Avaintietoa ja vuosittaiset raportit

Vuosi 2015 oli Aalto-yliopiston kuudes toimintavuosi. Pääpainopisteinä olivat uusien maisteriohjelmien käynnistyminen ja yliopiston voimakas profiloituminen avainosaamisalueilla.

Tutkimuksen ja opetuksen avainlukuja vuosilta 2010–2015

 

 

KOONTI_graafit_FI_700.png

 

Aalto-yliopisto vuonna 2015

Tutkimus  

 • Aalto-yliopisto tekee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, jonka tuloksia pyritään siirtämään yhteiskunnan hyödynnettäviksi.
 • Aalto on noussut EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta huippututkijoille myönnettyjen ERC-hankkeiden määrässä Suomen ykköseksi ja Euroopassa sijalle 28.
 • Tenure track -urajärjestelmä on yliopiston tärkein strateginen investointi.
 • Yli puolet nykyisistä professoreista on rekrytoitu vuoden 2010 jälkeen.
   

tieteen_huiput_144dpi.png

 

professorit_144dpi.png

Post-doc-tutkijoita 561 (2014: 582)

 

Opetus ja oppiminen

 • Aalto-yliopisto kouluttaa asiantuntijoita, joilla on valmiudet tehdä kansainvälisesti merkittäviä uudistuksia kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 • Yliopistossa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi voimakkaasti vuonna 2015.
   

 Tutkinnot-1_144dpi.png

Tutkinnot-2_144dpi.png

 

Opiskelijat-1_144dpi.png

Opiskelijat-2_144dpi.png

 

Jatko-opiskelijat-1_144dpi.png

Jatko-opiskelijat-2_144dpi.png

 

Taiteellinen toiminta

 • Taide, arkkitehtuuri ja muotoilu ovat tieteen rinnalla keskeisiä yhteiskunnan muutoksen moottoreita.
 • Vuonna 2015 Aalto-yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saivat yhteensä 39 kansainvälistä palkintoa, jotka kattavat yliopistossa edustettuina olevat taiteellisen toiminnan alueet.
   

Taidepalkinnot_otsikolla_144dpi.png

 

Talous

 • Suomen hallituksen yliopistosektoriin kohdistamien rahoitusleikkausten vuoksi Aalto-yliopisto laati syksyllä 2015 talouden tasapainottamissuunnitelman, jonka avulla pyritään turvaamaan yliopiston ydintoiminnan pitkäjänteiset edellytykset.
 • Valtaosan yliopiston kuluista muodostavat henkilöstö- ja tilakulut.
   

TaloudenSupergraafi_3p_144dpi.pngHenkilöstö

 • Tutkimus- ja opetushenkilöstön suhteellinen osuus kasvoi 2 % edellisestä vuodesta.
 • Kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus kasvoi 3 % ja on nyt 33 %.
 • Vuonna 2015 henkilöstökulut laskivat 4,4 % edellisestä vuodesta.
   

Henkilostorakenne-1_72dpi.png

Henkilostorakenne-2_72dpi.png

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf)

 


Korkeakoulut vuonna 2015

Insinööritieteiden korkeakoulu

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 2 442 (2 452)
Tohtorintutkintoja: 47 (29)
Maisterintutkintoja: 364 (350)
Kandidaatintutkintoja: 400 (366)
Henkilöstö: 652 (750)
Professoreiden lukumäärä: 59 (59)

Kauppakorkeakoulu

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 2 700 (2 701)
Tohtorintutkintoja: 24 (19)
Maisterintutkintoja: 462 (410)
Kandidaatintutkintoja: 403 (452) 
Henkilöstö: 436 (448)
Professoreiden lukumäärä: 93 (81)

Kemian tekniikan korkeakoulu

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 1 010 (1 033)
Tohtorintutkintoja: 40 (35)
Maisterintutkintoja: 155 (147)
Kandidaatintutkintoja: 179 (141)
Henkilöstö: 421 (452)
Professoreiden lukumäärä: 41 (37)

Perustieteiden korkeakoulu

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 2 229 (2 180)
Tohtorintutkintoja: 87 (69)
Maisterintutkintoja: 273 (274)
Kandidaatintutkintoja: 226 (219)
Henkilöstö: 1 211 (1 317)
Professoreiden lukumäärä: 105 (101)

Sähkötekniikan korkeakoulu

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 1 946 (1 958)
Tohtorintutkintoja: 47 (49)
Maisterintutkintoja: 255 (214)
Kandidaatintutkintoja: 264 (245)
Henkilöstö: 598 (655)
Professoreiden lukumäärä: 54 (54)

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 1 999 (1 983)
Tohtorintutkintoja: 11 (18)
Maisterintutkintoja: 458 (268)
Kandidaatintutkintoja: 189 (169)
Henkilöstö: 462 (443)
Professoreiden lukumäärä: 57 (58)

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2014 lukuihin.

*) FTE-luku kertoo tutkinto-opiskelijoiden määrän kokopäiväisiksi opiskelijoiksi muutettuna.

Materiaalia

Vuosikertomuksia ja muita raportteja

Uutiset

Tapahtumat