Alojensa kärkeä

Aalto-yliopisto on erikoistunut tekniikkaan, talouteen ja taiteeseen. Näiden alojen rankingeissa sekä yritysyhteistyössä Aalto-yliopisto on parantanut asemaansa merkittävästi.

Alla mainitut tunnetut ja arvostetut yliopistojen alakohtaiset vertailut osoittavat Aalto-yliopiston sijoittuvan aloillaan korkealle. Maailmassa on noin 17 00022 000, Euroopassa noin 1 000, Pohjoismaissa noin 70 ja Suomessa 14 yliopistoa.

Ranking-uutisia

Aallon muodin koulutusohjelma maailman viidenneksi paras (30.10.2017)
Aallon tietojenkäsittelytiede maailman 47. paras US News -rankingissa (24.10.2017)
Aalto 90. sijalla Times Higher Educationin (THE) Computer Science -rankingissa (17.10.2017)
Aallon tietojenkäsittelytieteen ala NTU-rankingin sijalla 73 (10.10.2017)
Aalto upeasti jaetulla sijalla 58 Times Higher Educationin Business and Economics -rankingissa (4.10.2017)
Aalto arvioitu globaalille innovatiivisten uudistajien listalle (11.5.2017)
Aalto 5. maailmassa 2000-luvulla perustettujen yliopistojen joukossa (5.4.2017)
Taide ja muotoilu nousivat sijalle 13 yliopistovertailussa (8.3.2017)

Tekniikka

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
ARWU (Shanghai) – Engineering/ Technology and Computer Science 2016 1 7–9 35–56 151–200
US News – Computer Science 2017 1 2 11 47
US News – Engineering 2017 1     116
NTU – Engineering 2016 1 4 19 112
QS – Engineering & Technology 2015 1 7 42 133

 

 

 

 

Talous

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
ARWU (Shanghai) – Economics/Business 2015 1 5–7 24–44 101–150
US News – Economics and Business 2017       87
Financial Times – Executive Education (avoin ja asiakaskohtaiset) 2017 1 2 24 46

Taide

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Art & Design 2017 1 1   13
BoF – Fashion 2017 1     5 (BA), 14 (MA)

 

Yritysyhteistyö

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
CWTS-Leiden – Industry Collaboration 2015 1 4 7 14

 

 

 

Lisätietoja valituista rankingeista

ARWU: The Academic Ranking of World Universities (ns. Shanghain lista)

Shanghain listanakin tunnettu ARWU on kuuluisin suurista kansainvälisistä rankingeista. Kriteereinä ARWU pitää yliopiston työntekijöiden ja alumnien saamia Nobel-palkintoja, Fieldsin mitaleita, erityisen korkeasti siteerattujen tutkijoiden määrää, artikkeleiden määrää Nature- ja Science-lehdissä sekä Thomson Reutersin Web of Science -tietokantaan indeksoitujen artikkeleiden määrää. ARWU ei juuri ota huomioon tieteenalojen välisiä eroja ja palkitsee suuresta volyymista. Näin ARWU (erityisesti yleisranking) korostaa perinteisten luonnontieteiden sekä biolääketieteiden aloilla toimivia suuria ja vanhoja yliopistoja. Alakohtaisissa rankingeissa tarkastelu rajataan valituille aloille.

Lisätietoja: http://www.shanghairanking.com/

US News Best Global Universities

US News on julkaissut Best Global Universities -rankingia vuodesta 2014 alkaen, mutta sillä on yli 30 vuoden historia yhdysvaltalaisten yliopistojen listauksissa. US Newsin globaali ranking on uutuudestaan huolimatta varsin laajalti hyväksytty yhdeksi merkittävimmistä rankingeista yhdessä ARWUn (Shanghai), QS:n ja Times Higher Educationin (THE) kanssa. Se perustuu Clarivate Analyticsin Web of Science ja InCites -analyysityökalujen tarjoamaan bibliometriseen dataan sekä mainekyselyyn. Rankingin metodologiaa on muutettu vuosittain, joten eri vuosien tulokset eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Lisätietoja: http://www.usnews.com/education/best-global-universities

QS World University Rankings

Mainekysely on keskeisin tekijä QS-rankingissa. Yleisrankingissa sen painoarvo on 50 %, ja joillakin humanistis-taiteellisilla aloilla (kuten Aallolle tärkeällä Art & Design -alalla) koko ranking perustuu pelkkään mainekyselyyn. Yleisrankingissa (ja alakohtaisissa vaihtelevasti) QS soveltaa lukuisia indikaattoreita. Elsevierin Scopukseen pohjaavissa julkaisu- ja viittausanalyyseissaan QS ei ota huomioon yksittäisten tieteenalojen eroja julkaisukäytännöissä, vaan normalisoi tarkastelunsa viidelle päätieteenalalle. Ennen vuotta 2015 QS ei ottanut tieteenalojen välisiä eroja julkaisu- ja viittauskäytännöissä huomioon lainkaan.

Lisätietoja: http://www.topuniversities.com/university-rankings

National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

NTU-ranking on Clarivate Analytics Web of Science -tietokannan sisältämien julkaisu- ja viittaustietojen analyysiin perustuva vertailu, joka korostaa volyymia vaikuttavuuden rinnalla. NTU:n analyysit ovat osin tieteenalanormalisoituja, mutta korostaessaan volyymia vaikuttavuuden rinnalla NTU:n yleisranking korostaa samalla aloja, joille suuret julkaisu- ja viittausmäärät ovat tyypillisiä (erityisesti perustavat luonnontieteet ja biolääketieteet). Alakohtaisissa rankingeissa tarkastelu rajataan valituille aloille.

Lisätietoja: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

CWTS Leiden Ranking

Leiden Ranking ei varsinaisesti tuota yhtä rankingia, vaan laskee Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan pohjalta maailman yliopistoille erilaisia varsin edistyneitä bibliometrisiä indikaattoreita, joiden avulla yliopistot voidaan haluttaessa laittaa ranking-järjestykseen. Paremmin indikaattorit kuitenkin soveltunevat yliopistojen julkaisuprofiilin ja vaikuttavuuden analyysiin ja vertailuun yhteismitallisen työkalupakin avulla. Tarkastelussa oli vuonna 2015 mukana 750 tieteelliseltä julkaisuvolyymiltaan suurinta yliopistoa (Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan perusteella) maailmassa. Vuonna 2015 Leiden Rankingin sisältämät tieteenalakategoriat eivät mahdollista Aalto-yliopiston edustamien alojen tarkastelua muista aloista erillään.

Lisätietoja: http://www.leidenranking.com/

Financial Times Business School Rankings

Financial Timesin julkaisee kauppatieteiden alalla kansainvälisesti arvostettuja vertailuja. Tärkeänä tekijänä ovat korkeakouluille ja niiden alumneille lähetettävät kyselyt muun muassa ura- ja palkkakehityksestä. Myös tutkimusjulkaisut ja opetushenkilöstöä kuvaavat tunnusluvut vaikuttavat vertailutulokseen.

Lisätietoja: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.12.2017.