Professorineuvosto

Professorineuvostoon kuuluvat kaikki yliopiston vakinaiset professorit, rehtorin määräämät muut professorikunnan jäsenet sekä yliopistossa toimivat akatemiaprofessorit.

Professorineuvosto toimii rehtorin ja vararehtoreiden neuvonantajaelimenä ja tuo kuuluviin akateemisen tiede- ja taideyhteisön äänen olennaisissa yliopiston arvoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Professorineuvosto suunnittelee ja päättää itse toiminnastaan ja työtavoistaan, valitsee neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä toimintaa koordinoivan työvaliokunnan. Rehtori osoittaa neuvostolle sihteerin sen työtä tukemaan.

Puheenjohtaja
Katja Hölttä-Otto (Insinööritieteiden korkeakoulu)

Varapuheenjohtajajisto
Professorit Turkka Keinonen (Taiteden ja suunnittelun korkeakoulu), Markku Kuula (Kauppakorkeakoulu), Kari Laasonen (Kemian tekniikan korkeakoulu), Jukka Manner (Sähkötekniikan korkeakoulu), Risto Lahdelma (Inisinööritieteiden korkeakoulu) ja Matti Vartiainen (Perustieteiden korkeakoulu)

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 21.09.2017.