Rekrytoi opiskelija

Suomessa suurin osa opiskelijoista työskentelee opintojen ohella kesätöiden lisäksi. Tämä tarkoittaa joko osa-aikatyötä (usein alkuvaiheen opiskelijat) ja loppuvaiheessa jo kokoaikaistakin työntekoa.

Ura- ja rekrytointipalvelut kannustaa opiskelijoita hankkimaan oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Tähän tarkoitukseen sopivat mm. erilaiset harjoittelut sekä kesätyöt.

Aalto CareerWeb – ilmainen kanava työ- ja harjoittelupaikoille sekä lopputyötoimeksiannoille

Korkeakouluharjoittelijat – tuetut harjoitteluohjelmamme

Opiskelijat työelämässä - valmistumisen jälkeinen työllistyminen ja sijoittumisselvitykset, opiskelijan palkkasuositukset

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 27.06.2017.