Saavutettava yliopisto

Opetus ja tutkimus kehittyvät parhaiten yhteisössä, jossa saavutettavuus on huomioitu.

Aalto-yliopisto on monikulttuurinen opiskelu- ja työyhteisö. Yliopisto kansainvälistyy nopeasti. Esimerkiksi uusista professoreista jo kolmannes tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Yliopisto on monikasvoinen: se muodostuu eri kulttuureista tulevista ihmistä, joiden sosiaaliset lähtökohdat, uskonnollinen tausta ja koulutus ovat keskenään erilaisia. Aalto-yliopistossa uskomme, että opetus ja tutkimus kehittyvät parhaiten monikasvoisessa, saavutettavassa ja luovassa yhteisössä, joka pyrkii aktiivisesti parantamaan keskinäistä kommunikointia ja yhteistyötä kaikilla kampuksilla.

Saavutettava toimintakulttuuri toteutetaan Aalto-yliopistossa seuraavien periaatteiden avulla:

  • Saavutettavuutta kehitetään ennakoivasti
  • Yhdenvertaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa
  • Yhteisön jäseniä kannustetaan raportoimaan havaitsemistaan esteistä ja ehdottamaan muutoksia toimintatapoihin
  • Myönteisiä asenteita vahvistetaan ja osaamista lisätään avoimella keskustelulla
  • Toiminnassa sovelletaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuuden wiki-sivut: Saavutettava Aalto-yliopisto (wiki.aalto.fi)
Moninaisuus ja saavutettavuus opiskelijoille (into.aalto.fi) 
Monenlaiset oppijat (into.aalto.fi) 
IT-politiikat ja ohjeet  (into.aalto.fi) 
Saapuminen kampuksille
Rakennusten aukioloajat
Aalto-yliopisto pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 21.08.2017.