventäviin kursseihin, Auvinen kertoo.

− Ohjelma visualisoi opiskelijalle miten tutkinto kokonaisuutena rakentuu ja todennäköisesti myös motivoi suorittamaan peruskurssejakin. Opintojen suunnittelussa tällä työkalulla voidaan varmistaa, että tutkinto todellakin pitää sisällään kaiken tarpeellisen, muttei mitään turhaa.

Opiskelijaa ohjaava opinto opas, O4-kaavio

Opiskelijaa ohjaava opinto-opas visualisoi sen miten tutkintokokonaisuus rakentuu.

 Opiskelijaa ohjaava opinto opas, O4-kaavio Aalto-yliopisto Lähde: Tapio Auvinen, 2012

Lähde: Tapio Auvinen, 2012.

****

Oivaltavaa opetusta -juttusarja esittelee Aalto-yliopiston persoonallisia ja työstään innostuneita opettajia. Haastattelut julkaistaan neljän viikon välein.

Takaisin