Laadun varmistaminen yliopistossa

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä toimii strategisen johtamisen tukena. Tavoitteenamme on toiminnan jatkuva parantaminen kaikilla tasoilla sekä toiminnan läpinäkyvyyden jatkuva kehittäminen.

KARVI_AUDITOITU_sininen.png
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi (karvi.fi) toteutti Aalto-yliopistossa laatujärjestelmän auditoinnin vuonna 2016. Karvin mukaan yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä on kokonaisuus, jolla johdetaan, turvataan ja kehitetään yliopiston, sen järjestämän tutkimuksen, koulutuksen, taiteellisen toiminnan ja muun toiminnan laatua.

Laatujärjestelmä on eri toimlaatujarjestelma_kuvitus_WEB.jpgijoiden, prosessien ja palautteen pohjalta tehtävän jatkuvan kehittämisen muodostama kokonaisuus. Toiminnan kehittäminen eli laatutyö pohjautuu jatkuvan parantamisen PDCA-periaatteeseen (Plan, Do, Check, Act). Toiminta suunnitellaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti, ja suunnitelmat ohjaavat toimintaa. Toimintaa ja tekemistä arvioidaan ja mitataan sekä kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden tarkistaminen ja toimintojen kehittäminen on siten jatkuva prosessi, jossa jokainen kehittämiskierros tuo lähemmäs toiminnalle asetettuja tavoitteita.

 

Aalto-käsikirja on laatujärjestelmän keskeinen dokumentti, joka sisältää kuvauksen yliopistomme toiminnasta ja laadunhallinnasta. Käsikirjassa on kuvattuna ydintoiminnot, niiden periaatteet ja vastuut, yliopiston johtamismalli sekä henkilöstöön ja opiskelijoihin liittyvät toimintatavat, joilla hyvää toiminnan laatua ylläpidetään ja parannetaan.

Lisätietoja:

Aalto-käsikirja (pdf)
Auditointiraportti (pdf, karvi.fi)
Aalto Inside (vaatii kirjautumisen)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.10.2017.