Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikkea toimintaamme ohjaa eettisyys, rehellisyys, tasa-arvoisuus, puolueettomuus ja toisten kunnioittaminen.

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Yhteisenä tavoitteena on, että yliopistossa vallitsee hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö edistävät omalta osaltaan Aalto-yliopiston kestävää sosiaalista ja kulttuurista kehitystä.

Yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla Aalto-yliopistossa tarkoitetaan sitä, että kaikilla yliopiston henkilöstöön kuuluvilla on, akateeminen ja/tai ammatillinen pätevyys huomioon ottaen, samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet ja yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan ja kehittää itseään. Kaikilla opetus- ja tutkimustyöhön osallistuvilla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen, sekä muuhun toiminnan suunnitteluun ja päätöstentekoon. Opiskelijoille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua opetukseen, projektityöskentelyyn ja tutkimustoimintaan ja heidän opintosuorituksensa arvioidaan tasapuolisesti, selkeästi määriteltyjen ja ennalta julkaistujen osaamistavoitteiden perusteella.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteet koskevat myös kansainvälistä toimintaa. Ulkomailta tulevilla opiskelijoilla, opettajilla, tutkijoilla ja yhteistyökumppaneilla tulee olla samat mahdollisuudet toimia yliopistossa kuin muillakin yliopistoyhteisöön kuuluvilla. Kansainvälisille opiskelijoille ja henkilöstölle selvitetään keskeiset Suomen lainsäädännön periaatteet sekä Aalto-yliopiston tavoitteet ja velvoitteet.

Onnistunut tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamien edellyttää ns. valtavirtaistamista, jolloin Aallon arvot näkyvät yliopiston kaikissa käytännöissä. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä.

 

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2016-2018 (pdf) (Hyväksytty 29.2.2016)

Liite 2 Aalto- Gender and age equality

Liite 3 Saavutettava Aalto 2015 -2017

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 06.04.2016.