Aalto-yliopiston johto

ilkka_niemela.jpg

Rehtori Ilkka Niemelä

TkT Ilkka Niemelä (s. 1961) aloitti Aalto-yliopiston rehtorina 1.7.2017.

Ilkka Niemelä on toiminut Teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan professorina, tietojenkäsittelyteorian vastuualueen esimiehenä ja tietotekniikan tutkinto-ohjelman vastuuprofessorina. Hänen johtamansa tutkimusryhmä on kehittänyt uusia automaattisen päättelyn ja rajoiteohjelmoinnin menetelmiä laskennallisesti vaativien ongelmien ratkaisemiseksi ja tutkinut tällaisten menetelmien sovellutuksia. Ilkka Niemelä on työskennellyt Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaanina, akateemisista asioista vastaavana vararehtorina ja provostina sekä rehtorin ensimmäisenä varamiehenä. Hän on toiminut kansainvälisissä tutkimustehtävissä useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja hänellä on useita akateemisia luottamustehtäviä.

Ilkka Niemelä, CV (pdf)
Ilkka Niemelän yhteystiedot


Aalto_University_Kristiina_Makela_220x285_photo_Mikko_Raskinen_001.jpg

Provosti Kristiina Mäkelä

KTT Kristiina Mäkelä (s. 1966) väitteli tohtoriksi Kauppakorkeakoulusta vuonna 2006. Hän on kansainvälisen liiketoiminnan professori ja toiminut opetuksen varadekaanina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen alaansa ovat työn muutos, henkilöstöjohtaminen ja kansainvälisten yritysten johtaminen. Mäkelä on toiminut johdon tehtävissä myös Kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä. Aiemmin Mäkelä on työskennellyt Hanken Svenska handelshögskolanissa, tutkijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa sekä eri tehtävissä yritysmaailmassa.

Kristiina Mäkelän yhteystiedot

 


tuija_pulkkinen3.jpg

Vararehtori Tuija Pulkkinen
Tutkimus ja innovaatiot

Vararehtori (tutkimus ja innovaatiot), FT Tuija Pulkkinen (s. 1962) väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1992. Hän on avaruustieteen ja -tekniikan professori ja toimi Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaanina vuosina 2011–2014. Sitä ennen hän työskenteli Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimusyksikön johtajana ja aiemmin myös NASAssa ja Coloradon yliopistossa Yhdysvalloissa. Pulkkinen on toiminut mm. Euroopan Geotieteiden Unionin (EGU) presidenttinä ja hänet valittiin keväällä 2014 Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäseneksi.

Tuija Pulkkisen yhteystiedot


Eero Eloranta

Vararehtori Eero Eloranta
Opetus

Vararehtori (opetus), TkT Eero Eloranta (s. 1950) väitteli tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1981. Hän on teollisuustalouden professori ja toimi aiemmin Perustieteiden korkeakoulun varadekaanina. Eloranta on ollut tutkijana Eindhovenin Teknillisessä korkeakoulussa ja työskennellyt myös Nokialla logistiikan ja toimitusketjujen johtotehtävissä. 

Eero Elorannan yhteystiedot


Antti Ahlava

Vararehtori Antti Ahlava
Kampuksen kehittäminen

Vararehtori (kampuksen kehittäminen), arkkitehti, TaT Antti Ahlava (s. 1967) väitteli Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2002. Hän on uudistuvien suunnittelumetodologioiden professori ja toiminut arkkitehtuurin laitoksen johtajana Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Hänen alaansa ovat rakennussuunnittelu ja kaupunkisuunnittelu. Hän on opettanut Aalto-yliopiston lisäksi mm. tanskalaisissa Århusin arkkitehtikoulussa ja Kuninkaallisessa taideakatemiassa sekä Wienin teknillisessä korkeakoulussa. 

Antti Ahlavan yhteystiedot 


Hannu Seristö

Vararehtori Hannu Seristö
Ulkosuhteet

Vararehtori (ulkosuhteet), KTT Hannu Seristö (s. 1962) väitteli tohtoriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hän on toiminut Aalto-yliopiston verkostoista, vaikuttavuudesta ja kansainvälisistä suhteista vastaavana vararehtorina, Helsingin kauppakorkeakoulussa mm. vararehtorina ja kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä Polar Electro Oy:ssä, Suunto Oy:ssä ja Finnairilla sekä konsulttina McKinseyssä.

Hannu Seristön yhteystiedot


Anna Valtonen

Anna Valtonen
Vararehtori, taide ja luovat käytännöt
Dekaani, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

TaT Anna Valtonen (s. 1974) on työskennellyt Uumajan yliopiston muotoilukorkeakoulun rehtorina (Designhögskolan, Umeå universitetet). Valtonen on työskennellyt tutkijana Taideteollisessa korkeakoulussa ja ollut sen hallituksen jäsen. Tutkijana Valtonen on kiinnostunut mm. muotoilun tuottamasta lisäarvosta yritysten ja kansakuntien kilpailukyvylle. Aiemmin hän toimi johtajana Nokia Design Research & Foresightissa.

Anna Valtosen yhteystiedot


MarquisGary_01.jpg

Dekaani Gary Marquis
Insinööritieteiden korkeakoulu

TkT Gary Marquis (s. 1957) on toiminut aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tiedeyhteisöissä. Suomeen hän muutti vuonna 1988 työskenneltyään sitä ennen tutkijana Sleesian teknillisessä yliopistossa Puolassa.

Marquis on aiemmin toiminut tutkijana VTT:ssä ja post doc -tutkijana Illinoisin yliopistossa USA:ssa. Vuonna 2001 Marquis aloitti teräsrakenteiden professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ennen siirtymistään lujuusopin professoriksi Teknilliseen korkeakouluun vuonna 2008.

Professori Marquis on ollut vierailevana professorina muun muassa Kyushun yliopistossa Japanissa sekä École Polytechnique Fédérale de Lausannessa (EPFL) Sveitsissä. Parhaillaan hän toimii määräaikaisena professorina Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa (KTH) Ruotsissa. Marquis on myös kansainvälisen hitsausalan instituutin (International Institute of Welding) hallituksen jäsen ja sen väsymiskomitean pitkäaikainen puheenjohtaja.

Gary Marquisin yhteystiedot


Ingmar_Bjorkman_2.jpg

Dekaani Ingmar Björkman
Kauppakorkeakoulu

FT Ingmar Björkman (s. 1959) valmistui kauppatieteiden tohtoriksi Hanken Svenska handelshögskolanista vuonna 1989. Osan tohtoriopinnoistaan hän suoritti Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Ennen Aalto-yliopistoon siirtymistään hän toimi Hankenilla johtamisen ja organisaatiot -aineen professorina ja kyseisen laitoksen johtajana vuosina 1998−2011. Hän toimi Hankenin vararehtorina vuosina 2005−2007 vastuualueenaan kansainvälistyminen. Björkman on toiminut vierailevana professorina useissa Euroopan ja Aasian kauppakorkeakouluissa. Hänet on palkittu vuoden opettajana sekä Hankenilla, INSEADissa että Fudanin yliopistossa. Ingmar Björkmanin tutkimusalue on kansainvälinen johtaminen erityisesti ihmisten johtaminen monikansallisissa yhtiöissä.

Ingmar Björkmanin yhteystiedot


Dean Janne Laine.jpg

Dekaani Janne Laine
Kemian tekniikan korkeakoulu

TkT Janne Laine (s. 1968) on ollut Teknillisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun professorina vuodesta 2003. Hän on johtanut puunjalostustekniikan laitosta vuodesta 2012, mitä ennen hän toimi vuoden laitoksen varajohtajana.

Janne Laine työskenteli ruotsalaisen puunjalostustekniikan tutkimusinstituutin (Swedish Pulp and Paper Research Institute, STFI) palveluksessa 1997–2001 ja toi mukanaan Suomeen nanoselluloosaan liittyvän tutkimuksen. Hän oli mukana perustamassa Nanoselluloosakeskusta Suomeen 2008, ja hänen panoksensa Tekesiltä merkittävän tutkimusrahoituksen saaneessa Selluloosa kohtaa designin -hankkeessa on myös merkittävä. Janne Laine johti 2003–2013 puunjalostuksen pintakemia -tutkimusryhmää, joka on mukana Suomen Akatemian Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikössä 2014 alkaen.

Janne Laineen yhteystiedot


Lampinen Jouko by Lasse Lecklin, 220x285px.jpg

Dekaani Jouko Lampinen
Perustieteiden korkeakoulu

TkT Jouko Lampinen (s. 1962) on työskennellyt laskennallisen tekniikan professorina Aalto-yliopistossa ja sitä edeltäneessä Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1996. Hänellä on usean vuoden kokemus laitosjohtajan tehtävistä lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitokselta sekä sittemmin tietotekniikan laitokselta, jonka johtajana hän toimi 2015–2016. Lisäksi Lampinen on toiminut Perustieteiden korkeakoulun varadekaanina vuosina 2014–2015. Lampisen tutkimus on keskittynyt erityisesti monimutkaisten ilmiöiden tilastolliseen mallinnukseen, hahmontunnistukseen ja data-analyysiin.

Jouko Lampisen yhteystiedot


Jyri Hämäläinen

Dekaani Jyri Hämäläinen
Sähkötekniikan korkeakoulu 

FT, TkT Jyri Hämäläinen (s. 1965) on toiminut professorina Teknillisessä korkeakoulussa ja sittemmin Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa vuodesta 2008. Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen professorina toimineen Hämäläisen tutkimus on keskittynyt langattomiin verkkoihin. Hänellä on tohtorintutkinnot sekä sovelletussa matematiikassa että tietoliikenteen signaalin käsittelyssä. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon hän on työskennellyt mm. Oulun yliopistossa ja Nokialla.   

Jyri Hämäläisen yhteystiedot


Marianna Bom

Talousjohtaja Marianna Bom

KTM Marianna Bom (s. 1969) on työskennellyt ennen Aalto-yliopistoa Nokia Siemens Networksillä Suomen, Keski- ja Itä-Euroopan sekä Lähi-idän alueorganisaation talousjohtajana sekä Latinalaisen Amerikan alueorganisaation talousjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut Kone Elevatorsin business controllerina Venäjän ja Baltian alueella.

Marianna Bomin yhteystiedot

 

 

 

 


Kati_Hagros_original_220x285.jpg

Digitalisaatio- ja IT-johtaja Kati Hagros

DI, VTM Kati Hagros (s. 1970) vastaa yliopiston digitalisaatiostrategian suunnittelusta ja muutosprosessin koordinoinnista sekä johtaa IT-palvelukokonaisuutta. Aiemmin Hagros on toiminut Koneen kehitys- ja tietohallintojohtajana sekä yhtiön digitalisointistrategiasta vastaavana johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Nokialla muun muassa laatujohtajana ja Aasian strategiajohtajana. Hagros on Tokmannin, Siili Solutionsin ja Nixun hallitusten jäsen.

Kati Hagrosin yhteystiedot


Sirkku Linna, by Janne Lehtinen

Kehitysjohtaja Sirkku Linna

KTM, YTM Sirkku Linna (s. 1975) omaa pitkän kokemuksen yhteiskuntasuhteiden ja politiikan saralta. Ennen Aalto-yliopistoa Linna on työskennellyt mm. valtiosihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä, pääministerin poliittisena erityisavustajana, valtiovarainministerin talouspoliittisena erityisavustajana sekä vaikuttamisen ryhmäpäällikkönä Teknologiateollisuus ry:ssä.

Sirkku Linnan yhteystiedot

 

 


salavuo_jaakko-management-220x285-web2.jpg

Viestintäjohtaja Jaakko Salavuo

VTM Jaakko Salavuo (s. 1973) vastaa yliopiston viestinnän palveluista, mediasuhteista ja brändin kehittämisestä. Salavuo liittyi Aalto-yliopistoon Helsingin kaupungilta, jossa hän on toiminut IT- ja viestintäjohtajana. Sitä ennen Salavuo on työskennellyt useissa viestinnän avaintehtävissä Fortumilla ja Nokialla, viimeisimpänä tehtävänään Nokian Head of Strategy Communications. Lisäksi hän on toiminut innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin hallituksessa.

Jaakko Salavuon yhteystiedot


Heiskanen_Teppo_Aalto_220x285.jpg

Johtaja Teppo Heiskanen
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

TM Teppo Heiskanen (s. 1964) vastaa yliopiston yritysyhteistyöstä, lahjoittaja- ja alumnisuhteista sekä ura- ja rekrytointipalveluista. Heiskanen on työskennellyt johtajana Pohjoismaiden ministerineuvoston tehtävissä Tanskassa ja Liettuassa. Aiemmin hän on toiminut Helsingin yliopistossa muun muassa teologisen tiedekunnan hallintojohtajana. Ennen Aalto-yliopistoa hänen yrityksensä on tarjonnut varainhankinnan ja kansainvälisten projektien palveluita korkeakoulusektorille.

Teppo Heiskasen yhteystiedot

 


 

Riitta Silvennoinen.jpg

Henkilöstöjohtaja Riitta Silvennoinen

KTM, MBA Riitta Silvennoinen (s. 1966) vastaa henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisestä sekä henkilöstöprosessien johtamisesta. Aiemmn Silvennoinen toimi Nokian globaaleista henkilöstöprosesseista ja -käytännöstä vastaavana johtajana. Hän on ollut Nokian, Nokia Siemens Networksin ja Nokia Networksin palveluksessa monipuolisissa henkilöstöjohdon tehtävissä vuodesta 1997 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälisessä keskuksessa.

Riitta Silvennoisen yhteystiedot

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.03.2018.