Aalto-yliopiston rehtori

Tuula Teeri aloitti työnsä Aalto-yliopiston ensimmäisenä rehtorina 1.4.2009. Hänen toinen viisivuotiskautensa alkoi 1.4.2014.

Tuula Teeri on tieteellisellä urallaan keskittynyt metsäteollisuuden biotekniikkaan ja biomimeettisten materiaalien tutkimukseen. Hän on työskennellyt tutkimus- ja johtotehtävissä eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tuula Teeri on Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian (Kungliga Vetenskapsakademien), Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Tekniikan Akatemian ja Suomen ruotsinkielisen teknisen tiedeakatemian (Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland) jäsen sekä teknologiayhtiö SweTree Technologiesin perustajajäsen. Tuula Teeri toimii myös Euroopan tekniikan alan huippuyliopistoista koostuvan CLUSTER-verkoston puheenjohtajana 2016–2018.

Yhteystiedot:
president@aalto.fi

Johdon assistentti
Hely Kilpeläinen
hely.kilpelainen@aalto.fi
puh. 050 452 4690

Lehdistökuvat 
materialbank.aalto.fi