Lausunnot ja kannanotot

Aalto-yliopisto antaa säännöllisesti lausuntoja ja kannanottoja kansallisiin ja kansainvälisiin lainsäädäntö- ja kehityshankkeisiin. Tällä sivulla julkaistaan Aalto-yliopiston organisaationa antamat lausunnot ja kannanotot. Näiden lisäksi Aalto-yliopiston professorit ja muut asiantuntijat antavat runsaasti omaan erityisalaansa liittyviä asiantuntijalausuntoja.
 
Lausunnot ja kannanotot julkaistaan sillä kielellä, jolla ne on annettu.   
 

2017
 

Pvm Asia Lataa
11.8.2017 Lausunto: Innovaatiokeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (TEM) pdf
1.6.2017 Lausunto: N5T-verkoston yhteinen lausunto FP9 liittyen (EU) pdf
31.5.2017 Lausunto: FP9 (EU) pdf
5.5.2017 Lausunto: Tampere3-korkeakoulukokonaisuuden muodostaminen sekä opetusyhteistyö (OKM) pdf
2.5.2017 Lausunto: Ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisterilain muuttaminen (SM) pdf
12.4.2017 Lausunto: Laadullisen työllistymisen säilyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin 2019 alkaen (OKM) pdf
7.4.2017 Lausunto: Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen (OPH) pdf
4.4.2017 Lausunto: Kieltenopetuksen yhteistyön edistäminen (OKM) pdf
24.3.2017 Kommentti: Draft of the OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017 – Overall Assessment and Recommendations (Sivistystyönantajat) pdf
22.3.2017 Lausunto: Valtioneuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutus tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn (OM) pdf
20.3.2017 Lausunto: Esitys Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhdistämisestä (OKM) pdf
19.3.2017 Lausunto: Opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttaminen (OKM) pdf
13.1.2017 Lausunto: Horizon 2020 Mid Term Review (EU) pdf

 

2016

 

Pvm Asia Lataa
14.12.2016 Lausunto: Yliopistojen koulutusvastuiden muutokset (OKM) pdf
11.10.2016 Lausunto: Tekijänoikeusdirektiivi digitaalisilla sisämarkkinoilla (OKM) pdf
16.9.2016 Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 (OKM) pdf
26.4.2016 Lausunto: Statement on the European Innovation Council (EU) pdf
4.4.2016 Lausunto: Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta (LVM) pdf
20.1.2016 Lausunto: Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen (OKM) pdf
8.1.2016 Lausunto: Nykyaikainen tekijänoikeusjärjestelmä (OKM) pdf

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.08.2017.