Tietoa yliopistosta

Aalto University, palvelut

Palvelut

Palveluksiköt tarjoavat erilaisia tukipalveluita Aalto-yliopiston sidosryhmille. Palveluorganisaation tavoitteena on varmistaa tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtamiselle laadukkaat ja tehokkaat palvelut sekä niitä tukevat järjestelmät.

Aalto Executive Education (Aalto EE)

Aalto University Executive Education (Aalto EE) tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja hyödyntäen Aalto-yliopiston ja laajan kansainvälisen verkoston osaamista. Aalto EE:n missiona on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella ja kasvattaa uusi johtajasukupolvi. Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta.

Aalto EE:lla on kaksi tukikohtaa: Helsingin toimisto koordinoi toimintaa Euroopassa ja Koreassa, kun Singaporesta käsin hallinnoidaan muita Aasian ja Tyynenmeren toimintoja. Suomen ja Singaporen lisäksi Aalto EE tarjoaa ohjelmia Puolassa, Etelä-Koreassa, Taiwanilla, Kiinassa ja Indonesiassa.

Aalto-yliopisto yhtiöittää koko liiketoimintamuotoisen täydennyskoulutuksensa 1.3.2014 alkaen. Yhtiöittäminen toteutetaan siten, että olemassa olevan osakeyhtiömuotoisen Aalto University Executive Education Oy:n toiminta laajenee kattamaan myös Aalto University Professional Developmentin (Aalto PRO) ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen (PYK) liiketoimintana toteutettavat täydennyskoulutuspalvelut. Kaikilla toimijoilla on juuret Aalto-yliopiston yhteisöissä. Lue lisää tiedotteesta.

Yhteystiedot

Lisätietoja Aalto EE:n sivulta (aaltoee.fi)

Aalto Pro

Aalto PROn koulutukset ovat ainutlaatuisia yhdistelmiä käytännön osaamista ja Aalto-yliopiston uusinta tutkimustietoa. Aalto PRO tarjoaa monipuolisen valikoiman täydennyskoulutuspalveluita ja laajan kouluttajaverkoston.

Aalto PRO räätälöi koulutuspaketteja pienten ja suurten organisaatioiden ja ryhmien tarpeisiin. Kansainvälisen kumppaniverkoston tuella koulutukset voidaan toteuttaa siellä missä asiakkaan toiminnot ovat. Kokeneet yrityskohtaisten ratkaisujen tekijämme ovat käytettävissäsi.

Yhteystiedot

Lisätietoja Aalto PROn sivuilta (aaltopro.aalto.fi)

Arkisto- ja kirjaamopalvelut

Aalto-yliopiston asiakirjahallintopalvelut muodostuvat arkistosta ja kirjaamoista, joiden toimipisteet sijaitsevat Otaniemen ja Arabian kampuksilla.

Lisätietoja Arkisto- ja kirjaamopalveluiden sivuilta

Asumispalvelut

Asumispalvelut vastaavat asumiseen liittyviin kysymyksiin.

Esittelemme erilaisia vaihtoehtoja ja vinkkejä jotka toivottavasti auttavat sinua löytämään miellyttävän asunnon Aalto- yliopistossa työskentelyn tai opiskelun ajaksi.

Lisätietoja Asumispalveluiden sivuilta

Avoin yliopisto

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kauppatieteellisen alan, taiteiden alan sekä tekniikan alan opintoja.

Avoin yliopisto on osa yliopistolaitosten kokonaisuutta. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat pohjakoulutuksesta riippumatta osallistua yliopistojen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opintosuoritukset vastaavat korkeakoulujen perusopetuksen suorituksia ja ovat hyväksyttävissä tutkinto-opetuksen vastaaviksi suorituksiksi. Avoin yliopisto antaa monipuolisen mahdollisuuden osallistua yliopistolliseen koulutukseen sekä saada tutkimukseen perustuvaa opetusta ja akateemista sivistystä

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää opetusta kauppatieteellisellä, taideteollisella ja teknillisellä alalla.

Opiskelemisesta, kurssitarjonnasta ja ilmoittautumiskäytännöistä lisää:
Avoimen yliopiston verkkosivuilta (avoin.aalto.fi)

Dipoli kokous- ja kongressipalvelut

DIPOLI on yksi Suomen merkittävimmistä kokous- ja kongressikeskuksista, joka sijaitsee keskellä Otaniemen tiedeyhteisöä ja Aalto-yliopiston kampusaluetta.

DIPOLIn kansainvälisestikin tunnettu ja merkittävä arkkitehtuuri ja muuntelukykyiset tilat tarjoavat loistavat puitteet erilaisille tilaisuuksille, kuten kokouksille, kursseille, seminaareille, kongresseille ja näyttelyille. Juhlatalona DIPOLI on vertaansa vailla, sillä se soveltuu yhtä hyvin pienimuotoisiin vastaanottoihin kuin upeisiin jopa 2000 hengen gaala-illallisiin.

Kansainvälisten tieteellisten kongressien ja kokouksien kutsumiseen ja järjestelyihin Aalto-yliopisto tarjoaa kongressiasiamiehen maksutonta konsultointipalvelua.

Yhteystiedot

Lisätietoja Dipolin sivuilta (dipoli.aalto.fi)

Innovaatio- ja yrittäjyyspalvelut ACE

Aalto Center for Entrepreneurship (ACE) tarjoaa tekniikan kaupallistamiseen, immateriaalioikeuksien hallintaan ja startup-yrittäjyyteen liittyviä palveluja.

ACE toimii linkkinä liike-elämän ja tutkimuksen välillä, ja tavoitteena on edistää monitieteisten keksintöjen ja yritysten syntyä Aalto-yliopistossa.

Yhteystiedot

Lisätietoa ACEn toiminnasta (ace.aalto.fi, englanniksi)

IT-palvelut

Aalto-yliopiston IT on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston tehtäviä ratkaisemalla käyttäjäryhmien ja yksiköiden tarpeet tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja IT-laitteiden alueilla yhdessä muun organisaation kanssa.

Yhteystiedot

Lisätietoja IT-palveluista

Kirjasto- ja tietopalvelut

Aalto-yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto, jolla on monipuoliset ja laajat elektroniset ja painetut kokoelmat yliopiston tieteenaloilta. Kirjaston toimipisteet tarjoavat nykyaikaisia palveluita paikan päällä ja verkon välityksellä.

Aalto-yliopiston kirjasto toimii kolmella kampuksella: Arabianrannassa, Otaniemessä ja Töölössä.

Yhteystiedot

Lisätietoja kirjaston palveluista

Kielikeskus

Kielikeskus on yliopiston yhteinen kielten ja viestinnän opetus- ja palveluyksikkö. Kielikeskus järjestää opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavan kielten ja kirjoitus- ja puheviestinnän opetuksen ja tarjoaa englannin ja ruotsin kielen käännös- ja kielentarkastuspalveluja. Lisäksi kielikeskus tarjoaa ostopalveluna räätälöityä pienryhmäkoulutusta ja yksilöllistä kirjoitus- ja puheklinikkavalmennusta yliopiston eri yksiköihin.

Kielikeskuksen opetustarjontaan kuuluvat seuraavat opetusaineet: englanti, espanja, japani, kiina, ranska, ruotsi koulusivistyskielenä, toisena kielenä ja vieraana kielenä, saksa, suomi koulusivistyskielenä, toisena kielenä ja vieraana kielenä, venäjä sekä kulttuurien välinen viestintä ja puheviestintä.

Lisätietoja Kielikeskuksen palveluista (languagecentre.aalto.fi)

Henkilökunnalle (Inside.aalto.fi)

Opiskelijoille (Into.aalto.fi)

Liikuntapalvelut

Yliopiston liikuntapalveluista vastaa Unisport.

Laadukkaat ja helposti lähestyttävät liikuntapalvelut nähdään Aallossa ja Helsingin yliopistossa merkittävänä hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. UniSportin myötä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on käytettävissään entistä laajempi verkosto asuin-, työ- tai opiskelupaikan lähellä.

Toimipisteinä ovat Aalto-yliopiston Töölön ja Otaniemen kampusten liikuntakeskukset sekä Helsingin yliopiston keskustakampuksen, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampusten liikuntakeskukset.

Lisätiedot:

Yliopistoliikunnan palveluista saat lisätietoja osoitteesta www.yliopistoliikunta.fi tai asiakaspalvelunumerosta 09 191 22151.

Aalto-yliopiston liikuntapalveluista saat lisätietoja osoitteesta http://liikunta.aalto.fi/fi

Opinto- ja opiskelijapalvelut

Opinto- ja opiskelijapalvelut eli OOP (korkeakoulujen Opiskelijapalvelut ja yhteiset Opinto- ja opiskelijapalvelut) tukee Aalto-yliopiston korkeakouluja ja laitoksia opiskeluun ja opetusjärjestelyihin liittyvien tehtävien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Koulujen Opinto- ja opiskelijapalvelut vastaavat toiminnasta kouluissa. Yliopistotason OOP yhteiset -yksikkö toimii koulujen Opinto- ja opiskelijapalvelujen tukena.

Opiskelijoille tarjottavat palvelut kattavat koko opiskelupolun tukitoiminnot, alkaen yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjauksen ja opiskelijarekrytoinnin tiedottamisesta, jatkuen opiskelijavalintojen kautta opiskeluaikana tarjottaviin palveluihin ja päätyen valmistumisvaiheen tukitoimintoihin. Suoraan opiskelijoille tarjottavien palvelujen ohella korkeakoulujen Opinto- ja opiskelijapalvelut koordinoi ja avustaa koulutusohjelmia ja laitoksia opetuksen käytännön järjestämisessä sekä opintojen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Opinto- ja opiskelijapalvelut tukee koulutusohjelmia ja laitoksia myös opetussuunnitelmien valmistelussa ja kehittämisessä.

OOP toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä koulutusohjelmien (koulutusohjelmajohtajat, opettajat) ja ylioppilaskunnan (opiskelijat) sekä useiden palveluorganisaatioiden (opetuksen strateginen tuki, kansainväliset palvelut, viestintä, IT-palvelut, kehityspalvelut, kirjasto) kanssa

 Yhteystiedot

Paino- ja graafiset palvelut, Unigrafia

Unigrafia tarjoaa lähipalvelua ja pientuotantoa kampuksilla. Tehokas keskitetty tuotanto Vallilan painotalolla valmistaa suuremmat tuote-erät kustannustehokkaasti. Unigrafia tuntee yliopistojen erityistarpeet,  ja siihen perustuu asiakkaan saama hyöty:

 • Ajankäytön tehokkuus vakiokumppanin avulla
 • Valmiiksi kilpailutettu hinta
 • Jatkuvuus ja laadun tasaisuus
 • Vaikutusmahdollisuus palvelun kehittämiseen
 • Unigrafiassa työskentelee 55 graafisen alan ammattilaista
 • Toimipisteitä kuusi:  Pitäjänmäki, Vuorikatu, Meilahti, Viikki, Töölö, Otaniemi
 • Ekologisuus toiminnan kulmakivenä:  Joutsenmerkki-paino
 • Sertifioitu laatujärjestelmä

Yhteystiedot

Lisätietoa Unigrafian sivuilta (unigrafia.fi)

Palvelukeskus Pave

Palvelukeskus Pave tuottaa talous- ja henkilöstöhallintopalveluja jäsenyhteisöilleen suomen ja ruotsin kielellä. Hallinnollisesti palvelukeskus on osa Aalto-yliopistoa. Palvelukeskus sijaitsee Espoon Otaniemessä osoitteessa Vaisalantie 8.

Yhteystiedot

Lisätietoja Palvelukeskus Paven sivulta

Pienyrityskeskus

Luovia ratkaisuja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja yrittäjyyteen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus tarjoaa koko yritystoiminnan elinkaaren kattavasti luovia ratkaisuja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden yritystoiminnan luomiseen. Keskeisiä toimintamuotojamme ovat yliopistollinen täydennyskoulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä yrityshautomo esihautomotoimintoineen.

Täydennyskoulutuksen asiakkaitamme ovat erityisesti pk-yritysten ylin johto, omistaja yrittäjät, henkilöstö ja yrittäjyydestä kiinnostuneet että yritystoimintaa harkitsevat henkilöt. Tarjonnastamme löytyy koulutus- ja kehittämispalveluita myös julkisorganisaatioiden esimiehille, johtajille ja henkilöstölle. Myös opetusala kuuluu kohderyhmäämme yrittäjyyspedagogiikan ansiosta.

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden kehittämiseksi tarjoamme koulutuksia, kehittämistä ja tutkimusta mm. seuraavista aihealueista:

 • yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus
 • johtaminen ja esimiestaidot
 • strategiatyö
 • myynti, markkinointi ja asiakkuudet
 • yritystalous
 • kansainvälistyminen ja kv-kulttuurit

Yhteystiedot

Lisätietoja Pienyrityskeskuksen sivut (pienyrityskeskus.aalto.fi)

Sannäsin kartanon kokoushotelli

Sannäsin Kartano on täyden palvelun, tasokas kokoushotelli Porvoossa. Kartano tarjoaa käyttöön yksityisiä, rauhallisia ja laadukkaita kokoustiloja. Isompiin luentosaleihin mahtuu runsaat 120 henkilöä, pienempiin 10-40 henkilöä. Käytössä on myös 87 tilavaa hotellihuonetta.

Kartanohenki näkyy ja tuntuu parhaiten 170-vuotiaan päärakennuksen kartanoravintolassa, jonka huolella entisöidyt kartanosalit huokuvat romanttista, vanhan ajan kartanotunnelmaa. Ravintola on tunnettu erityisen herkullisista ruuistaan. Tarjolla on myös saunatilat ja keilabaari.

Myyntipalvelu

puh.(019) 5474 393
sannas [at] sannaskartano [dot] fi

Lisätietoja Sannäsin kartanon sivuilta (sannaskartano.fi)

Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö

Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö on suomalaisen teollisuuden vuonna 1979 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Aalto-yliopistossa suoritettavan teknistieteellisen tutkimuksen tukeminen ja siihen liittyvän opetustoiminnan edistäminen.

Yhteystiedot

Lisätietoja Teknillisen korkeakoulun tukisäätiön sivuilta

Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki (TOST)

Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki tuottaa palveluita, jotka tukevat opetushenkilökunnan ja johdon työtä Aalto-yliopiston strategian toteuttamiseksi. Tavoitteena on opetus- ja oppimiskulttuurin kehittäminen yhdessä opetuksesta vastaavien toimijoiden kanssa sekä opetuksen aseman vahvistaminen.

Yhteystiedot

Lisätietoja Tutkimuksen ja opetuksen strategisen tuen sivuilta

Tutkimuksen tukipalvelut

Tutkimuksen tukipalvelut palvelee Aalto-yliopiston henkilökuntaa ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimushankkeiden koko elinkaaren ajan tarjoten tutkimushankkeiden tarvitsemat keskeiset tukipalvelut.

Yhteystiedot

Lisätietoja Tutkimuksen tukipalveluiden sivuilta

Yhteisösuhteet

Aalto-yliopisto tarjoaa monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia eri alojen toimijoiden kanssa.

Pyrimme pitkäjänteiseen strategiseen uraauurtavia ratkaisuja tuottavaan yhteistyöhön. Rakennamme ja kehitämme pitkäjänteisiä, strategisen tason kumppanuuksia yhteistyötahojemme kanssa. Kumppaneille yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on näköalapaikka uuteen tiede- ja taideyhteisöön ja mahdollistaa tehokkaan tiedon ja osaamisen jakamisen muun muassa opetuksen, tutkimuksen, rekrytoinnin ja elinikäisen oppimisen alueilla.

Yhteystiedot

Lisätietoja Yhteisösuhteiden sivuilta

Yrityssuhteet

Yhteystiedot

Sivusta vastaa: helpdesk-viestinta [at] aalto [dot] fi (Viestintä) | Viimeksi päivitetty: 13.10.2014.