Yrityksille ja yhteisöille

Aalto rakentaa innovatiivista yhteiskuntaa korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja taiteellisen toiminnan keinoin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Aalto-yliopisto tarjoaa monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia paitsi yrityksille myös yhteisöille. Yhteistyö tarjoaa erinomaisen pohjan lokaalien ja globaalien haasteiden ratkaisuun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

 

Yhteistyömuodot

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Yliopistolaki, 2§)

Aalto-yliopisto tarjoaa yrityksille ja yhteisöille yhteistyömahdollisuuksia kaikilla yliopiston toiminnan osa-alueilla. Yhteistyö käynnistyy usein esimerkiksi yhteisestä projektista, mutta voi kasvaa pitkäjänteiseksi strategiseksi kumppanuudeksi. Kannustamme myös pk-yrityksiä mukaan yhteistyöhön.

Lue lisää

Opetusyhteistyö

Opetusyhteistyö antaa yritykselle näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa ja samalla mahdollisuuden kehittää työnantajakuvaansa haluttuun suuntaan. Yliopiston kannalta yritysten mukanaolo opetuksessa ja aitojen työelämän haasteiden ratkominen lisää oppimisen merkityksellisyyttä ja opiskelijoiden motivaatiota. Aallossa erilaisia opetusyhteistyön muotoja ovat muun muassa vierailijaluennot ja case-työt kursseilla, opinnäytetyöt sekä opiskelijaprojektit.

Lue lisää

Tutkimusyhteistyö

Tutkimusyhteistyö yliopiston kanssa mahdollistaa yritykselle pysymisen ajan tasalla tieteen ja teknologian kehityksen viimeisimmistä käänteistä. Lisäksi tutkimusyhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen tiedeyhteisön kanssa. Yliopistossa tehtävän yhteistutkimuksen hyöty yritykselle on parhaimmillaan silloin, kun tutkimus on luonteeltaan pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen suuntaavaa, jolloin sen kustannukset ja tuottavuusriskit yrityksessä tehtynä ovat isot. Yhteistyömahdollisuudet tutkimuksen alalla ulottuvat Aallossa tutkimushankkeista ja -ohjelmista tutkijoiden työn pitkäjänteiseen rahoittamiseen ja infrastruktuuriyhteistyöhön.

Aallossa tutkimuksen avainalueiden ympärille on luotu monialaisia yhteistyöalustoja, jotka tarjoavat sidosryhmille mahdollisuuksia yhteistyöhön laaja-alaisissa tutkimushaasteissa, joiden yhteiskunnallinen merkitys on suuri ja ratkaiseminen haastavaa.

Työnantajapalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut auttavat yrityksiä ja organisaatioita rekrytoimaan ja rakentamaan työnantajakuvaa. Rekrytoi opiskelija -sivulta löytyy tietoa monipuolisista palveluistamme. 

Rekrytoi Aallon opiskelija

Rekrytoi helposti ja maksutta Aalto CareerWebin kautta. Voit ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikkoja tai opinnäytetöitä. Vain Aallon opiskelijat pääsevät selaamaan työpaikkoja.

Tavoita Aallon opiskelijat

Ura- ja rekrytointimessuilla rakennatte työnantajamielikuvaa ja tapaatte tulevaisuuden osaajia. Järjestämme vuosittain useita tapahtumia, mm. ARENA- ja TalentIT-messut.

Voitte tulla kampukselle omalle aulaständille tai omaan tilaisuuteen (luentosalissa, tms.) kertomaan organisaatiostanne ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista. Myös Aallosta valmistuneiden työntekijöiden uratarinat kiinnostavat opiskelijoitamme.

Autamme, kun haluatte markkinoida opiskelijoille uraan tai rekrytointiin liittyvää sisältöä. Käytössämme on useita viestintäkanavia, esimerkiksi kohdennetut sähköpostitukset Facebook-päivitykset ja tapahtumakalenterimme.

Ura- ja rekrytointipalveluiden yhteystiedot.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää