Rekrytoi opiskelija

Aallon opiskelijat ovat oman alansa huippuopiskelijoita, ja heistä suuri osa työskentelee opintojen ohella kesätöiden lisäksi. Tämä tarkoittaa joko osa-aikatyötä (usein alkuvaiheen opiskelijat) ja loppuvaiheessa jo kokoaikaistakin työntekoa. Lisäksi opiskelijat luonnollisestikin etsivät jo opintojen aikana valmistumisen jälkeistä työpaikkaa.

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut auttaa työnantajia rekrytoimaan ja rakentamaan työnantajamielikuvaa opiskelijoiden parissa. Tarjoamme myös tietoa meiltä valmistuneista työelämässä.

Tältä sivulta löydät tietoa


Rekrytoi Aallon opiskelija Aalto CareerWebin kautta

Aalto CareerWebissä voit ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikkoja tai opinnäytetöitä. Vain Aallon opiskelijat pääsevät selaamaan työpaikkoja. Ilmoittaminen on maksutonta työnantajille.

Palvelun julkaisuehdot, tietoa rekisterin pidosta sekä yksityiskohtaisia ohjeita (pdf)

Jätä työ- tai harjoittelupaikkailmoitus

CW_job_em_fi.jpgJulkaisemme työ- ja harjoittelupaikkoja, jotka tukevat opiskelijoidemme ammatillista kehittymistä ja työllistymistä koulutusta vastaavalle uralle. Työ voi olla esimerkiksi:

  • kesätyö tai harjoittelupaikka
  • osa-aikainen / kokoaikainen
  • määräaikainen / vakituinen
  • freelance-toimeksianto
  • opinnäytetoimeksianto
  • trainee- ja graduate-ohjelmat

Emme julkaise kauppatieteen tai tekniikan aloille suunnattuja palkattomia harjoittelupaikkoja. Poikkeuksen tekevät ulkomailla tapahtuvat harjoittelut. Palkattomissa ulkomaanharjoitteluissa asian tulee kuitenkin käydä ilmi jo ilmoituksen otsikosta (unpaid / palkaton).

Aalto-yliopistossa on monia eri tapoja tehdä harjoittelu opintojen aikana. Lue lisää harjoitteluista.

Opinnäytetoimeksiannoissa voidaan ilmoittaa joko yleisesti mahdollisuudesta tehdä opinnäyte toimeksiantona tai antaa tarkempi kuvaus aiheesta.

Jätä ilmoitus

Jätä ilmoitus opinnäyte- tai projektityötoimeksiannosta

CW_offer_em_fi.jpgAalto CareerWeb toimii työpaikkailmoituskanavan lisäksi myös opintoihin kuuluvien opinnäytetyötoimeksiantojen julkaisukanavana. Ilmoittaminen on maksutonta.

Opinnäytetoimeksiannoissa voidaan ilmoittaa niin yleisesti mahdollisuudesta tehdä opinnäyte toimeksiantona organisaatiolle kuin antaa tarkempi kuvaus aiheesta.

Tarjoa opinnäyte- tai projektityötä


Löydä tulevaisuuden osaajat harjoittelun kautta

Aallon opiskelijat ovat oman alansa huippuopiskelijoita. Työnantajalle harjoittelu on tehokas rekrytointikanava ja työnantaja saa arvokkaan työpanoksen sekä tietoa koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Palkkaamalla harjoittelijan saatte organisaatioonne uusimpia näkemyksiä ja uusia tuoreita ideoita sekä rakennatte myös omaa myönteistä työnantajamielikuvaa

Harjoittelu on opiskelijalle oppimistilaisuus. Harjoittelussa opiskelija voi tutustua oman alan työtehtäviin asiantuntijan ohjauksessa ja se selkiyttää opiskelijan urasuunnitelmia. Harjoittelun työtehtävien tuleekin olla sellaisia, että opiskelija pääsee hyödyntämään niissä opinnoissaan hankkimiaan tietoja ja taitoja sekä kehittämään osaamistaan.

Aalto-yliopistossa opiskelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita, jotka etsivät harjoittelupaikkoja. Ulkomaisen opiskelijan mukana työyhteisöön tulee osaamisen lisäksi opiskelijan kotimaan kulttuurintuntemusta.

Rekrytoi harjoittelija jättämällä ilmoitus.

Tuettu korkeakouluharjoittelu

Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden harjoittelua valtion virastoissa ja laitoksissa ja voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä. Lisäksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tukee opiskelijoidensa harjoittelua yksityisellä sektorilla. Toivomme nämä harjoittelupaikkailmoitukset jätettävän Aarresaaren harjoittelulomakkeen kautta. Lisätietoa tuetusta korkeakouluharjoittelusta koulutusaloittain: career-arts [at] aalto [dot] fi (taiteet ja suunnittelu), kauppatieteet, career-tech [at] aalto [dot] fi (tekniikka).


Tavoita Aallon opiskelijat

Ura- ja rekrytointimessuilla rakennatte työnantajamielikuvaa ja tapaatte tulevaisuuden osaajia. Järjestämme vuosittain useita tapahtumia, mm. ARENA- ja TalentIT-messut.

Voitte tulla kampukselle omalle aulaständille tai omaan tilaisuuteen (luentosalissa, tms.) kertomaan organisaatiostanne ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista. Myös Aallosta valmistuneiden työntekijöiden uratarinat kiinnostavat opiskelijoitamme.

Autamme, kun haluatte markkinoida opiskelijoille uraan tai rekrytointiin liittyvää sisältöä. Käytössämme on useita viestintäkanavia, esimerkiksi kohdennetut sähköpostitukset, Facebook-päivitykset ja tapahtumakalenterimme.

Henkilökohtaiset kohtaamiset

Opiskelijoiden tapaaminen kasvokkain voi parhaimmillaan tukea rekrytointiprosessejanne. Houkuttelevuutenne työnantajana kasvaa ollessanne fyysisesti läsnä ja kertomalla opiskelijoille niin tarjoamistanne uramahdollisuuksista kuin päivittäisen työn luonteestakin.

Erilaisia tapoja tavata opiskelijoita on yhtä paljon kuin on työnantajiakin ja heidän rekrytointitarpeitaan. Tämän vuoksi autamme suunnittelemaan teille sopivan palvelukokonaisuuden. Työnantajatilaisuuden järjestäminen alkaa ajankohdan sekä kohderyhmän sopimisella. Oman aikataulunne lisäksi otamme huomioon opiskelijoiden opetusaikataulun, koulun muut tapahtumat, opiskelijajärjestöjen tapahtumat, tenttiviikot ja lomat.

Kohtaa opiskelijat korkeakoulun ala-aulassa

Kohtaat aulatiloissa hyvin erilaisia opiskelijaryhmiä matkallaan luennoille, ruokailemaan, itseopiskelutiloihin yms. Markkinoimme läsnäoloanne tapahtumakalentereissamme ja teemme käytännön järjestelyt talon eri toimijoiden kanssa. Perusmaksu 700 euroa + mahdolliset tarjoilut ja/tai lisätunnit.

Tapaa opiskelijoita työnantajatilaisuudessa korkeakoulun tiloissa

Koulumme opetustiloissa voidaan järjestää monenlaisia tilaisuuksia: luennoista työpajoihin ja cocktailtilaisuuksiin. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan tarpeitanne vastaavan tilaisuuden sekä hoidamme markkinoinnin (suorapostitus, tapahtumakalenterit) halutulle opiskelijakohderyhmälle. Perusmaksu 800 euroa + kohdennetut kutsut ja tarjoilut.

Kutsu opiskelijoita tutustumaan toimintaanne / tiloihinne

Onko helpompi kertoa työyhteisöstänne ja varsinaisesta työkentästänne toimitiloissanne? Haluatteko esitellä opiskelijoille heidän mahdollisen tulevan työpaikkansa ilmapiiriä, tiloja ja henkilöstöä? Hoidamme puolestanne opiskelijoiden kutsumisen (suorapostitus, tapahtumakalenterit) ja tarvittaessa otamme ilmoittautumiset vastaan. markkinointiin sopivat palvelumme löydät kohdasta Markkinointipalvelut.

Markkinointipalvelut

Markkinointipalvelujamme voidaan käyttää niin rekrytointiviestinne (esim. trainee-ohjelman tai kesätyöpaikkojen markkinointi) tai tapahtumanne viestimiseen. Palveluita ei voida käyttää yksittäisten työpaikkojen tai Aalto CareerWebin julkaisuehtojen vastaisten rekrytointi-ilmoitusten markkinointiin.

Suorapostitus Aalto-yliopiston opiskelijoille

Suorapostitus on ura- ja rekrytointipalveluiden kautta lähetetty kohdennettu viesti Aalto-yliopiston opiskelijoille. Viesti voidaan lähettää opiskelijoille joko sähköpostilla tai perinteisenä kirjeenä. Kutsujen kohderyhmää valitessanne voidaan käyttää kriteereinä koulutusohjelmaa, opintojen aloitusvuotta ja/tai suoritettujen opintopisteiden määrää. Kauttamme tavoitatte halutessanne kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen sekä Hankenin (www.hanken.fi) opiskelijoita.

Perusmaksu 150 euroa
+ sähköpostitse lähetettävät viestit 2 euroa / opiskelija tai
+ postitse lähetettävät viestit 5 euroa / opiskelija
+ muistutusviesti sähköpostilla samalle kohderyhmälle 1 euro / opiskelija

Suorapostituksen perusmaksua (150 euroa) ei veloiteta jos postitus tehdään yli 500 opiskelijalle sekä esim. ARENA- ja TalentIT-messujen tai kampuksella järjestettävien työnantajatilaisuuksien yhteydessä.

Tapahtumanne markkinointi Aalto CareerWebin tapahtumakalenterissa

Järjestäessänne opiskelijoille tarkoitettuja uraan ja rekrytointiin liittyviä tapahtumia Aalto-yliopiston ulkopuolella, on teillä mahdollisuus markkinoida tilaisuuttanne koulumme opiskelijoille CareerWebin sähköisessä tapahtumakalenterissa. Palvelun hinta 100 €.

Facebook-markkinointi

Tarjoamme työnantajille mahdollisuutta markkinoida Facebook-sivullamme työmahdollisuuksia, uraan liittyviä tapahtumia sekä muita uraan ja työhön liittyviä asioita (seminaareja, tapahtumia, uratarinoita, yms.). Palvelun hinta 100 €.

Muu markkinointi CareerWebissä

CareerWebissä voidaan markkinointiin käyttää tapahtumakalenterin ja työpaikkailmoitusten ohella myös uutispalstaamme. Sinne sopivat kaikki uraan ja työhön liittyvät muut kuin tapahtuma- tai työpaikkailmoitukset. Esim. case-kilpailut, työnantajamielikuvaan tai muuten uraan liittyvät tutkimukset / kyselyt, yms. Palvelun hinta 100 €.

Osallistu rekrytointimessuille

Järjestämme vuosittain useita suurempia ja pienempiä tapahtumia, joissa työnantajat voivat esitellä opiskelijoille uramahdollisuuksia.

ARENA-messut

ARENA_logo_o_11.jpgARENA-messut on Suomen suurin kauppatieteiden opiskelijoiden ja työnantajien kontaktointitapahtuma, joka houkuttelee Töölön kampukselle vuosittain 60-70 yritystä ja 3 000 opiskelijaa. Lisätietoa messuista löydät Kauppakorkeakoulun ARENA-sivuilta (fairs.aalto.fi/arena)

Aalto in the Game -rekrytointitapahtuma

Aalto in the Game -tapahtumassa tulevaisuuden pelialan osaajat ja työnantajat kohtaavat ständeillä sekä pelidemojen äärellä. Aalto in the Game -pelialan rekrytointitapahtuma järjestettiin 2.11.2017 TalentIT-messuilla Otahallissa. Lisätietoja vuoden 2017 tapahtumasta.

TalentIT-messut

Talent_it_RGB.jpgTalentIT -rekrytointitapahtuma yhdistää digitaalisista palveluista, teknologiasta ja järjestelmien kehittämisestä kiinnostuneet nuoret osaajat, ICT-alan työnantajat ja tutkijat antoisaan tapahtumaan. Tutustu messuihin osoitteessa talentit.aalto.fi!

Kesätöihin! -tapahtuma

Kesätöihin! -tapahtuma on hyvä tilaisuus kaupan, taiteen ja tekniikan eri alojen kesätyöntekijöiden hakuun ja rekrytoimiseen sekä organisaationne työnantajamielikuvan rakentamiseen. Tapahtumaan kutsutaan kaikki kandidaatti- ja maisteritason opiskelijat Aalto-yliopistossa (koulutusohjelmamme osoitteessa studies.aalto.fi). Vuoden 2018 tapahtuma järjestettiin 18.1.2018 Kandidaattikeskuksen pääaulassa. Vuoden 2019 tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin kevään aikana.

Näiden lisäksi järjestetään pienempiä alakohtaisia tapahtumia kuten CHEM Urafoorum sekä Life After Graduation -tapahtuma kauppatieteilijöille.


Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja autamme tapahtumanne järjestelyissä!

  • Arabia (taiteet ja suunnittelu): career-arts [at] aalto [dot] fi
  • Otaniemi (tekniikan alat): career-tech [at] aalto [dot] fi  tai suoraan tietyn korkeakoulun asiantuntija, yhteystiedot.
  • Töölö (kauppatieteet): Annemari Rautio, puh. 050 380 7398 tai career-biz [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.02.2018.