Korkeakoulukohtainen yhteistyö

Jokainen korkeakoulu tarjoaa alansa yrityksille, yhteisöille ja alumneille useita erilaisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä sekä tutkimuksen että opetuksen alalla:

  • Opetuksen alalla yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi vierailijaluentojen, opinnäytetöiden teettämisen ja real case -projektien muodossa.
  • Tutkimuksen alalla yhteistyömahdollisuudet ulottuvat tutkimushankkeista ja -ohjelmista laaja-alaiseen infrastruktuuriyhteistyöhön.

Osapuolten tarpeet ja tavoitteet määrittelevät sopivan tavan yhteistyön rakentamiseksi. Moni-alaisuus, opintojen työelämärelevanssi ja rakentava, pitkäjänteinen yhteistyö ovat kantavia teemoja.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on erinomainen tapa verkostoitua ja hankkia kontakteja. Yritysten osaamistarpeet otetaan huomioon myös opetuksen kehittämisessä.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, jotka käsittävät koko rakennetun ympäristömme.

Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat ilmaston lämpeneminen, energian säästäminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja suhteet elinkeinoelämään takaavat ajantasaisen kauppatieteellisen koulutuksen, jossa yhdistyvät teoreettiset opinnot ja vahva työelämärelevanssi.

Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat esimerkiksi strateginen johtaminen, digitalisaation tuomat muutokset kuluttajien käyttäytymiseen sekä valtavien tietomassojen hyödyntäminen päätöksenteossa.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa luonnontieteet ja insinööritieteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu harjoittaa huipputasolle yltävää perustutkimusta sekä kehittää sen tuloksiin perustuvia tieteellisiä ja teknisiä sovelluksia.

Korkeakoulussa tehdyllä tutkimuksella on vahva osuus erityisesti laskennan ja mallinnuksen, materiaalitutkimuksen sekä ICT:n, tuotantotalouden ja median alueilla.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulussa sähkötekniikka, luonnontieteet ja informaatioteknologia punotaan yhteen älykkäiksi ja käytännöllisiksi järjestelmiksi.

Tärkeitä tutkimusalueita ovat perinteinen elektroniikka, sähkötekniikka, tietoliikennetekniikka sekä viime vuosina korostuneet mikro- ja nanotekniikka. Tutkimusyksiköitä on parikymmentä, akustiikasta älykkään tehoelektroniikan instituuttiin.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu.

Tutkimuksemme kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.01.2017.