Mentorointi

Aktorihaku syksyn 2018 mentorointiohjelmaan on päättynyt. Otamme vielä vastaan mentorien ilmoittautumisia osoitteeseen mentorointi [at] aalto [dot] fi

 

”Hain ohjelmaan, jotta saan kuulla kokemuksia ja ohjeita työelämään siirtymiseen, sillä muutos täysipäiväiseen opiskeluun nähden on melko valtava. Sain hyviä ohjeita, ammatillista itseluottamusta ja paljon muuta!”

”Opiskelijoiden kanssa ajan viettäminen ja nykytrendien ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Pidän mentoroinnista saamaani hyötyä suurena.”
 

Mentorointiohjelman sisältö

Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmassa opiskelijat pääsevät tekemisiin työelämässä jo toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja yhdessä tekemisestä. Ohjelma tuo vuosittain yhteen kolmesataa suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa ja alumnia Suomessa ja ulkomailla. Kyseessä onkin ainutlaatuinen yhdistelmä alakohtaisuutta, poikkitieteellisyyttä, kansainvälisyyttä ja eri sukupolvien edustajia.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenkeskiset tapaamiset noin kerran kuussa. Siinä missä työpaikan sisäisen mentoroinnin tarkoituksena voidaan nähdä tiedonsiirto ja perehdytys työpaikan toimintakulttuuriin, opiskelijamentoroinnissa on kyse opiskelijan uraan ja opintoihin ja toisaalta elämänhallintaan liittyvien toiveiden ja haaveiden avoimesta käsittelystä yhdessä kokeneemman mentorin kanssa.

Mentorointi perustuu tavoitteelliseen ja pitkäaikaiseen keskustelusuhteeseen, jonka kulmakiviä ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Prosessin onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista sekä aktorilta että mentorilta. Aktorin roolina on pitää huoli, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla. Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, josta hyötyvät niin aktori kuin mentori.

Kahdenkeskisten mentorointitapaamisten ohella Aalto-yliopiston Mentorointiohjelma sisältää kaikille avoimia yhteisiä tilaisuuksia, jotka edistävät eri alojen alumnien ja opiskelijoiden kohtaamisia ja tarjoavat tukea mentorointiin. Mentorointivuosi alkaa syyskuussa kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista. Mentorointiparit saavat myös ohjelmaa varten laaditun mentorointioppaan tuekseen. Ohjelma päättyy yhteistilaisuuteen toukokuussa. Mentoreille ja aktoreille tarjotaan vertaistukea omissa rooleissaan erillisissä tilaisuuksissa. Mentorit ja aktorit ovat myös tervetulleita järjestämään keskustelutilaisuuksia ja organisaatiovierailuja ohjelman aikana. Tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi.
 

Mentoriksi?

Alumni, oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietoja ja taitojasi?  Kehittämään sparraustaitojasi ja hyödyntämään osaamistasi ja kokemustasi parhaalla mahdollisella tavalla? Tutustumaan Aalto-yliopiston uuteen opiskelijasukupolveen ja poikkitieteelliseen mentoriverkostoon? Saamaan uusia näkökulmia ja tuntemusta vieraista kulttuureista?

Mentoriksi voi ilmoittautua Kauppakorkeakoulussa, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ent. Taideteollinen korkeakoulu ja arkkitehtuurin laitos) tai Tekniikan korkeakouluissa (ent. Teknillinen korkeakoulu) tutkintonsa suorittanut ja valmistumisen jälkeen vähintään viisi vuotta työelämässä ollut alumni. Tärkeintä mentoriksi ryhtymisessä on halu jakaa kokemustaan ja osaamistaan opiskelijalle, olla läsnä ja kuunnella. Toivomme mukaan pääosin työelämässä vielä vaikuttavia alumneja.

Mentoroitavat eli aktorit ovat Aalto-yliopiston suomalaisia ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat opinnoissaan maisterivaiheessa. Kansainvälisen opiskelijan mentoriksi voivat hakea niin erinomaisesti englantia puhuvat suomalaiset kuin kansainväliset alumnit, jotka haluavat tutustua vieraan kulttuurin edustajaan ja tutustuttaa mentoroitavan suomalaiseen työelämään.

Mentorointiohjelma tarjoaa alumnille

 • mentorointi-, coaching ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • luontevien yhteyksien syntyä alan opiskelijoihin
 • väylän vaikuttaa Aalto-yliopistossa
 • ammattillisen verkoston kehittymistä ja laajenemista
 • uusia näkökulmia ja mahdollisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn ja peilaamiseen
 • mahdollisuuden tutustua vieraan kulttuurin edustajaan

Odotamme mentoreilta

 • keskimäärin kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa aktorin kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista aktorin kanssa
 • tukea opiskelijan työelämävalmiuksien kehittymiseen mentorina
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään: mentorointi [at] aalto [dot] fi

Mentorilta ei odoteta

 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorille
 • vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • kaikkien omien kontaktien jakamista aktorin kanssa

Etämentoriksi?

Myös ulkomailla tai muualla Suomessa asuva alumni voi hakea mentoriksi. Tällöin kyse on pääasiallisesti sähköpostitse, puhelimitse ja skypen välityksellä tapahtuvasta etämentoroinnista. Osa ohjelmaan hakevista opiskelijoista saattaa myös vaihdossa osan mentorointivuotta.
Suositeltavaa on, että yhteisiä tapaamisia mentoroitavan kanssa voidaan järjestää esimerkiksi Suomeen/pääkaupunkiseudulle suuntautuvien matkojen yhteydessä.
 

Aktoriksi?

Opiskelija, kaipaatko apua uravaihtoehtojen pohdinnassa ja omien vahvuuksiesi löytämisessä? Keskustelutukea ja kokemuksen tuomaa näkemyksellisyyttä vanhemmalta asiantuntijalta? Tilaisuutta pureutua omiin urahaaveisiisi ja itsesi kehittämiseen?

Mentoroitavaksi eli aktoriksi voivat hakea maisterivaiheessa olevat suomalaiset ja kansainväliset Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat yliopistossa kirjoilla ohjelman alkaessa syyskuussa.

Mentorit ovat Aalto-yliopiston suomalaisia ja kansainvälisiä alumneja, jotka ovat olleet työelämässä vähintään viisi vuotta valmistumisensa jälkeen.

Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijalle

 • yhteistyökontaktin työelämään
 • ammatillisten ja työnhakutaitojen kehittymistä
 • uravalintojen ja -polkujen löytämistä
 • vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittämistä
 • poikkitieteellisiä kohtaamisia Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja alumnien kanssa
 • uusia ajatuksia ja näkemyksiä

Odotamme aktorilta (mentoroitava)

 • sitoutumista mentorointiin koko ohjelman ajaksi (syys-toukokuu)
 • kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa mentorin kanssa
 • aktiivista ja aloitteentekijän roolia suhteessa mentoriin
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista yhdessä mentorin kanssa
 • ymmärrystä, ettei mentorilta odoteta työtarjousta tai työharjoittelupaikkaa
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään: mentorointi [at] aalto [dot] fi

Mentorointi vaatii sitoutumista ja aikaa. Ennen ohjelmaan hakemista mieti, onko sinulla motivaatiota prosessiin opintojen ja mahdollisen työn rinnalla. Muista, että mentorointi on sinun hyödyksesi.

Aktoriksi etämentorille?

Ohjelmassa on vuosittain mukana muutama ulkomailla asuva alumni. Jos suunnittelet kansainvälistä uraa, tässä on tilaisuus sinulle! Etämentorointi vaatii aktorilta erityistä sitoutumista prosessiin, koska mentorointi tapahtuu sähköpostin, skypen tai puhelimen välityksellä. Huomioithan tämän myös siinä tapauksessa, että olet itse lähdössä vaihtoon ja mentorisi asuu Suomessa. Vaihdon aikana sinun tulisi pitää yhteyttä mentoriisi mahdollisuuksien mukaan.

Vill du ha en svenskspråkig mentor?

Ruotsia äidinkielenään puhuville hakijoille pyrimme mahdollisuuksien mukaan löytämään ruotsinkielisen mentorin mentoriehdokkaiden joukosta. Mentorointimateriaalien ja tilaisuuksien osalta ohjelma on suomen- ja englanninkielinen.

 

Hae mukaan


Opiskelijoiden haku syksyn mentorointiohjelmaan on päättynyt.

Mentori-ilmoittautumiset pyydämme osoitteeseen mentorointi [at] aalto [dot] fi


Hae mukaan ohjelmaan täyttämällä alla oleva sähköinen hakulomake ja liittämällä mukaan CV:si.
Lomakkeessa kysymme yhteystietosi ja tiedustelemme motivaatiotasi hakea ohjelmaan ja mentorointia koskevia toiveitasi. Hakulomake toimii pohjana mentorointiparivalinnoille, minkä takia lomakkeen täyttäminen huolellisesti ja kattavasti on ensiarvoisen tärkeää.

Ennen lomakkeen täyttämistä lue myös ohjelman usein kysytyt kysymykset.


Aloitamme hakemusten käsittelyn heti hakuajan jälkeen, joten ilmoittauduthan mukaan ajoissa! Hakemusten käsittely ja parien muodostaminen jatkuvat juhannusviikolle, jolloin lähetämme tiedon ohjelmaan pääsystä. Myös niille, joille ei mahdollisesti löydy sopivaa paria, ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähetämme ohjelmaan hyväksytyille (sopivan mentorointiparin saaneille) mentorointiparin toisen osapuolen nimi- ja yhteystiedot elokuun puolessa välissä. Tarkkailethan sähköpostiasi. Aktorien tulee olla yhteydessä mentoreihinsa ennen ohjelman alkua. Mentorointiparit voivat halutessaan myös tavata toisensa jo ennen syyskuun aloitusseminaaria.

Tavoitteemme on löytää mahdollisimmat sopivat, hakijoiden toiveisiin ja tavoitteisiin pohjautuvat mentorointiparit. Mentorointiparit muodostetaan ensisijaisesti opiskelijoiden toiveiden pohjalta mentoriksi ilmoittautuneiden alumnien toiveet huomioiden. Halutessaan sekä opiskelijoilla että alumneilla on oiva mahdollisuus saada mentorointipari myös toisen alan edustajasta. Valitettavasti emme voi taata, että löydämme kaikille aktorihakijoille mentoria, saati mentoriehdokkaille aktoria.

Opiskelija, onko sinulla mielessäsi sopiva mentoriehdokas? Kysy häntä rohkeasti mentoriksesi. Valmiit mentorointiparit ovat siten tervetulleita osallistumaan mentorointiohjelmaan.

Käsittelemme hakemukset ja CV:t ehdottoman luottamuksellisesti, emmekä käytä niiden tietoja muuhun tarkoitukseen. Mentorointiohjelmaan hyväksyttyjen yhteys- ja taustatiedot soveltuvilta osin luovutetaan muille ohjelmassa mukana oleville keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi. Hienotunteisuus ja luottamuksellisuus ovat niin mentorointisuhteen kuin itse ohjelman ydin. 

Mentorointiohjelman rekisteriseloste (englanniksi).


Aalto-yliopiston Mentorointiohjelma on osa alumnisuhteiden ydintoimintaa. Sen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti yliopiston sisäisiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita ja toimijoita. Ohjelmalla on pitkät juuret Aalto-yliopiston korkeakouluissa: opiskelija-alumni-mentorointia on järjestetty Kauppakorkeakoulussa vuodesta 1999 ja Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 2000 lähtien. Aalto-yliopiston mentorointiohjelma hyödyntää näiden ohjelmien parhaat toimintatavat. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, entinen Taideteollinen korkeakoulu, on ollut mukana ohjelmassa vuodesta 2012 lähtien.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.05.2018.